Pages in Reverse order

Powerful ßß layout using > [Insert Posts] to display wp pages in reverse order

10-c:

10 | ACF_Txt1

/ — POST CONTENT — /
Nylig kom jeg over en artikkel av Bill Murphy Jr. “9 things great leaders say every day”, og jeg fikk lyst til å formidle budskapet videre.

Gode ledere beskriver gjerne situasjonen og hva som er utfordringen eller planen. Så spør de:

1. What do you need?
Hva trenger du? Det sender signaler om at du bryr deg om dine ansatte, både personlig og profesjonelt.

2. Tell me more
Et annet kraftfullt budskap er: Fortell meg mer. Det viser at du er oppriktig interessert i deres innsikt, tanker og idéer.

Henvisning til kilde.

Min erfaring er at små ting kan gjøre en stor forskjell og særlig når de blir gjentatt over tid.

Har du ikke sett Simon Sineks TED-talk, vil jeg varmt anbefale den. Her er linken:
Simon Sinek | How great leaders inspire action

Du finner flere tips her.

Takk for at du tok deg tid til å lese, og lykke til!
Catherine ;o)
/ — POST CONTENT — /

// ACF_Txt2:

10 | description ACF_Txt2

// W1:

POST INSERT: (wpbb post:content)

/ — POST CONTENT — /
Nylig kom jeg over en artikkel av Bill Murphy Jr. “9 things great leaders say every day”, og jeg fikk lyst til å formidle budskapet videre.

Gode ledere beskriver gjerne situasjonen og hva som er utfordringen eller planen. Så spør de:

1. What do you need?
Hva trenger du? Det sender signaler om at du bryr deg om dine ansatte, både personlig og profesjonelt.

2. Tell me more
Et annet kraftfullt budskap er: Fortell meg mer. Det viser at du er oppriktig interessert i deres innsikt, tanker og idéer.

Henvisning til kilde.

Min erfaring er at små ting kan gjøre en stor forskjell og særlig når de blir gjentatt over tid.

Har du ikke sett Simon Sineks TED-talk, vil jeg varmt anbefale den. Her er linken:
Simon Sinek | How great leaders inspire action

Du finner flere tips her.

Takk for at du tok deg tid til å lese, og lykke til!
Catherine ;o)
/ — POST CONTENT — /

ACF_Wys1

W2:

ACF_Wys2
W2

W3:

/ — POST CONTENT — /
Nylig kom jeg over en artikkel av Bill Murphy Jr. “9 things great leaders say every day”, og jeg fikk lyst til å formidle budskapet videre.

Gode ledere beskriver gjerne situasjonen og hva som er utfordringen eller planen. Så spør de:

1. What do you need?
Hva trenger du? Det sender signaler om at du bryr deg om dine ansatte, både personlig og profesjonelt.

2. Tell me more
Et annet kraftfullt budskap er: Fortell meg mer. Det viser at du er oppriktig interessert i deres innsikt, tanker og idéer.

Henvisning til kilde.

Min erfaring er at små ting kan gjøre en stor forskjell og særlig når de blir gjentatt over tid.

Har du ikke sett Simon Sineks TED-talk, vil jeg varmt anbefale den. Her er linken:
Simon Sinek | How great leaders inspire action

Du finner flere tips her.

Takk for at du tok deg tid til å lese, og lykke til!
Catherine ;o)
/ — POST CONTENT — /

ACF_Wys3

W4:

ACF_Wys4
W4

W5:


ACF_Wys5

W6:

ACF_Wyz6

W7: W8: / - - - /

/ — POST CONTENT — /
Nylig kom jeg over en artikkel av Bill Murphy Jr. “9 things great leaders say every day”, og jeg fikk lyst til å formidle budskapet videre.

Gode ledere beskriver gjerne situasjonen og hva som er utfordringen eller planen. Så spør de:

1. What do you need?
Hva trenger du? Det sender signaler om at du bryr deg om dine ansatte, både personlig og profesjonelt.

2. Tell me more
Et annet kraftfullt budskap er: Fortell meg mer. Det viser at du er oppriktig interessert i deres innsikt, tanker og idéer.

Henvisning til kilde.

Min erfaring er at små ting kan gjøre en stor forskjell og særlig når de blir gjentatt over tid.

Har du ikke sett Simon Sineks TED-talk, vil jeg varmt anbefale den. Her er linken:
Simon Sinek | How great leaders inspire action

Du finner flere tips her.

