De mest suksessfulle lederne.

Det viser seg at mange ledere er bedre til å håndtere tall enn mennesker. – Sørg for at de ansatte trives, sier Catherine Lemaréchal.

Ofte har vi sett at dyktige medarbeidere blir forfremmet til ledere fordi de er sterke faglige, men dessverre altfor sjelden blir de gitt forutsetninger for å kunne gjøre en god jobb som leder. Dermed taper bedriften på to fronter – de mister sin beste fagperson, og de får en dårlig leder, sier av Catherine Lemaréchal i Ticato AS til HegnarKvinner.Hun er assosiert partner i FranklinCovey, et internasjonalt firma som jobber med leder- og medarbeiderutvikling.


Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available

previous arrow
next arrow

Slider

En undersøkelse blant 1500 siviløkonomer i Norge, Sverige, Danmark og Finland avslører at så mange som 60 prosent av siviløkonomene etterlyser bedre kommunikasjonsevner blant lederne sine. Av i alt 17 viktige kompetanseområder hos en leder, bl.a. generell økonomikompetanse, teamarbeid, strategisk ledelse, ny teknologi, visjoner, etikk, finans, markedsføring – som ble definert som viktige, var det to områder som skilte seg markant ut som mangelvare hos de fleste ledere: Kommunikasjon og psykologisk forståelse.- Kommunikasjonsevner var det siviløkonomene savnet aller mest. Kanskje er forklaringen at det mellommenneskelige er vanskeligere å lære enn det rent faglige. Det betyr ikke at det er umulig, sier Lemaréchal.- Mer opptatt av fagKjernen i problemet handler etter Lemaréchals mening mye om innstilling.- Måten vi ser på og velger å tolke en situasjon, preger vår atferd, som igjen preger våre sjanser til å lykkes, altså våre resultater.

En svart svane er en metafor for en uventet hendelse som får store konsekvenser. Jeg ble inspirert til å skrive denne utgaven av innsikt etter at jeg leste Holbergfondenes utmerkede grafer hvor de blant annet refererer til Coronaviruset som en ny svart svane som har truffet oss med full tyngde. I tillegg til helserisikoen, så påvirker denne svanen verdenssamfunnet og all økonomisk aktivitet knalltøft. Vi er brått og brutalt blitt kastet inn i en ekstraordinær situasjon som viser hvor ufattelig sårbare vi er og hvor avhengige vi er av hverandre. Det er ofte i slike situasjoner at vi mennesker ...
Les hele Innsikten

Nylig kom jeg over en artikkel av Bill Murphy Jr. "9 things great leaders say every day", og jeg fikk lyst til å formidle budskapet videre. Jeg har plukket ut 6 av tipsene og laget en oversikt med bilder, for da er det lettere å huske dem. Gode ledere beskriver gjerne situasjonen og hva som er utfordringen eller planen. Så spør de: 1. What do you need? Hva trenger du? Det sender signaler om at du bryr deg om dine ansatte, både personlig og profesjonelt. Avdekk hva som skal til for å lykkes. Er det noe som kan hindre ...
Les hele Innsikten

Forfatteren Carol Dweck skriver i sin bok "Mindset" om to ulike tankesett som gjør en stor forskjell med tanke på hvilke resultater vi oppnår. Hun utførte studier med elever og oppdaget at måten de fikk tilbakemeldinger på, hadde stor effekt på hvordan de lærte og utviklet seg. De som fikk høre at de var smarte eller hadde et talent, vegret seg for å ta nye utfordringer av frykt for å miste sitt stempel som smarte. De som derimot fikk høre at de hadde jobbet hardt og ble rost for sin innsats, tok på seg stadig mer utfordrende oppgaver. De ...
Les hele Innsikten

Rettningslinjer


>
>
>
>
>
>
>
>
>
Insights
Know your readers' focus

Get instant reports and action triggers

View results instantly

Know exactly when viewers show interest

Know exactly when viewers show interest

Page Level Reporting

Let the host lead

Let the host lead

Use any business application

Sales, Marketing, CRM, ERP ...

Sales, Marketing, CRM, ERP ...

WizeDocuments

Transform

Transform

Connect with knowledge

In depth and documented

In depth and documented

F

Subtitle

Integrate with emailing and CRM solutions

Subtitle

Ticato

Helping you develop a unique set of communication skills

What and when did they read? Get precise viewer analytics and usage insights, at the click of a button.

Image is not available

Was the ad page at all viewed long enough to warrant interest?

Image is not available

Know readers' focus

Know readers' focus

Know your readers' focus

Image is not available

Get instant reports and action triggers to address customer needs and business opportunities, when it matters the most. Now act in a timely manner to increase your conversion rates and sales closings.

What and when did they read? Get precise viewer analytics and usage insights, at the click of a button.

Image is not available

Was the ad page at all viewed long enough to warrant interest?

Image is not available

View results instantly

Image is not available

Get alerts and highly detailed reports showing how the attached files from your mailings and the linked documents on your web site or social media, were read.

Image is not available

By gaining insights from our contacts, leads, channel partners, end-user customers, and prospects, we develop better communication tools to convince and attract our viewers efficiently.

Unlock page level precision
Get notified when viewers consult pages and show interest
Image is not available
Image is not available

Get a true understanding of how well your content and campaigns respond to the needs of your audiences.

Use any business application

Discover the impact of WizeDocuments!

1/ Get precise viewer analytics and usage insights, at the click of a button.

2/ Control viewer access and manage updates to document online, without even having to resend.

3/Easily add smart widgets to provide new services and boost viewer's engagements.

Mailing
CRM Solutions
Sales automation
ERP

Instantly begin to trace the usage of PDF files created within your favourite business applications.

You'll find amazing new ways to deploy your digital strategy, easily and in no time. Manage their distribution securely and add compelling new business interactions for your viewers. Access the reporting results directly inside the app.

.

Connect with Knowledge
Know in detail what interests your viewers
Image is not available
"You can have brilliant material but if you have no idea who was interested it won't get you very far." - Marketing Intelligence Expert

Wizeflow reaches down to trace page level and even asset level interest from your readers.

"People react so much more positively to communication which takes their needs into account"

Image is not available

It is every company's goal, whether a small and medium business or a major corporation, to foster direct relationships, and establish better engagements to generate sales and greater ROI.

Slider
Content Col 3 30%

© 2020 - Ticato, All rights reserved

Close Menu