Pages in Reverse order

Powerful ßß layout using > [Insert Posts] to display wp pages in reverse order

14-a: 14 | Layout Parametric ACF_Txt1

Edit PageEdit BB • Left col. => ACF_Wyz6 |•| Main Col. => TLayout insert: ⁄⁄ fl_builder_insert_layout id=”28337″⁄⁄ • Edit Template: /th_lay4_menu_g

,,,

// ACF_Txt2:

Parametric Layouts: Objective manage sidebar defined by Category just like headers.
ACF_Txt2

// W1:
Gi faen
Takk for sist.
Gi faen-kurs for flinke folk!
Tech Deep Dive id=95
Uncover wealths of viewing insights
about your documents.

Discover the power of PDF Page by Page Experiences and Live Insights, brought to your desktop.

Add amazing depths of experience
to document sharing
Uncover wealths of viewing insights
Add powerful experiences
to the documents you share
.
visualiser ønsket resultat,
bli tryggere,
få til mer av det du vil.

Mobile

Tablet

PC

Gjør som Kjetil André Aamodt,
Gi faen - copy
Registrer deg i feltet til høyre.
Få tilgang til tips
next arrow

ACF_Wyz1

W2:

Edit page
ACF_Wyz2

W3:
ACF_Wyz3

W4:

ACF_Wyz4

W5:

ACF_Wyz5

W6:

ACF_Wyz6

W7:

7

W8:

8

/ - - - /

Pages in Reverse order

Powerful ßß layout using > [Insert Posts] to display wp pages in reverse order

Edit dashboard | Edit BB

BBuilder Post Fields

SU Box1
SU Box content
SU Box2
SU Box content

15-a: 15-a ACF_Txt1

/ — CONTENT — /

/ — CONTENT — /

// ACF_Txt2:

ACF_Txt2

// W1:
ACF_Wys1
Edit Case
W2:

ACF_Wys2

W3:

ACF_Wys3

W4:

ACF_Wys4

W5:

ACF_Wys5

W6:

ACF_Wys6

W7:

ACF_Wys7

W8:

8

/ - - - /

/ — CONTENT — /

/ — CONTENT — /


14-b: Background Img tests ACF_Txt1

/ – – Post Content – – /The CSS float property specifies how an element should float.
Float is used for positioning and formatting content e.g. let an image float left to the text in a container.In its simplest use, the float property can be used to wrap text around images.

The CSS clear property specifies what elements can float beside the cleared element and on which side. The clear property can have one of the following values:

• none – Allows floating elements on both sides. This is default

• left – No floating elements allowed on the left side

• right- No floating elements allowed on the right side

• both – No floating elements allowed on either the left or the right side

• inherit – The element inherits the clear value of its parent

The most common way to use the clear property is after you have used a float property on an element.

When clearing floats, you should match the clear to the float: If an element is floated to the left, then you should clear to the left. Your floated element will continue to float, but the cleared element will appear below it on the web page.

1/ ‹img src=”/wp-content/uploads/2020/04/Catherine-Holtskog-square-240×240-1.jpg” alt=”” style=”float:right; width:180px;height:auto;margin-left:10px;”›

2/ ‹img src=”IMG.jpg” alt=”” style=”width:10px;height:10px;margin-left:10px;”›

3/ ‹img src=”/wp-content/uploads/2020/03/GLOSSICON_MD-FFS_nb.png” alt=”” width=”100″ height=”100″ class=”alignnone size-full wp-image-26165″ /›

4/ ‹img class=”center_block” src=”/wp-content/uploads/2020/04/KURSDELTAGER-300×251.jpg” alt=”” width=”600″ height=”auto” class=”alignnone size-large wp-image-28089″ /›

/ – – Post Content – – /

// ACF_Txt2:

ACF_Txt2

// W1:

|‹•1

14b title overlay

1•›
‹•2

14b title overlay

2•›
ACF_Wys1 |

W2:

14b title


ACF_Wys2

W3:


