Presentasjonsteknikk

Wall Street Journal gjorde en undersøkelse for en tid tilbake blant 200 toppledere i USA og spurte:
"Hva synes du om presentasjoner du hører?". Svarene var nedslående:

50% "Direkte søvndyssende"
43% "Fryktelig kjedelige"
7% "Inspirerende"

Evnen til å kommunisere effektivt og tydelig blir stadig viktigere. Kommunikasjon står sentralt i alt vi foretar oss, og er ofte avgjørende for hvorvidt vi lykkes med noe eller ikke. Økt innsikt og praktisk trening vil bidra til at du blir tryggere, holder bedre presentasjoner og lettere når igjennom med ditt budskap.

"You can have brilliant ideas but if you can't get them across,
your brains won't get you anywhere"
- Lee Iacocca

Lær hvordan
  • Korte ned den tiden det tar å forberede deg
  • Fange tilhørernes oppmerksomhet og beholde den
  • Spisse budskapet ditt
  • Håndtere nervøsitet
  • Sette deg i en god tilstand før en presentasjon
  • Snakke til hodet og hjertet (rasjonell og emosjonell kommunikasjon)
  • Skape dramaturgi (historier, metaforer, egne erfaringer osv.)
  • Bruke PowerPoint optimalt (unngå "Death by PowerPoint"...)
Kurset går over én dag og du får konkrete verktøy samt praktisk trening med tilbakemeldinger/evaluering. Vi anbefaler en oppfølging etter noen uker.

Les mer: Artikkel i Dagens Næringsliv Form over innhold PDF

 "Presentasjonsteknikk-kurset til Catherine er det mest nyttige kurset jeg har tatt de senere årene, faktisk kanskje i hele min karriere. Teknikkene hun lærte oss er enkle å forstå, enkle å ta i bruk, og svært så effektfulle. De har bidratt til å heve mine presentasjoner betraktelig, noe jeg har fått bekreftet fra min kolleger og tilhørere, men det viktigste er at jeg merker det veldig godt selv, og det er svært tilfredsstillende.
Catherines detaljerte tilbakemeldinger var også svært nyttige for å strekke seg i riktig retning, og hun lærte oss hvordan vi gir konstruktive tilbakemeldinger til hverandre, noe som har bidratt til en kultur hvor det er rom for å komme med forbedringspunkter og på den måten spiller vi hverandre gode!" - Norunn Haug Christensen, Sjefskonsulent Visma Sirius AS