Takk for at du tok deg tid til å lese, og lykke til!
Catherine ;o)
/ — POST CONTENT — /


10-a:

10 | ACF_Txt1

POST CONTENT called via : |• wpbb post:link text=”title” •|
10-a

Text content …
Copied from ACF_Wys7

// ACF_Txt2:

10 | description ACF_Txt2

// W1:
Site: Ticato | Tagline: The world belongs to the best communicators
Post Title: 10-a
Post ID: 28651
Post Content: (wpbb post:content) DEACTIVATED
Post Excerpt:

POST CONTENT called via : > View


Post URL: https://ticato.no/10-a/ | Post Slug: 10-a
Post Link: 10-aRead More
Post Date: april 10, 2020 | april 10, 2020
Featured image:
Options: thumbnail, medium, large, full
Post Terms List: ,
Comments URL: https://ticato.no/10-a/#respond
Author Bio:
Archive Term Meta: Innsikt

ACF_Wys1

W2:

ACF_Wys2
W2
Post Terms List:


Post Custom Field:
Author name: WebM
Pic:
User Name:

W3:

Insert: Post Content |• wpbb post:content •|


POST CONTENT called via : |• wpbb post:link text=”title” •|
10-a

Text content …
Copied from ACF_Wys7

ACF_Wys3

W4:
Archive Title: Arkiv
Archive Description:
Archive Count (Showing 1-5 of 25.): Showing 1-1 of 1.
Archive Page Count (Page 1 of 3.): Page 1 of 1.

ACF_Wys4

W5:


ACF_Wys5

W6:

ACF_Wyz6
|

W7:

ACF_Wys7


W8:

ACF_Wys8

/ - - - /

POST CONTENT called via : |• wpbb post:link text=”title” •|
10-a

Text content …
Copied from ACF_Wys7


14-a:

14 | Layout Parametric ACF_Txt1

Edit PageEdit BB • Left col. => ACF_Wyz6 |•| Main Col. => TLayout insert: ⁄⁄ fl_builder_insert_layout id=”28337″⁄⁄ • Edit Template: /th_lay4_menu_g

,,,

// ACF_Txt2:

Parametric Layouts: Objective manage sidebar defined by Category just like headers.
ACF_Txt2

// W1:
Takk for sist.
Gi faen-kurs for flinke folk!
Uncover wealths of viewing insights
about your documents.

Discover the power of PDF Page by Page Experiences and Live Insights, brought to your desktop.

Add amazing depths of experience
to document sharing
Uncover wealths of viewing insights
Add powerful experiences
to the documents you share
.
visualiser ønsket resultat,
bli tryggere,
få til mer av det du vil.

Mobile

Tablet

PC

Gjør som Kjetil André Aamodt,
Registrer deg i feltet til høyre.
Få tilgang til tips
next arrow
Slider

ACF_Wyz1

W2:

Edit page
ACF_Wyz2

W3:
ACF_Wyz3

W4:

ACF_Wyz4

W5:

ACF_Wyz5

W6:


Oppfølgingssider
Her finner du alle dine tidligere kursoppfølgingssider.

ACF_Wyz6

W7: W8: / - - - /

Pages in Reverse order

Powerful ßß layout using > [Insert Posts] to display wp pages in reverse order

Edit dashboard | Edit BB

BBuilder Post Fields

SU Box1
SU Box content
SU Box2
SU Box content

15-a:

15-a ACF_Txt1

/ — CONTENT — /

/ — CONTENT — /

// ACF_Txt2:

ACF_Txt2

// W1:
ACF_Wys1
Edit Case
W2:

ACF_Wys2

W3:

ACF_Wys3

W4:

ACF_Wys4

W5:

ACF_Wys5

W6:

ACF_Wys6

W7:

ACF_Wys7

W8: / - - - /

/ — CONTENT — /

/ — CONTENT — /


14-b:

Background Img tests ACF_Txt1

/ – – Post Content – – /The CSS float property specifies how an element should float.
Float is used for positioning and formatting content e.g. let an image float left to the text in a container.In its simplest use, the float property can be used to wrap text around images.

The CSS clear property specifies what elements can float beside the cleared element and on which side. The clear property can have one of the following values:

• none – Allows floating elements on both sides. This is default

• left – No floating elements allowed on the left side

• right- No floating elements allowed on the right side

• both – No floating elements allowed on either the left or the right side

• inherit – The element inherits the clear value of its parent

The most common way to use the clear property is after you have used a float property on an element.