BALBLA
ACF_Wys3

W4:

‹◊ center_elm

‹•
14b title overlay

•›
ACF_Wys4

◊›

W5:
‹•

Center Align Elements

To horizontally center a block element (like div), use margin: auto;

‹◊ center_elm

Style: margin: auto; width: 70%; border: 3px solid #fff; padding: 13px;

◊›
•›

!style in head section of page!!
ACF_Wys5
style/.center_elm { margin: auto; width: 70%; border: 4px dotted #fff; padding: 13px; } /style

W6:


ACF_Wys6

W7:

ACF_Wys7
Shorthand order:
• background-color
• background-image
• background-repeat
• background-attachment
• background-position
/ – – /
background Sets all the background properties in one declaration
background-attachment Sets whether a background image is fixed or scrolls with the rest of the page
background-clip Specifies the painting area of the background
background-color Sets the background color of an element
background-image Sets the background image for an element
background-origin Specifies where the background image(s) is/are positioned
background-position Sets the starting position of a background image
background-repeat Sets how a background image will be repeated
background-size Specifies the size of the background image(s)
/ — /
ë“‘{¶«¡Çø}—
æÂꮆںîœπô€
‡Ò∂ƒfiÌÏȬµÙ@
≤‹≈©◊ß~∞…÷≠
›‹‹›
´„”’[å»ÛÁØ]–
ÆÅÊ‚™ŸªïŒ∏Ô¥
Ω∑∆·flÎÍË|Ó‰#
≥›⁄¢√∫ı¿•\±›

W8:

Coding Image insert:

1/ ‹img src=”IMG.jpg” alt=”” style=”width:10px;height:10px;margin-left:10px;”›

2/ ‹img src=”/wp-content/uploads/2020/03/GLOSSICON_MD-FFS_nb.png” alt=”” width=”100″ height=”100″ class=”alignnone size-full wp-image-26165″ /›
ACF_Wys8

/ - - - /

/ – – Post Content – – /The CSS float property specifies how an element should float.
Float is used for positioning and formatting content e.g. let an image float left to the text in a container.In its simplest use, the float property can be used to wrap text around images.

The CSS clear property specifies what elements can float beside the cleared element and on which side. The clear property can have one of the following values:

• none – Allows floating elements on both sides. This is default

• left – No floating elements allowed on the left side

• right- No floating elements allowed on the right side

• both – No floating elements allowed on either the left or the right side

• inherit – The element inherits the clear value of its parent

The most common way to use the clear property is after you have used a float property on an element.

When clearing floats, you should match the clear to the float: If an element is floated to the left, then you should clear to the left. Your floated element will continue to float, but the cleared element will appear below it on the web page.

1/ ‹img src=”/wp-content/uploads/2020/04/Catherine-Holtskog-square-240×240-1.jpg” alt=”” style=”float:right; width:180px;height:auto;margin-left:10px;”›

2/ ‹img src=”IMG.jpg” alt=”” style=”width:10px;height:10px;margin-left:10px;”›

3/ ‹img src=”/wp-content/uploads/2020/03/GLOSSICON_MD-FFS_nb.png” alt=”” width=”100″ height=”100″ class=”alignnone size-full wp-image-26165″ /›

4/ ‹img class=”center_block” src=”/wp-content/uploads/2020/04/KURSDELTAGER-300×251.jpg” alt=”” width=”600″ height=”auto” class=”alignnone size-large wp-image-28089″ /›

/ – – Post Content – – /


13-a: 13 | Kurs Layout ACF_Txt1

Ticato’s kursprogramm
Les mer..

Budskap

Vi kan hjelpe deg å få frem ditt budskap på en tydelig og engasjerende måte, bygge en sterk merkevare og jobbe smartere. Branding eller merkevarebygging handler om valg.


Branding

Branding er summen av det vi velger å kommunisere til andre, for at de skal velge oss. En sterk merkevare oppleves som attraktiv og skaper emosjonelle bånd til kundene.


