Tips og Litteratur forslag

Tips

Innsikt 48 2022 | Gode råd for å huske bedre


Det viktigste tipset for å huske det du nettopp har lært, er å formidle det videre til andre.

Du kjenner sikkert igjen dette fra kurs og seminarer du har vært på: Du noterer flittig ned foredragsholderens gode poenger, eller du skriver deg dem bak øret. Der og da er du full av inspirasjon.

Så kommer du tilbake til jobben og hva skjer? Ingenting! Hverdagen innhenter deg, de gode poengene havner i glemmeboken. Det er sørgelig bortkastet tid, både for foredragsholderen og kursdeltakeren.

Hvor mye sitter vi egentlig igjen med etter seminaret, og bruker vi i det hele tatt det vi lærte? Fasit er at vi husker fint lite. Den tyske psykologen Hermann Ebbinghaus søkte å forstå hvorfor vi glemmer ting og hvordan vi kan bekjempe denne leie tendensen. Hans forskning ledet frem til «The forgetting curve», glemselskurven, en visuell representasjon av hvordan det vi får presentert blekner over tid. Uten repetisjon stuper prosentandelen av det du husker, og du kunne like gjerne ha holdt deg hjemme. Etter en uke er 90 prosent glemt.Ebbinghaus’ glemselskurve viser at etter:

1 time har vi glemt 50 prosent av informasjonen vi ble presentert
1 dag har vi glemt 70 prosent av informasjonen
1 uke har vi glemt hele 90 prosent av den nye informasjonen

Tips for å huske bedre
Hvis du vil få igjen for den tiden og energien du bruker i møter, på kurs eller seminarer, er det én ting du kan gjøre: Videreformidle det du har lært. Det er en svært effektiv teknikk som kalles «Teach to learn». Når vi på en eller annen måte er involvert i en aktivitet, enten ved å diskutere temaet eller dele egne erfaringer, så øker læringen betydelig. Det samme gjelder hvis du har lest en artikkel eller en bok. Den beste måten å prente inn stoffet på og sikre at du får glede av det fremover, er å gjengi det med egne ord.

Når jeg holder kurs er jeg opptatt av varig effekt. Derfor oppfordrer jeg deltakerne til å oppsummere underveis det vi har snakket om. I tillegg ber jeg dem om å notere ned stikkord og reflektere over hvordan de helt konkret vil bruke lærdommen i ettertid. Jeg sender dem også alltid dokumentasjon i ettertid, slik at de kan repetere og friske opp stoffet. På den måten bekjemper vi glemselskurven.Return on investment
Hvis du virkelig vil få full uttelling for tiden og energien du investerer i å gå på kurs, så gjør det til en vane å repetere stoffet og formidle videre det du lærer. Da sørger du for at det sitter!

Lykke til!
Catherine ;o)

Innsikt 47 2022 | En god historie er gull verd for merkevaren


Vi ønsker at det vi formidler skal være minneverdig. En historie holder seg i tilhørernes bevissthet lenge etter at alt annet er glemt. Uansett om du bygger selskapets eller din egen merkevare gjør historier større inntrykk enn tall og fakta. Det kan du utnytte ved å bevisst bruke historier når du kommuniserer.

Har du noen gang tenkt på kraften i historier og metaforer? Historier og metaforer er «snarveier» i kommunikasjonen, og bygger bro til en raskere og dypere forståelse. Ordet «metafor» kommer fra gresk – metafora – og betyr ord eller uttrykk som brukes i overført eller billedlig betydning.

En god historie treffer hjertet
Når vi klarer å skape bilder eller filmer i lytternes hoder, treffer vi senteret i hjernen (det limbiske systemet) som styrer følelser, motivasjon og langtidsminnet. Det er der hvor beslutninger tas, og atferd dannes. Skal du få folk med deg er du avhengig av å treffe hjertet, i tillegg til hodet.

