De 7 gode vanene

Se videoen fra frokostseminaret 23. september 2016

Klikk her: De 7 Gode VaneneVideoklipp fra frokostseminar om de 7 Gode Vanene til Stephen Covey.Frokostseminar 7 Gode Vaner
Effektive individer skaper effektive team og organisasjoner. En klassisk utfordring er å få hentet ut den enkeltes potensial og sørge for at de ansatte jobber godt i team. I en hektisk hverdag styres vi lett av avbrytelser og mister fokus på det som er viktig for bedriften og for oss personlig. Undersøkelser viser at gjennomsnittsmennesket bruker opptil 50% av tiden sin på ting som ikke er viktige for organisasjonen eller seg selv personlig.

Med De 7 gode vanene, lærer du:
  •  Hvordan få mer innflytelse profesjonelt og personlig
  • Å sette gode mål og sikre at du når dem
  • Å bevare fokus på de viktigste oppgavene
  • Å forbedre din kommunikasjon og dine relasjoner til andre
  • Hvordan oppnå et kreativt samarbeid
  • Hvordan få en bedre hverdag, gjennom å balansere jobb og privatliv.
Programmet går over tre dager, med ca. én uke mellom samlingene.

Bygg en effektiv organisasjon ved å tilby De 7 Gode Vanene-programmet til medarbeidere på alle nivåer i organisasjonen.

De 7 gode vanene er:

Vane 1: Vær proaktiv®
Prinsipp: Jeg har frihet til å velge og er ansvarlig for mine valg.

Vane 2: Begynn med slutten®
Prinsipp: Alt blir skapt to ganger - først mentalt, så fysisk.

Vane 3: Gjør det viktigste først®
Prinsipp: Effektiv atferd forutsetter integritet til å handle ut fra dine prioriteringer.

Vane 4: Tenk vinn-vinn®
Prinsipp: Effektive, langsiktige relasjoner krever gjensidig respekt og fordeler for begge parter.

Vane 5: Søk først å forstå; deretter å bli forstått®
Prinsipp: For å kommunisere effektivt med meg, må du først forstå meg.

Vane 6: Skap synergi®
Prinsipp: Helheten er større enn summen av delene.

Vane 7: Slip sagen®
Prinsipp: For å vedlikeholde og øke vår effektivitet må vi fornye oss selv både når det gjelder kropp og sjel, hjerte og hjerne.

Er du nysgjerrig på å lære mer om De 7 gode vanene, ta kontakt!

Her er noen tips i jakten på tidstyver:

Artikkel i Finansavisen: Jakten på tidstyven side 46, og side 47

http://kvinner.hegnar.no/karriere/article5338.ece