When clearing floats, you should match the clear to the float: If an element is floated to the left, then you should clear to the left. Your floated element will continue to float, but the cleared element will appear below it on the web page.

1/ ‹img src=”/wp-content/uploads/2020/04/Catherine-Holtskog-square-240×240-1.jpg” alt=”” style=”float:right; width:180px;height:auto;margin-left:10px;”›

2/ ‹img src=”IMG.jpg” alt=”” style=”width:10px;height:10px;margin-left:10px;”›

3/ ‹img src=”/wp-content/uploads/2020/03/GLOSSICON_MD-FFS_nb.png” alt=”” width=”100″ height=”100″ class=”alignnone size-full wp-image-26165″ /›

4/ ‹img class=”center_block” src=”/wp-content/uploads/2020/04/KURSDELTAGER-300×251.jpg” alt=”” width=”600″ height=”auto” class=”alignnone size-large wp-image-28089″ /›

/ – – Post Content – – /

// ACF_Txt2:

ACF_Txt2

// W1:

|‹•1

14b title overlay

1•›
‹•2

14b title overlay

2•›
ACF_Wys1 |

W2:

14b title


ACF_Wys2

W3:


BALBLA
ACF_Wys3

W4:

‹◊ center_elm

‹•

14b title overlay

•›
ACF_Wys4

◊›

W5:
‹•

Center Align Elements

To horizontally center a block element (like div), use margin: auto;

‹◊ center_elm

Style: margin: auto; width: 70%; border: 3px solid #fff; padding: 13px;

◊›
•›

!style in head section of page!!
ACF_Wys5
style/.center_elm { margin: auto; width: 70%; border: 4px dotted #fff; padding: 13px; } /style

W6:


ACF_Wys6

W7:

ACF_Wys7
Shorthand order:
• background-color
• background-image
• background-repeat
• background-attachment
• background-position
/ – – /
background Sets all the background properties in one declaration
background-attachment Sets whether a background image is fixed or scrolls with the rest of the page
background-clip Specifies the painting area of the background
background-color Sets the background color of an element
background-image Sets the background image for an element
background-origin Specifies where the background image(s) is/are positioned
background-position Sets the starting position of a background image
background-repeat Sets how a background image will be repeated
background-size Specifies the size of the background image(s)
/ — /
ë“‘{¶«¡Çø}—
æÂꮆںîœπô€
‡Ò∂ƒfiÌÏȬµÙ@
≤‹≈©◊ß~∞…÷≠
›‹‹›
´„”’[å»ÛÁØ]–
ÆÅÊ‚™ŸªïŒ∏Ô¥
Ω∑∆·flÎÍË|Ó‰#
≥›⁄¢√∫ı¿•\±›

W8:

Coding Image insert:

1/ ‹img src=”IMG.jpg” alt=”” style=”width:10px;height:10px;margin-left:10px;”›

2/ ‹img src=”/wp-content/uploads/2020/03/GLOSSICON_MD-FFS_nb.png” alt=”” width=”100″ height=”100″ class=”alignnone size-full wp-image-26165″ /›
ACF_Wys8

/ - - - /

/ – – Post Content – – /The CSS float property specifies how an element should float.
Float is used for positioning and formatting content e.g. let an image float left to the text in a container.In its simplest use, the float property can be used to wrap text around images.

The CSS clear property specifies what elements can float beside the cleared element and on which side. The clear property can have one of the following values:

• none – Allows floating elements on both sides. This is default

• left – No floating elements allowed on the left side

• right- No floating elements allowed on the right side

• both – No floating elements allowed on either the left or the right side

• inherit – The element inherits the clear value of its parent

The most common way to use the clear property is after you have used a float property on an element.

When clearing floats, you should match the clear to the float: If an element is floated to the left, then you should clear to the left. Your floated element will continue to float, but the cleared element will appear below it on the web page.

1/ ‹img src=”/wp-content/uploads/2020/04/Catherine-Holtskog-square-240×240-1.jpg” alt=”” style=”float:right; width:180px;height:auto;margin-left:10px;”›

2/ ‹img src=”IMG.jpg” alt=”” style=”width:10px;height:10px;margin-left:10px;”›

3/ ‹img src=”/wp-content/uploads/2020/03/GLOSSICON_MD-FFS_nb.png” alt=”” width=”100″ height=”100″ class=”alignnone size-full wp-image-26165″ /›

4/ ‹img class=”center_block” src=”/wp-content/uploads/2020/04/KURSDELTAGER-300×251.jpg” alt=”” width=”600″ height=”auto” class=”alignnone size-large wp-image-28089″ /›

/ – – Post Content – – /


Kurs material:

8 | Kurs Materiel

Her er finner du alle informasjoner og oppfølgings material relatert kursene.