En god historie danner fellesskap
Vi liker å bli underholdt med en god historie, vi blir revet med og husker budskapet lettere. Vi ønsker at det vi formidler skal være minneverdig. En historie holder seg i tilhørernes bevissthet lenge etter at alt annet er glemt. Er historien eller sammenligningen riktig god, blir den formidlet videre, og sprer seg som ild i tørt gress (en metafor som umiddelbart skaper et bilde i hodene våre).
Å fortelle og lytte til historier er et ritual som etablerer fellesskap. Vi har formidlet informasjon videre til nye generasjoner på denne måten siden tidenes morgen, da vi satt rundt leirbålet. Tenk bare på din egen reaksjon når noen begynner å fortelle en god historie. Du blir fokusert, forventningsfull og oppmerksom. En annen fordel med historier, er at de møter mindre motstand enn en påstand. Kledd i en historie, slipper budskapet lettere inn og påvirker oss ofte helt ubevisst.

Øv på å bruke historier for å bygge merkevaren din
Abraham Lincoln (1809–1865) praktiserte som advokat før han ble amerikansk president. Han var legendarisk for sine åpnings- og sluttprosedyrer. I rettssalen hadde han juryen i sin hule hånd, og det var ingen tilfeldighet. Han trente historiefortelling på den lokale kneipen sammen med vennene sine hver uke. Han vant ofte rettssakene sine mye takket være at han tilegnet seg kunsten å spille på følelser, fengslet sitt publikum, og fikk folk med seg.

Historier og metaforer har det til felles at de treffer hjertet, de inspirerer og motiverer. Bruk dem bevisst i din kommunikasjon, og tren på formidling. Du vil oppleve å bli lyttet til på en helt annen måte enn før.

Vil du vite mer? Jeg kan varmt anbefale Nancy Duartes video: How to tell a story (3 minutter).

Lykke til!
Catherine ;o)

Foto: Cromfreak, Pixabay

Innsikt 46 2022 | Tid til å dvele“Den er så svinnende kort den stund vi mennesker er sammen.” – Hans Børli

Når du dveler, tar du deg tid til å smake på øyeblikket, riktig nyte det, trekke det ut og gi det mer plass.
Opplevelsen av tid er subjektiv. Er det bare fem minutter til bussen går og du er sent ute, fyker fem minutter fryktelig fort. Hvis du derimot venter på bussen i regnværet, snegler tiden seg av gårde.

Hvor ofte har du vel ikke hørt folk si: «Jeg har ikke tid»? Tid er den eneste ressursen vi alle har fått like mye av, men noen synes å mestre tiden sin bedre enn andre. Hemmeligheten ligger i hvordan vi forholder oss til tiden vi har tilgjengelig. Bytter du ut «Jeg har ikke tid» med «Jeg tar meg ikke tid til dette», er forskjellen åpenbar. Det siste signaliserer et bevisst valg, en gjennomtenkt prioritering.

Legg inn tidslommer
For mange år siden bestemte jeg meg for at jeg ville minimere stress i hverdagen min. En av løsningene var å legge inn tidslommer i kalenderen og gi meg selv litt slakk før møter. Jeg planlegger alltid å være fem til 10 minutter for tidlig ute til et møte. Det gir meg rom til å «lande», trekke pusten og reflektere enda en gang over målet med møtet jeg er på vei til. Det er så mye behageligere enn å hele tiden halse etter klokken og prøve å presse mest mulig ut av dagen. I stedet for «Jeg skal bare …», leser jeg e-posten eller artikkelen når jeg har kommet frem. Opplevelsen blir helt annerledes, det blir mer ro, mindre mas og kav.

Et hav av tid
Har du tidligere vært tidsoptimist? Her er et tips: Vær bevisst på hvilke ord du bruker. Ordene skaper din virkelighet. Det er forskjell på å si «Jeg har dårlig tid, det er bare fem minutter til møtet starter» (hjertet banker fortere og du kjenner stresset komme krypende) og «Det er fem minutter til møtet starter, et hav av tid» (pusten blir roligere).

Starten på dette innlegget skrev jeg på en notatblokk på venteværelset til min kjære akupunktør Trude. Jeg var der 15 minutter før timen startet, et hav av tid …

Tenk over hvilke ord du bruker
Jeg liker å D V E L E. Dvele er et nydelig ord, «savour» på engelsk. Når du dveler, tar du deg tid til å smake på øyeblikket, riktig nyte det, trekke det ut og gi det mer plass. Da er det også lettere å praktisere takknemlighet, en vane som gjør oss godt helt ned på cellenivå. Observerer du blodceller i mikroskop, kan du tydelig se forskjell før og etter to minutter med takknemlighet – blodet flyter friere.

