| Edit Page
Case
A
Column2 content
B

Case1

Case1
ACF Txt1
Kursoppfölging Hafjell | 2020-02-27
ACF Txt2

Hei!


Det var veldig inspirerende og hyggelig å være sammen med dere, tusen takk for bra engasjement!
Du kan klikke på fanene over og laste ned kursmateriellet.


Her er en oppsummering, slik at du kan friske opp innholdet. Når du videreformidler det du har lært, husker du det bedre.


Lykke til med å innarbeide nye vaner!

Catherine

Acf Img1
23882

Case2 Ticato

CONTENT

CONTENT

ACF Txt1
Siste Nytt | 2020-03-20
ACF Txt2

Ticato öker sine kapasiteter takket vaere online kurs of vi bruker gjerne Zoom eller Teams. Les Mer …

Acf Img1
23829

Case3

Case3
ACF Txt1
ACF_Txt1 | Ticato - Holtskog
ACF Txt2

ACF_Txt2
Text area for Case 3 Holtskog. All elements created in the backend and displayed inside the Themer template.

Acf Img1
10174

Case4

Velkommen Visma

ACF Txt1
Case 4 Visma
ACF Txt2

Visma text

Acf Img1
24220

Case5

Case5: Has weird Ocean Sidebar formatting.

ACF Txt1
TITLE: ACF_Txt1
ACF Txt2

Text field: ACF_Txt2

Acf Img1
23989

Case6

— POST CONTENT —

ACF Txt1
Case 6
ACF Txt2

TXT 2 iFrames in Post Content area and others in the tabs.
960×569 width=”960″ height=”569″
Internal blue dotted border comes from the [Template tab style] and spills over to all other tabs and page contents.

ACF Img1
26145

Case7

Case7

POST CONTENT

POST CONTENT

ACF Txt1
ACF_Txt1 \ TL_ACF3
ACF Txt2

ACF_Txt2

ACF Img1
10566