Relasjoner og nettverk


«Nettverk er alt. Spesielt med min bakgrunn, har jeg all grunn til å si det!» sa motstandsmannen Gunnar Sønsteby. I hans tilfelle betød nettverk forskjellen på liv og død. Det er sjeloden det er så dramatisk, men i overført betydning så kan det bety do or die for en virksomhet.

Les mer om relasjoner og nettverk i Opinion, vedlegg til Finansavisen. Se side 4 og 5.

 

Legg inn en kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

© 2018 - Ticato, All rights reserved

Lukk meny