Meditasjon og yoga er to øvelser som også hjelper oss til å finne roen og dvele i øyeblikket, være her og nå, fryse tiden en smule og komme i kontakt med det som virkelig betyr noe for oss.

Jeg ønsker deg et riktig godt 2022 med mange gode dvele-opplevelser!
Catherine ;o)

Innsikt 45 2021 | Psykologien bak vår tids møtehysteri


Dårlige møter er vår tids forbannelse. Så å si alle jeg spør istemmer i at det er altfor mange møter og at en stor del av dem er unødvendige. De er fullstendig bortkastet tid!

Jeg leste nylig en artikkel i Harvard Business Review, «The Psychology Behind Meeting Overload», av Ashley Whillans, Dave Feldman og Damian Wisniewski. I artikkelen reiser de ulike interessante problemstillinger, og gir noen tips. Hva er det som gjør at vi avtaler og deltar på flere møter enn strengt tatt nødvendig? De fleste innrømmer at de er med på altfor mange møter, men få gjør noe med det.

I artikkelen refereres det til en undersøkelse som avslører at ledere opplever at 83 prosent av møtene i kalenderen er uproduktive. Møter er produktivitetsdreper nr. 1.

La oss se på hvilke underliggende psykologiske mekanismer som gjør at vi fortsetter å gjøre ting som vi vet ikke er nyttige.

1. FOMO – Fear Of Missing Out
Vi er redde for å gå glipp av noe, eller antar at vi blir sett ned på eller glemt hvis vi ikke svarer ja til alle invitasjoner. Det bygger på en falsk antagelse at du må være til stede for å være produktiv. Det å være til stede er ikke det samme som at du er engasjert eller effektiv.

Ofte viser du større engasjement ved å ikke være med i møter, men heller bruke tiden til å gjennomføre oppgaver og dermed demonstrere din verdi utenfor møterommet. Det er også lettere å takke nei til et møte hvis du vet at du bidrar i forkant eller tilbyr deg å følge opp i ettertid.

2. Ego-perspektiv
Det er når vi ser ting kun ut ifra vårt eget ståsted og våre egne behov. Det er hvis vi velger tidspunkt for møter og tidsfrister som kun passer oss, men som kanskje er skikkelig dårlige tidspunkter for resten av teamet.

Vurder om møtet er overflødig og om alternativ bruk av tiden til teamet vil gi større avkastning. Artikkelen viser til et firma som regnet ut at ett ukentlig mellomledermøte kostet dem 15 millioner dollar i året. Hvis vi oftere tenker over kostnaden ved å møtes, ville vi nok være mer restriktive og i større grad verne om vår tid.

3. Forpliktelsesmøter
Det er når lederen bruker møter for å få folk til å gjøre det de har lovet. En ekstern deadline som et møte med leder kan være effektivt som motivasjon, men å bruke tid på at alle skal rapportere er ofte unødvendig. Kanskje er det bare en person som ikke overholder tidsfristen, og da er det bedre å ta det direkte med vedkommende.

Belønn den atferden du vil se mer av. Et anbefalt tiltak er at møter kanselleres dersom deadline er møtt. Kanselleringen blir da en belønning for at vi har nådd målet. Lederen kan sende en takkemail og gjøre et poeng av at vi alle har spart en time!

4. Haste-effekten
Når vi er stresset kan det å fullføre tilsynelatende presserende (men faktisk uviktige) oppgaver gi en viss tilfredsstillelse. Det å avtale og delta på møter kan bidra til at vi opplever å være produktive. Derfor verger vi oss for å avslå, særlig hvis det er faste møter.

Løsningen er færre, og kortene møter. Gjør det til en vane å utfordre om det virkelig er nødvendig å ha møte neste gang, eller om vi skal droppe det og spare verdifull tid.

5. Hukommelsessvikt
Altfor ofte ender vi opp med å snakke om de samme tingene om og om igjen, bare fordi ingen husker hva som ble diskutert sist.
Gjør alltid en oppsummering på slutten av møtet og skriv et kort referat. Det er nyttig også for dem som ikke var med på møtet.

6. Kollektiv handlingslammelse
Selv om vi alle opplever det samme (bortkastet møte), antar vi ofte at vi er den eneste som har det sånn. Derfor fortsetter vi i samme tralten, uten å ta tak i det.