Kommunikasjon

Evnen til å kommunisere effektivt og tydelig blir stadig viktigere. Kommunikasjon står sentralt i alt vi foretar oss, og er ofte avgjørende for hvorvidt vi lykkes eller ikke. Økt innsikt og praktisk trening gjør deg tryggere og bedre.​


ACF_Wyz1

// ACF_Txt2:

ACF_Txt2

// W1: W2:
Ticato’s kursprogramm
Les mer..
Vi kan hjelpe deg å få frem ditt budskap på en tydelig og engasjerende måte, bygge en sterk merkevare og jobbe smartere.

ACF_Wyz2

W3:
Videre programm
Les mer..
Vi kan hjelpe deg å få frem ditt budskap på en tydelig og engasjerende måte, bygge en sterk merkevare og jobbe smartere.

ACF_Wyz3

W4:

ACF_Wyz4

W5:

ACF_Wyz5

W6: W7: W8:

ACF_Wys8

/ - - - /

Ticato’s kursprogramm
Les mer..

Budskap

Vi kan hjelpe deg å få frem ditt budskap på en tydelig og engasjerende måte, bygge en sterk merkevare og jobbe smartere. Branding eller merkevarebygging handler om valg.


Branding

Branding er summen av det vi velger å kommunisere til andre, for at de skal velge oss. En sterk merkevare oppleves som attraktiv og skaper emosjonelle bånd til kundene.


Kommunikasjon

Evnen til å kommunisere effektivt og tydelig blir stadig viktigere. Kommunikasjon står sentralt i alt vi foretar oss, og er ofte avgjørende for hvorvidt vi lykkes eller ikke. Økt innsikt og praktisk trening gjør deg tryggere og bedre.​


ACF_Wyz1


Categories

Innsikt 42 2021 | Lytt!

Helt fra vi var barn har vi lært – og blitt oppfordret til – å snakke, men vi har aldri lært å lytte, og de fleste er skikkelig dårlige til det.

Legg merke til neste gang du hilser på noen du aldri har truffet før, de fleste er mer opptatt av å si sitt eget navn, enn å lytte til hva du sier. En venn av meg gjorde et eksperiment for mange år siden, og presenterte seg en hel kveld som “En bunt gulrøtter”. Ingen reagerte!

Stephen Covey beskriver i sin bok “De syv gode vanene” noen tidløse prinsipper for selvledelse og samspill. Søk først å forstå, deretter å bli forstått”, er den femte vanen. De fleste er mer opptatt av å få frem egne meninger enn å høre på hva andre har på hjertet. Veldig få lytter for å forstå, for å fange opp mulige nyanser som de selv ikke har tenkt på eller bare lytte fordi noen trenger å bli hørt.

3 måneder på lyttetreningsleir
Jeg liker å sette meg mål og trene på å finslipe ferdigheter. For en tid tilbake satte jeg meg som mål å lytte 70% av tiden når jeg var sammen med andre. Dette bestemte jeg meg for å gjøre i tre måneder. Jeg gruet meg litt, for jeg er jo glad i å snakke, men jeg var «on a mission» og var fast bestemt på å gjennomføre det. Det som slo meg var hvor interessant det var! Jeg lærte masse, fikk innblikk i folks tanker og idéer på en helt annen måte enn før. Jeg stilte spørsmål og ble trukket lenger inn i deres verden. Jeg ble beriket.
Her er et sitat fra boken til Covey som jeg minner meg selv på med jevne mellomrom:

Når jeg ber deg om å lytte, og du begynner å gi råd, har du ikke gjort det jeg ba deg om.
Når jeg ber deg lytte til meg, og du begynner å fortelle meg hvorfor jeg ikke bør føle slik, tramper du på følelsene mine.
Når jeg ber deg om å lytte, og du føler at du må gjøre noe for å løse problemet mitt, har du sviktet meg, selv om det kan høres merkelig ut.
Lytt! Alt jeg ber om er at du lytter, ikke at du sier eller gjør noe – bare hør på meg.
– Ralph Roughton.

