SAMARBEIDSPARTNERE

Her er linker til noen selskaper jeg har stor glede av å samarbeide med:

 FranklinCovey er et internasjonalt selskap som jobber med leder- og medarbeiderutvikling. Jeg ble assosiert partner i april 2008, og tilbyr wokshopen "Jobb smartere - Fokus på egne prioriteringer og personlig effektivitet", samt programmene "De 7 gode vanene" og "De 5 valgene". Du kan lese mer om hvordan styrke din effektivitet her.

 MetaResource AS tilbyr utdanning innenfor NLP coaching (Nevro Lingvistisk Programmering). Der underviser Catherine i Gruppecoaching på Certified Coach modulen, samt inngår i deres coachingpool. I fellesskap holder vi "En ny dimensjon lederskap", et lederutviklingsprogram som ble lansert i mai 2008. Kurset går over tre dager og målgruppen er ledere som vil noe mer, og er opptatt av å frigjøre uutnyttet potensial hos seg selv og sine medarbeidere. En riktig vitamin-innsprøyting!

 MOT er en ideell organisasjon som bevisstgjør ungdom til å ta valg som gjør at de mestrer livet. MOT ønsker å styrke ungdoms mot til å ta vare på seg selv og hverandre. Vi jobber holdningsskapende med fokus på verdier, valg og tro på egne krefter. Verdiene vi ønsker å hjelpe ungdom med, er MOT til å leve, MOT til å bry seg og MOT til å si nei. "Dæm gjør sånn at folk bli snill mot kvarainder!" - Daniel, den gangen 7 år, sønnen til Erik Hoftun.

PR-operatørene utvikler, tilrettelegger og formidler historier som andre har lyst til å videreformidle - journalister, bloggere og opinionsledere - med gjennomslagskraft og troverdighet.