Del dine frustrasjoner og tilbakemeldinger åpent slik at dere i fellesskap kan identifisere og luke bort uproduktive møter.

Psykologiske fallgruver er ofte ubevisste og universelle. En større forståelse for hvorfor vi reagerer som vi gjør kan bidra til å frigjøre tid i kalenderen, skape bedre møtekultur og smartere arbeidsprosesser. Ta tak i det nå, se gjennom kalenderen og vurder om det er noen møter du kan droppe.

Her er link til den opprinnelige artikkelen.

Lykke til med å ta tiden din tilbake!
Catherine ;o)

Foto: gstockstudio. Artikkel publisert på tilt.work

Innsikt 44 2021 | Slutt å kaste gelé

Sitatet til den franske forfatteren Voltaire «Hemmeligheten ved å kjede folk, er å fortelle alt» var sant på 1700-tallet, og det er enda mer relevant i dag. Vi har hørt det før: «Less is more», men hvor ofte tar vi det innover oss, og former våre budskap deretter? Det handler om kunsten å velge bort: Noe må gå på offerbålet, for at det som står igjen skal være tydelig.
The Jelly Effect
Vi vil så gjerne fortelle alt, og da drukner hovedbudskapet! Metaforen forfatteren Andy Bounds bruker er: ”Business people say too much irrelevant stuff. It’s like filling a bucket with jelly, and flinging it at the other person, hoping some of it will stick.” Slutt å kaste gelé!

Daglig blir vi bombardert med en mengde irrelevant informasjon, det er for mye støy. Hvor mange av oss har ikke opplevd å bli utsatt for dårlige presentasjoner eller foredrag hvor vi etter få sekunder forstår at vi nok en gang vil komme til å kjede oss til døde?

En firmapresentasjon starter gjerne med: «Vi er representert i 20 land, og har 1000 ansatte, bla bla bla …». Gjesp, hvem bryr seg? Det eneste kunden er opptatt av er «What’s in it for me?», på hvilken måte kan dere hjelpe meg? Hva sitter jeg igjen med etter at du har gjort jobben? Hva vil jeg få, helt konkret, ut av å inngå en avtale med ditt firma? Hva er verdien for meg? Kutt ut «corporate crap» og kom frem til poenget raskt, før du mister folks oppmerksomhet.

Jeg siterer Hans Geelmuyden: Det er lett å snakke, men vanskelig å få sagt noe. Ja, vi var mer ordknappe før i tiden. Fader vår og De ti bud består av få ord (hhv. 67 og 75 ord). Den amerikanske uavhengighetserklæringen består av kun 300 ord. Her veiet man tydeligvis sine ord på gullvekt. Dette er tekster som har betydd mye for mange mennesker i mange år, men hva med et EU-direktiv om karamellimport? 24.911 ord!Tips for å spisse budskapet
Her er noen tips som kan hjelpe deg til å spisse budskapet ditt:
Når du skal kommunisere – det være seg skriftlig eller muntlig – tenk igjennom og skriv ned:

1. Målet ditt: Hva ønsker jeg å oppnå med dette møtet, denne mailen eller dette foredraget – helt konkret?

2. Hovedbudskapet: Essensen i det jeg vil formidle, destillert ned til én setning. Tenk på en saus, den blir langt bedre når den blir redusert.

3. Ønsket etterlatt inntrykk: Hva vil jeg at folk skal tenke, føle og kanskje til og med gjøre når jeg har formidlet budskapet mitt?

Har du disse tingene klart for deg, og du har skrevet dem ned, er sjansene mye større for at du når igjennom med ditt budskap.


Tenk på gelé-effekten neste gang du tar ordet, og sørg for å være kort, konsis og verd å lytte til.
Innsikt 43 2021 | Det er en sjelden luksus å bli lyttet til

1
Det er en sjelden luksus
å bli lyttet til ...
2
Helt fra vi var barn har vi lært – og blitt oppfordret til – å snakke, men vi har aldri lært å lytte, og de fleste er skikkelig dårlige til det.
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrowHelt fra vi var barn har vi lært – og blitt oppfordret til – å snakke, men vi har aldri lært å lytte, og de fleste er skikkelig dårlige til det.