Innen coaching snakker vi om tre nivåer av lytting: Subjektiv, objektiv og global lytting.

Subjektiv lytting: Her er vår indre dialog aktiv. Det handler om deg og ditt, du har fokus på egen indre stemme, og det gjør at du ikke hører ordentlig etter.

Objektiv lytting: Her har du all oppmerksomhet rettet mot den som snakker, alt rundt er koblet ut. Du er oppmerksom på stemmeleiet, og hører mer enn bare ordene, du er oppmerksom som det som ligger under budskapene.

Global lytting: Du tar inn alt! Du er var på hva slags energier det er her. Hva er det usagte? Hvis du kommer inn i et rom hvor det er trykket stemning, merker du det med én gang. Du lytter til det som foregår rundt, det er som om du har antenner, og du tar inn det som foregår. Når du sier noe selv, er du var på hvordan vedkommende vil oppleve det.

Det er en sjelden luksus å bli lyttet til med full oppmerksomhet, på en måte som gjør at du får lyst til å fortelle mer. Teknologien har nok mye av skylden for det, da den griper mer og mer inn i hverdagen vår, og tar stadig større plass på bekostning av reelt tilstedeværende nærvær. Men det er jo vi som er ansvarlige for hvordan vi benytter teknologien. Vi har alle godt av å reflektere over hvordan den påvirker oss og vår kommunikasjon.

Neste gang du snakker med noen, det være seg via skjerm eller fysisk, vær bevisst på å lytte aktivt med hele deg, og legg merke til hvilken effekt det har på relasjonen.
Maya Angelou sa det så bra: “I’ve learned that people will forget what you said, people will forget what you did, but people will never forget how you made them feel.”

Lytte til!

 

Tilbakemelding1

  Tilbakemelding fra kursdeltaker | Lege Ellen Ræstad var på Gi Faen kurs for flinke piker


Ellen har funnet sin metode!

Takk for veldig fint kurs!

«Som lege i disse koronatider er det nødeløst hektisk, og det var godt å få litt nye impulser rett hjem i stua. Jeg har nytte av å sette grenser, si nei med stil og påminnelsen om å verne om egentid».


Catherine bekrefter at det kan være krevende – men helt nødvendig – å bli god til å lede deg selv i dette grenseløse arbeidslivet. Skal du klare å prioritere gjelder det å mestre kunsten å sette grenser med stil, slik at du frigjør tid til det aller viktigste.


Innsikt 41 2020 | Sett grenser med stil!

Prioritering er vanskelig for mange. Er du blant dem som kvier seg for å si nei, både på jobb og privat? Synes du at det er vanskelig å sette grenser, uten å ha dårlig samvittighet? Ender du opp med å stå på til alle døgnets tider og forsake deg selv fordi du prioriterer alle andre? Du er ikke alene. Her er noen tips som kan hjelpe deg til å frigjøre tid, og få en mer balansert hverdag.

Jeg coacher mange dyktige kvinner og menn som strever fordi de føler at de skal prestere på topp på alle områder samtidig. Det er ikke bare alle oppgavene på jobb, men i tillegg har mange flere verv som FAU, styrearbeid og idrettslaget til barna (og det er gjerne de samme som stiller opp gang på gang!). De sliter seg ut og regnestykket går simpelthen ikke opp – det er ikke nok timer i døgnet til å levere på det nivået de krever av seg selv! Intensjonen, som i utgangspunktet er positiv, ender opp med å gå utover både prestasjon og trivsel. Det kan være krevende – men helt nødvendig – å lede seg selv i dette grenseløse arbeidslivet som Irmelin Drake kaller det. Hun har en doktorgrad i ledelse fra NHH og forsikrer oss om at:


