TIPS

Det finnes så mye spennende og berikende kunnskap, som jeg har lyst til å dele.
Her finner du innsikt og tips som kan gjøre hverdagen enklere og bedre. God lesing!

Dersom du ønsker å motta innsiktsmailer (ca. tre ganger i året), kan du registrere deg her:
Meld deg på Innsiktsmail.


"Most people aim at nothing in life... and hit it with amazing accuracy." - Anonymous

Hvordan sette seg smarte mål. Husk SMARTØF! Sørg for at de er:


Spesifikke
Målbare
Attraktive
Realistiske
Tidsbestemt
Økologisk (bra for deg og dine omgivelser)
Formulert positivt

Visste du at
Under 10% av befolkningen skriver ned sine mål, mens over 90% mener at det lønner seg å gjøre det...
Kilde: Businessmastering

Av de som bevisst setter seg mål, er det 25% som når målene.
Av de som bestemmer seg for når målet skal være nådd, er det
40% som når målet.
Av de som planlegger hvordan og når målet skal være nådd, er det 50% som når målet.
Av de som forplikter seg og deler målet med en annen person, er det 65% som når målet.

Kilde: The American Society for Training and Development, 1998.