Legg merke til neste gang du hilser på noen du aldri har truffet før, de fleste er mer opptatt av å si sitt eget navn, enn å lytte til hva du sier. En venn av meg gjorde et eksperiment for mange år siden, og presenterte seg en hel kveld som “En bunt gulrøtter”. Ingen reagerte!

Stephen Covey beskriver i sin bok “De syv gode vanene” noen tidløse prinsipper for selvledelse og samspill. Søk først å forstå, deretter å bli forstått”, er den femte vanen. De fleste er mer opptatt av å få frem egne meninger enn å høre på hva andre har på hjertet. Veldig få lytter for å forstå, for å fange opp mulige nyanser som de selv ikke har tenkt på eller bare lytte fordi noen trenger å bli hørt.

3 måneder på lyttetreningsleir
Jeg liker å sette meg mål og trene på å finslipe ferdigheter. For en tid tilbake satte jeg meg som mål å lytte 70% av tiden når jeg var sammen med andre. Dette bestemte jeg meg for å gjøre i tre måneder. Jeg gruet meg litt, for jeg er jo glad i å snakke, men jeg var «on a mission» og var fast bestemt på å gjennomføre det. Det som slo meg var hvor interessant det var! Jeg lærte masse, fikk innblikk i folks tanker og idéer på en helt annen måte enn før. Jeg stilte spørsmål og ble trukket lenger inn i deres verden. Jeg ble beriket.
Her er et sitat fra boken til Covey som jeg minner meg selv på med jevne mellomrom:

Når jeg ber deg om å lytte, og du begynner å gi råd, har du ikke gjort det jeg ba deg om.
Når jeg ber deg lytte til meg, og du begynner å fortelle meg hvorfor jeg ikke bør føle slik, tramper du på følelsene mine.
Når jeg ber deg om å lytte, og du føler at du må gjøre noe for å løse problemet mitt, har du sviktet meg, selv om det kan høres merkelig ut.
Lytt! Alt jeg ber om er at du lytter, ikke at du sier eller gjør noe – bare hør på meg.
– Ralph Roughton.

Innen coaching snakker vi om tre nivåer av lytting: Subjektiv, objektiv og global lytting.

Subjektiv lytting: Her er vår indre dialog aktiv. Det handler om deg og ditt, du har fokus på egen indre stemme, og det gjør at du ikke hører ordentlig etter.

Objektiv lytting: Her har du all oppmerksomhet rettet mot den som snakker, alt rundt er koblet ut. Du er oppmerksom på stemmeleiet, og hører mer enn bare ordene, du er oppmerksom som det som ligger under budskapene.

Global lytting: Du tar inn alt! Du er var på hva slags energier det er her. Hva er det usagte? Hvis du kommer inn i et rom hvor det er trykket stemning, merker du det med én gang. Du lytter til det som foregår rundt, det er som om du har antenner, og du tar inn det som foregår. Når du sier noe selv, er du var på hvordan vedkommende vil oppleve det.

Det er en sjelden luksus å bli lyttet til med full oppmerksomhet, på en måte som gjør at du får lyst til å fortelle mer. Teknologien har nok mye av skylden for det, da den griper mer og mer inn i hverdagen vår, og tar stadig større plass på bekostning av reelt tilstedeværende nærvær. Men det er jo vi som er ansvarlige for hvordan vi benytter teknologien. Vi har alle godt av å reflektere over hvordan den påvirker oss og vår kommunikasjon.

Neste gang du snakker med noen, det være seg via skjerm eller fysisk, vær bevisst på å lytte aktivt med hele deg, og legg merke til hvilken effekt det har på relasjonen.

Maya Angelou sa det så bra: “I’ve learned that people will forget what you said, people will forget what you did, but people will never forget how you made them feel.”

Lytte til!

 

Innsikt 42 2021 | Det har aldri vært lettere å bygge nettverk enn det er nå

Syns du pandemien gjør det utfordrende å bygge og vedlikeholde nettverk? Tilt hodet og innta et annet perspektiv: Koronaen har gjort at de fleste av oss er sultefôret på menneskelig kontakt. Derfor har det aldri vært lettere å innlede eller bygge relasjoner.
Du har sikkert hørt det før, det er viktig å bygge nettverk. Vel og bra, men hvordan gjør du det i disse koronatider hvor alle sitter hver for seg på hjemmekontor og vi er forhindret fra å ha fysisk kontakt?