Små grep kan gjøre en stor forskjell
En kunde av meg som jobber innen omsorgsbransjen fikk seg en skikkelig aha-opplevelse da hun skjønte at hun kunne sette premissene for når hun snakket med pårørende. Før spurte hun alltid når det passet for dem å møtes, og da ble det mye kvelds- og helgejobbing. Hun var sliten, 100% sykemeldt og tenkte: “Dette må jeg ta til meg. Bli mer tøff, si nei og slutte å være flink pike”. Hun gjorde en liten endring som fikk stor betydning for hennes livskvalitet, uten at det gikk utover kvaliteten av det hun leverte. Hun begynte å spørre når det passet innenfor hennes arbeidstid (kl. 10, 12 eller 14?). I sin mail til meg skrev hun videre: “Nå begynner jeg å skynde meg sakte tilbake til jobb, og jeg merker at jeg jobber med å sette grenser og si nei”.


Harvard Business Review har i sin siste utgave en rekke artikler om hvordan få til en bedre balanse mellom jobb og privat, noe som er særlig krevende i disse hjemmekontor tider, hvor grensene viskes ut og er diffuse.


Her fant jeg mye ny inspirasjon til mitt “Gi faen kurs for flinke piker” eller “Rehabiliteringskurs for det sykt perfekte” som datteren til en kunde av meg kaller det.

 

  1. Identifiser det du vil si nei til. Reflekter over og anerkjenn det som er viktig for deg. Velg bevisst hvor du vil bruke tiden din.
  2. Vis takknemlighet. Folk spør fordi de stoler på deg. Takk dem for at de tenkte på deg, og husk at det betyr ikke at du er på vei til å si ja.
  3. Du avviser kun forespørselen – ikke personen som spør, gjør det klart. Du sier nei med stil når du kommuniserer høflig og vennlig. Det bringer oss til neste punkt.
  4. Forklar hvorfor og vær ærlig. Det er viktig at du finner dine egne ord som passer til situasjonen, men her er noen eksempler. “Så hyggelig at du spør, jeg skulle gjerne ha hjulpet deg. Akkurat nå er jeg midt oppi noe som krever all min tid”. “Begeret er fullt for øyeblikket, jeg beklager”.
  5. Vær like bestemt som de er pågående. Noen gir ikke opp så lett, og prøver å presse deg. Gi deg selv tillatelse til å være like bestemt som dem. Det vil de respektere deg for. “Jeg ser at du ikke gir deg så lett, og det samme gjelder for meg”. “Jeg jobber med å bli tydeligere på å sette grenser når det blir for mye ellers brenner jeg meg ut, og det er ingen av oss tjent med.”
  6. Tren til det faller mer naturlig. Velg noen enkle, lav-risiko situasjoner som du kan trene på (si nei takk til en dessert, når en selger ringer, når en venn spør om dere skal møtes og du ikke har overskudd).
  7. Juster forventninger i forkant. Du har kanskje noen gjengangere som ofte krever din oppmerksomhet. Det er lurt å si fra på forhånd, da gjør du det lettere for dem å akseptere et nei. “Nå går jeg inn i en travel periode…”.
  8. Vær forberedt på å gå glipp av noe. Bekjemp FOMO (Fear Of Missing Out). Trøsten er at når du sier nei til noe, sier du samtidig JA til noe annet som er enda viktigere og mer verdifullt for deg.
  9. Styrk ditt mot. I starten vil du kanskje føle at du skuffer andre, at du ikke lever opp til deres forventninger, slik du alltid har gjort fordi du alltid tidligere har sagt ja. Husk da at du fortsatt vil være en god venn, du vil fortsatt gjøre en god jobb, og du vil fortsatt bli satt pris på. Du kan også hente styrke ved å tenke på at du inspirerer andre som har hatt det på samme måte som deg, til å prioritere sin tid og få en bedre balanse i livet.

Håper at disse tipsene vil være nyttige også for deg.

Gratis webinar!
Mandagene 18. og 25. januar kl. 20 skal jeg ha gratis webinar: Kunsten å gi f*** for flinke piker. Hvis du eller noen du kjenner kan ha glede av litt påfyll og noen gode verktøy, så send meg gjerne en mail slik at du får invitasjon: catherine@ticato.no

Du kan også videresende denne e-posten. Webinaret gir tips til hvordan du kan gå inn i det nye året med litt lavere skuldre, og en bedre balanse i hverdagen.

