Gi faen kurs for flinke folk | 2020-03-17 | OSLO

Velkommen til oppfølgning etter kurset. Takk for bra engasjement! "Det er så lett a glemme når man kommer tilbake til hverdagen".
Repeter stoffet, så får du mye mer ut av kurset.
Se bildene fra kurset
Password: oslo
Password: oslo
Edit Pages
PDF
PDF
PDF
PDF Opinion
OCC

Det var bra engasjement på høyfjellet!