Å bygge nettverk kan være spesielt krevende for de unge som inntar yrkeslivet nå, fordi de aldri har fått anledning til å være fysisk på kontoret, og de har kanskje ikke rukket å etablere så mange relasjoner ennå. Mange har studert i utlandet, og har ikke et nettverk hjemme.

Samme mekanismer
Trøsten er at når det gjelder relasjonsbygging er det er mange av de samme mekanismene som gjelder på nett som fysisk, og det er mye enklere enn du kanskje tror. Annette Simmons, forfatter av The Story Factor sier det slik: «Husk at alle du møter opplever et underskudd på oppmerksomhet.»
Vi er sultefôret på menneskelig kontakt for tiden, og det har aldri vært lettere å innlede eller bygge relasjoner enn nå.

Ingrediensene
Så hvordan gjør du det da, helt konkret? Ingrediensene i oppskriften på å bli en god relasjons- og nettverksbygger er nysgjerrighet og et åpent sinn. Vis ekte interesse for andre, still gode og relevante spørsmål som gjør at den du kommuniserer med får lyst til å fortelle, og lytt oppmerksomt.

Vi har alle et behov for å bli sett og hørt. Det er en sjelden luksus å bli lyttet til på den måten, det styrker båndene dere imellom på rekordtid og det gir en god følelse for begge parter når du får i gang en god samtale.

For at en relasjon skal være bærekraftig over tid, trenger den næring og gjensidighet. Det er fascinerende hva som skjer i en relasjon når du flytter fokus fra deg selv og over til den andre.

«Som du sår skal du høste»
Et velfungerende nettverk er en arena hvor vi vil hverandre vel og gjør hverandre gode. Grunnprinsippet «som du sår skal du høste» gjelder i relasjoner og nettverk som i mange andre sammenhenger i livet. Vær raus og villig til å bringe noe til torgs, uten å føre regnskap og forvente noe tilbake. Det kommer, ha tålmodighet!

Nettverk er alt. Spesielt med min bakgrunn, har jeg all grunn til å si det! uttalte Gunnar Kjakan Sønsteby, motstandsmann under krigen, og en del av Oslo-gjengen sammen med Max Manus.
I hans tilfelle betød nettverket hans forskjellen mellom liv og død. Det er sjelden så dramatisk for oss, men i overført betydning kan det bety liv eller død for din virksomhet hvis du ikke evner å knytte nye kontakter, bygge gode relasjoner med kunder, potensielle kunder, medarbeidere og samarbeidspartnere.

70% lenger
Ingen av oss er noe særlig tess alene, alle kommer vi mye lenger sammen. Det er en grunn til at gjess flyr i V-formasjon. Når hver gås slår med vingene, skaper den en oppdrift for fuglene som følger etter. Ved å fly på denne måten, skapes det en synergieffekt på 70%. Dette vil si at flokken kan fly 70% lenger enn hva en enkelt gås kan klare alene.

Jeg har lyst til å dele en enkel modell med deg, som jeg benytter når jeg holder kurs i møteledelse.

Kilde: Line of sight.

Tversoversløyfen er en metafor og en god påminnelse om at vi har en jobb å gjøre både før og etter et hvilket som helst møte.
I hvilken fase skapes størst verdi tror du? Som regel i oppfølgingsfasen.
Og i hvilken fase slurver folk flest? Du gjettet det: I oppfølgingsfasen.

«Vi burde møtes»
Jeg hører ofte: «Vi burde møtes», og så skjer det ingenting. Da går du glipp av muligheter! Det er lett å skille seg positivt ut når du er bevisst på å følge opp dine relasjoner. Gjør det til en vane å legge dem inn i dine kontakter umiddelbart, noter hva dere snakket om og følg opp med en hyggelig mail.

Send gjerne link til en artikkel eller en video om et tema som interesserer vedkommende, og følg opp ved å ta initiativ til en ny digital kaffekopp. Relasjonen styrkes til glede for begge parter.
Min erfaring er at hver gang jeg har en samtale med noen, med nysgjerrighet og et åpent sinn – det være seg fysisk eller digitalt – så er det berikende. Jeg lærer noe, får nye perspektiver og blir inspirert. Det er noe med dynamikken som oppstår og det minner meg om ordene til Stig Hjerkinn Haug i Stig og Stein, som jobber med kreative prosesser: De beste idéene er de som ikke kan spores tilbake til én person.”

