Om Navnet

Om Navnet

CV Catherine

Samarbeids-
partnere

Samarbeidspartnere

MOT

MOT

MOT til a glede dagen

MOT til a glede dagen

MOT på MSN

Uttalelse fra en ungdom

...

Om Ticato
Ticato

Ticato bistår kunder med å nå sine mål ved hjelp av kommunikasjon, branding, coaching og programmer innen personlig effektivitet og effektivitet i team.

Image is not available

"The world belongs to the best communicators." - Geoff Nightingale

Selskapet er drevet av Catherine Lemaréchal som har mange års erfaring innen kommunikasjonsbransjen, blant annet fra Geelmuyden-Kiese og Burson-Marsteller.

Ticato samarbeider med flere spennende miljøer, og setter sammen team ut fra det kunden har behov for.

Om Navnet
Om navnet
Image is not available

Navnet Ticato kommer av forbokstavene til jentene i familien: Tiril, Catherine og Tone.

Photo: Fame Fotografene

CV Catherine
CV Catherine
Catherine Lemaréchal er rådgiver innen kommunikasjon, merkevarebygging og tidsmestring.
Image is not available
"You can have brilliant ideas but if you can't get them across, your brains won't get you anywhere" - Lee Iacocca

Catherine er brennende opptatt av muntlig kommunikasjon og kan hjelpe deg å formidle ditt budskap, slik at du fremstår tydelig.

Hun har spesialisert seg på kompetanseutvikling innen personlig kommunikasjon, budskapsutvikling, kommunikasjonstrening, én-til-én coaching, kommunikasjon mot grupper og interne prosesser (bygge selskapets merkevare gjennom de ansatte), samt programmer innen tidsstyring og personlig effektivitet.

Lemaréchal har tidligere arbeidet i Avis Bilutleie, Elcon Finans, Geelmuyden.Kiese, Burson-Marsteller og vært partner i Flying Pigs Consulting. Lemaréchal er utdannet innen markedsføring og grafisk design, har deltatt i, og senere vært med å lede Dale Carnegies kurs i kommunikasjon og ledelse.

Image is not available

Catherine er NLP Certified Coach, og er sertifisert i FranklinCoveys programmer "5 Valg", "Jobb smartere" og "De 7 Gode Vanene". På fritiden jobber hun som informatør for stiftelsen MOT, som driver med holdningsskapende arbeid blant ungdom.

Last gjerne ned min CV.

Image is not available

Catherine Lemaréchal CV - PDF

Samarbeidspartnere
Samarbeidspartnere
Her er en oversikt og linker til noen selskaper jeg har stor glede av å samarbeide med:
Image is not available

Tilt.work er et nettverk av frittenkende, kloke hoder. Vår visjon er å tilte arbeidslivet mot et mer bærekraftig samfunn. Vi ønsker å påvirke til positiv endring, til glede for planeten, samfunnet, individene, eierne og andre interessenter. Vi er opptatt av de 4 Pene: People, Profit, Planet og Purpose. Vi vil påvirke gjennom historier, artikler foredrag og kurs.

Image is not available

Holtskog beveger mennesker fra bevisstgjøring til handling og endring. Vi tilbyr foredrag, kurs, seminarer, samlinger og prosesser. Kursene tilpasses den enkelte virksomhets situasjon, utfordringer, ønsker og behov. Løsningen kan variere fra korte innlegg til kurs over en eller flere dager, til lengre prosesser.

Image is not available

FranklinCovey er et internasjonalt selskap som jobber med leder- og medarbeiderutvikling. Jeg ble assosiert partner i april 2008, og tilbyr workshopen "De 7 Gode Vanene" og "5 Valg". Du kan lese mer om hvordan styrke din effektivitet her.

Image is not available

MetaResource AS tilbyr utdanning innenfor NLP coaching (Nevro Lingvistisk Programmering). Der underviser jeg i Gruppecoaching på Certified Coach modulen, samt inngår i deres coachingpool. I fellesskap holder vi "En ny dimensjon lederskap", et lederutviklingsprogram som ble lansert i mai 2008. Kurset går over tre dager og målgruppen er ledere som vil noe mer, og er opptatt av å frigjøre uutnyttet potensial hos seg selv og sine medarbeidere. En riktig vitamin-innsprøyting!

Image is not available

MOT er en ideell organisasjon som bevisstgjør ungdom til å ta valg som gjør at de mestrer livet. MOT ønsker å styrke ungdoms mot til å ta vare på seg selv og hverandre. Vi jobber holdningsskapende med fokus på verdier, valg og tro på egne krefter. Verdiene vi ønsker å hjelpe ungdom med, er MOT til å leve, MOT til å bry seg og MOT til å si nei. "Dæm gjør sånn at folk bli snill mot kvarainder!" - Daniel, den gangen 7 år, sønnen til Erik Hoftun.