Edit

// ACF_Txt2:

Her er oppfølgings material

// W1:

Her er finner du alle informasjoner og oppfølgings material relatert kursene.

Edit

W2:

Kurs Materiel

Edit

W3:

ACF_Wys3

W4:

ACF_Wys4

W5:

ACF_Wys5

W6:

ACF_Wys6

W7: W8: / - - - /

Her er finner du alle informasjoner og oppfølgings material relatert kursene.

Edit


13-a:

13 | Kurs Layout ACF_Txt1

Edit PageEdit BB • Left col. => ACF_Wyz6 |•| Main Col. => TLayout insert:  ⁄⁄ fl_builder_insert_layout id=”28337″⁄⁄ • Edit Template: /th_lay4_menu_g

,,,

// ACF_Txt2:

ACF_Txt2

// W1:
Ticato’s kursprogramm

Les mer..

Budskap

Vi kan hjelpe deg å få frem ditt budskap på en tydelig og engasjerende måte, bygge en sterk merkevare og jobbe smartere. Branding eller merkevarebygging handler om valg.


Branding

Branding er summen av det vi velger å kommunisere til andre, for at de skal velge oss. En sterk merkevare oppleves som attraktiv og skaper emosjonelle bånd til kundene.


Kommunikasjon

Evnen til å kommunisere effektivt og tydelig blir stadig viktigere. Kommunikasjon står sentralt i alt vi foretar oss, og er ofte avgjørende for hvorvidt vi lykkes eller ikke. Økt innsikt og praktisk trening gjør deg tryggere og bedre.​ACF_Wyz1

W2:
Ticato’s kursprogramm

Les mer..
Vi kan hjelpe deg å få frem ditt budskap på en tydelig og engasjerende måte, bygge en sterk merkevare og jobbe smartere.


ACF_Wyz2

W3:
Videre programm

Les mer..
Vi kan hjelpe deg å få frem ditt budskap på en tydelig og engasjerende måte, bygge en sterk merkevare og jobbe smartere.


ACF_Wyz3

W4:

ACF_Wyz4

W5:

ACF_Wyz5

W6: W7: W8:

ACF_Wys8

/ - - - /

Edit PageEdit BB • Left col. => ACF_Wyz6 |•| Main Col. => TLayout insert:  ⁄⁄ fl_builder_insert_layout id=”28337″⁄⁄ • Edit Template: /th_lay4_menu_g

,,,


10-b:

A-Label_Txt1

∫ •
The TopBar tabs is still in progress and may be disabled.

Contact FormEn svart svane er en metafor for en uventet hendelse som får store konsekvenser. Jeg ble inspirert til å skrive denne utgaven av innsikt etter at jeg leste Holbergfondenes utmerkede grafer hvor de blant annet refererer til Coronaviruset som en ny svart svane som har truffet oss med full tyngde.

Kilde og inspirasjon:
Holberggrafene. Hvis du ikke allerede står på mailinglisten, kan jeg varmt anbefale det. Jeg har alltid vært fasinert av Holbergfondenes evne til å formidle finansiell informasjon på en tydelig og engasjerende måte.
Klikk her.

Du finner tidligere utgaver av innsikt her.

Ta godt vare på deg selv og de rundt deg.
Catherine ;o)


// ACF_Txt2:

A-Label_Txt2

// W1:

A-Label_Wys1

A-Label_Wys1


—–


—–


—–

W2:

ACF_Wys2

W3:

ACF_Wys3

W4:

ACF_Wys4

W5:

ACF_Wys5

W6:

ACF_Wys6

W7: W8:

ACF_Wys8

/ - - - /
∫ •
The TopBar tabs is still in progress and may be disabled.

Contact FormEn svart svane er en metafor for en uventet hendelse som får store konsekvenser. Jeg ble inspirert til å skrive denne utgaven av innsikt etter at jeg leste Holbergfondenes utmerkede grafer hvor de blant annet refererer til Coronaviruset som en ny svart svane som har truffet oss med full tyngde.