Du finner tidligere utgaver av Innsikt her.

Takk for at du tok deg tid til å lese, det setter jeg stor pris på. Benytter anledningen til å ønske deg alt godt for 2021.

Catherine ;o)

SU Box1
SU Box content

SU Box2
SU Box content

NP4

Cat:

NP4 Nature will bear the closest inspection. She invites us to lay our eye level with her smallest leaf, and […] More..

NP3

Cat:

NP3 Original Nature will bear the closest inspection. She invites us to lay our eye level with her smallest leaf, […] More..

NP2

Cat: ,

Sample text. Click to select the text box. Click again or double click to start editing the text. Les mer […] More..

NP1

Cat:

Gi fae’n kurs for flinke folk! Sample text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit nullam nunc justo sagittis […] More..

Custom_CSS_SiteOrigin

Cat:
[divider top=”yes” text=”Go to top” anchor=”#” style=”default” divider_color=”#999999″ link_color=”#999999″ size=”2″ margin=”4″] More..

Custom_css_2020_07_05

Cat:

Custom_css_2020_07_05 NEW VERSION FROM IORELYS .code-type {font-family: courier; color: rgba(28,130,175,1); } .t_w1L {float: left; padding: 2px 20px 4px 10px; border: […] More..

Custom_css_2020_07_03

Cat:

Custom_css_2020_07_03 .code-type {font-family: courier; color: rgba(28,130,175,1); } .t_w1L {float: left; padding: 2px 20px 4px 10px; border: 0px dotted rgba(185, 235, […] More..

Test3

HTML Block below in Beaver Builder layout The HTML has a simple shortcode > [ wpbb post:acf type=’wysiwyg’ name=’acf_wys1′ ] […] More..

Test2

Cat:

| Content created in back-end classic text editing dashboard Beaver Themer Layout is activated via the Category selector PROBLEM: The […] More..

Test1 NOTOK AVAILABLE

Beaver Builder page: > Content in text block Paragraph H2 Heading H1 Heading Line 1: Carriage return (+ cr line […] More..

18-d

Cat:

BB Masonry • Custom Layout • Card 6 (wpbb post:content) Masonry • Custom Layout • Card 6 (wpbb post:content) Masonry […] More..

18-b

Cat:

Masonry • Custom • Post Content (wpbb post:content) Cat. [Cards] Content views – id=”bf02d93awm” Category: Cards

More..

18-a

Cat:

Masonry • Custom Layout • Fields directly from (wpbb post:acf 1-8 ) not from Post Content Masonry • Default Layout […] More..

17-a

Cat:

(wpbb post:acf type=’text’ name=’acf_txt1′) /- – – -/ /img src=”(wpbb post:acf type=’text’ name=’acf_img1′)”\ |  /- – – -/ (wpbb post:acf […] More..

16-a

Cat:

| – – POST CONTENT – – Section 1 | (fl_builder_insert_layout id=”28871″) Edit the Card List Module id=”28635″ | – […] More..

14-b

Cat:

/ – – Post Content – – / The CSS float property specifies how an element should float. Float is […] More..

14-a

Cat:

• Edit Page • Edit BB • Left col. => ACF_Wyz6 |•| Main Col. => TLayout insert: ⁄⁄ fl_builder_insert_layout id=”28337″⁄⁄ […] More..

10-c

Cat:

/ — POST CONTENT — / Nylig kom jeg over en artikkel av Bill Murphy Jr. “9 things great leaders […] More..

9-b

Cat:

ßß Direct design Nest kurs (3) x Menu 1 Menu 2 Menu 3 Menu 4 Menu 5 > Innleggsnavigasjon Column […] More..

8-a

Cat:

ßß Direct Design BB Layout Innleggsnavigasjon ← 7 | Themer Layout9 | bb Layout →

More..