Rigg deg til suksess

 Noen ganger er vi vår egen verste fiende. Vi er raske til å se problemer, og fokuserer ofte på det vi ikke vil ha. Jo mer energi vi gir til det vi ikke ønsker, jo mer får vi av det. Det vi fokuserer på, får vi! Det blir selvoppfyllende profeti.

Det er mer nyttig å flytte fokus over til det vi ønsker, og gi det all vår oppmerksomhet. Inngrodde vaner kan brytes, og det er en begrensende overbevisning å tro at endring nødvendigvis er smertefullt og tar lang tid. Noen ganger kan endring skje "in a heartbeat" (Anthony Robbins, forfatter og foredragsholder). Å flytte fokus fra begrensning til mulighet krever bevisstgjøring og trening.

"Rigg deg til for suksess" handler om hvordan øke sjansene for å nå dine mål og for å lykkes med dine drømmer.

Artikkel: Fokuser på mulighetene PDF