SAMARBEIDSPARTNERE

Her er linker til noen selskaper jeg har stor glede av å samarbeide med:


Holtskog beveger mennesker fra bevisstgjøring til handling og endring. Vi tilbyr foredrag, kurs, seminarer, samlinger og prosesser. Kursene tilpasses den enkelte virksomhets situasjon, utfordringer, ønsker og behov. Løsningen kan variere fra korte innlegg til kurs over en eller flere dager, til lengre prosesser.


FranklinCovey er et internasjonalt selskap som jobber med leder- og medarbeiderutvikling. Jeg ble assosiert partner i april 2008, og tilbyr wokshopene "De 7 gode vanene" og "5 valg". Du kan lese mer om hvordan styrke din effektivitet her.


 MetaResource AS tilbyr utdanning innenfor NLP coaching (Nevro Lingvistisk Programmering). Der underviser Catherine i Gruppecoaching på Certified Coach modulen, samt inngår i deres coachingpool. I fellesskap holder vi "En ny dimensjon lederskap", et lederutviklingsprogram som ble lansert i mai 2008. Kurset går over tre dager og målgruppen er ledere som vil noe mer, og er opptatt av å frigjøre uutnyttet potensial hos seg selv og sine medarbeidere. En riktig vitamin-innsprøyting!


 MOT er en ideell organisasjon som bevisstgjør ungdom til å ta valg som gjør at de mestrer livet. MOT ønsker å styrke ungdoms mot til å ta vare på seg selv og hverandre. Vi jobber holdningsskapende med fokus på verdier, valg og tro på egne krefter. Verdiene vi ønsker å hjelpe ungdom med, er MOT til å leve, MOT til å bry seg og MOT til å si nei. "Dæm gjør sånn at folk bli snill mot kvarainder!" - Daniel, den gangen 7 år, sønnen til Erik Hoftun.