Kilde og inspirasjon:
Holberggrafene. Hvis du ikke allerede står på mailinglisten, kan jeg varmt anbefale det. Jeg har alltid vært fasinert av Holbergfondenes evne til å formidle finansiell informasjon på en tydelig og engasjerende måte.
Klikk her.

Du finner tidligere utgaver av innsikt her.

Ta godt vare på deg selv og de rundt deg.
Catherine ;o)8-a:

8 | Themer Layout ACF_Txt1

ßß Direct Design

BB Layout

// ACF_Txt2:

ACF_Txt2

// W1:

Ticato’s kursprogramm


Vi kan hjelpe deg å få frem ditt budskap på en tydelig og engasjerende måte, bygge en sterk merkevare og jobbe smartere. Catherine har tidligere arbeidet bl.a. i Geelmuyden Kiese og Burson-Marsteller. Hun er utdannet innen markedsføring, kommunikasjon og ledelse gjennom Dale Carnegie, er NLP Certified Coach, og sertifisert i flere av FranklinCoveys programmer.Se Slides
SmartSlider 55


Takk for sist.
Gi faen-kurs for flinke folk!
Uncover wealths of viewing insights
about your documents.

Discover the power of PDF Page by Page Experiences and Live Insights, brought to your desktop.

Add amazing depths of experience
to document sharing
Uncover wealths of viewing insights
Add powerful experiences
to the documents you share
.
visualiser ønsket resultat,
bli tryggere,
få til mer av det du vil.

Mobile

Tablet

PC

Gjør som Kjetil André Aamodt,
Registrer deg i feltet til høyre.
Få tilgang til tips
next arrow
Slider


ACF_Wyz1
W2:
Ticato’s kursprogramm

Les mer..
Vi kan hjelpe deg å få frem ditt budskap på en tydelig og engasjerende måte, bygge en sterk merkevare og jobbe smartere.


W3:

Video

Se Video

SU Shortcode to add Youtube advanced video.

ACF_Wyz2

W4: W5:
W5 | Contact Form

W6:
Galleri

Galleri
Fra kurset
ACF_Wyz6
W7: W8:

ACF_Wys8

/ - - - /

ßß Direct Design

BB Layout


Profile


Display

Innsikt nr. 29 2017 | Ordenes magi

  Ord trigger tanker og følelser, og jeg blir like fascinert hver gang jeg opplever at små nyanser gjør en...

Card10

Innsikt nr. 35 2019 | Give and take Adam Grant er forfatter av boken “Give and take”, og et av...

Gi faen for flinke folk 130520

Takk for sist.Gi faen-kurs for flinke folk!Uncover wealths of viewing insights about your documents. Discover the power of PDF Page...

SU Box1
SU Box content

SU Box2
SU Box content

18-d

Cat:

Masonry • Custom Layout • Card 6 (wpbb post:content) Masonry • Custom Layout • Card 6 (wpbb post:content) Masonry •…

More..

18-b

Cat:

Masonry • Custom • Post Content (wpbb post:content) Cat. [Cards] Content views – id=”bf02d93awm” Category: Cards

More..

18-a

Cat:

Masonry • Custom Layout • Fields directly from (wpbb post:acf 1-8 ) not from Post Content Masonry • Default Layout…

More..

17-a

Cat: ,

(wpbb post:acf type=’text’ name=’acf_txt1′) /- – – -/ /img src=”(wpbb post:acf type=’text’ name=’acf_img1′)”\ |  /- – – -/ (wpbb post:acf…

More..

16-a

Cat: ,

| – – POST CONTENT – – Section 1 | (fl_builder_insert_layout id=”28871″) Edit the Card List Module id=”28635″ | –…

More..

14-a

Cat: ,

• Edit Page • Edit BB • Left col. => ACF_Wyz6 |•| Main Col. => TLayout insert: ⁄⁄ fl_builder_insert_layout id=”28337″⁄⁄…

More..

13-a

Cat: ,

• Edit Page • Edit BB • Left col. => ACF_Wyz6 |•| Main Col. => TLayout insert:  ⁄⁄ fl_builder_insert_layout id=”28337″⁄⁄ •…

More..

9-b

Cat:

ßß Direct design Nest kurs (3) x Menu 1 Menu 2 Menu 3 Menu 4 Menu 5 > Innleggsnavigasjon Column…

More..

© 2020 - Ticato, All rights reserved

Lukk meny
×
×

Handlekurv