LinkedIn
LinkedIn er en utmerket kanal for å bygge nettverk, og de fleste setter pris på en positiv oppmerksomhet som en henvendelse. Finn noen du har lyst til å bli kjent med, og hvor det er lav terskel for å ta kontakt. Det hjelper gjerne at dere har felles kjente, har gått på samme universitet eller har noen av de samme interessene.

Lik, kommenter og del noe vedkommende har skrevet, det setter folk pris på. Du kan også plukke opp tråden med en tidligere kollega eller bekjent som du ikke har sett på en stund.

Ta initiativ ved å sende en invitasjon til en digital kaffekopp, og se hva som skjer. Lykke til!

PS. Et godt sted å starte kan være tilt.works ettermiddagsmøter hver tirsdag.

Håper at disse tipsene vil være nyttige også for deg.

Denne artikkelen ble opprinnelig publisert på til.work 3. februar 2021. Misjonen vår er å tilte hoder mot et mer bærekraftig næringsliv.

Catherine ;o)

Innsikt 41 2020 | Sett grenser med stil!

Prioritering er vanskelig for mange. Er du blant dem som kvier seg for å si nei, både på jobb og privat? Synes du at det er vanskelig å sette grenser, uten å ha dårlig samvittighet? Ender du opp med å stå på til alle døgnets tider og forsake deg selv fordi du prioriterer alle andre? Du er ikke alene. Her er noen tips som kan hjelpe deg til å frigjøre tid, og få en mer balansert hverdag.

Jeg coacher mange dyktige kvinner og menn som strever fordi de føler at de skal prestere på topp på alle områder samtidig. Det er ikke bare alle oppgavene på jobb, men i tillegg har mange flere verv som FAU, styrearbeid og idrettslaget til barna (og det er gjerne de samme som stiller opp gang på gang!). De sliter seg ut og regnestykket går simpelthen ikke opp – det er ikke nok timer i døgnet til å levere på det nivået de krever av seg selv! Intensjonen, som i utgangspunktet er positiv, ender opp med å gå utover både prestasjon og trivsel. Det kan være krevende – men helt nødvendig – å lede seg selv i dette grenseløse arbeidslivet som Irmelin Drake kaller det. Hun har en doktorgrad i ledelse fra NHH og forsikrer oss om at:


Små grep kan gjøre en stor forskjell
En kunde av meg som jobber innen omsorgsbransjen fikk seg en skikkelig aha-opplevelse da hun skjønte at hun kunne sette premissene for når hun snakket med pårørende. Før spurte hun alltid når det passet for dem å møtes, og da ble det mye kvelds- og helgejobbing. Hun var sliten, 100% sykemeldt og tenkte: “Dette må jeg ta til meg. Bli mer tøff, si nei og slutte å være flink pike”. Hun gjorde en liten endring som fikk stor betydning for hennes livskvalitet, uten at det gikk utover kvaliteten av det hun leverte. Hun begynte å spørre når det passet innenfor hennes arbeidstid (kl. 10, 12 eller 14?). I sin mail til meg skrev hun videre: “Nå begynner jeg å skynde meg sakte tilbake til jobb, og jeg merker at jeg jobber med å sette grenser og si nei”.


Harvard Business Review har i sin siste utgave en rekke artikler om hvordan få til en bedre balanse mellom jobb og privat, noe som er særlig krevende i disse hjemmekontor tider, hvor grensene viskes ut og er diffuse.


Her fant jeg mye ny inspirasjon til mitt “Gi faen kurs for flinke piker” eller “Rehabiliteringskurs for det sykt perfekte” som datteren til en kunde av meg kaller det.

 

 1. Identifiser det du vil si nei til. Reflekter over og anerkjenn det som er viktig for deg. Velg bevisst hvor du vil bruke tiden din.
 2. Vis takknemlighet. Folk spør fordi de stoler på deg. Takk dem for at de tenkte på deg, og husk at det betyr ikke at du er på vei til å si ja.
 3. Du avviser kun forespørselen – ikke personen som spør, gjør det klart. Du sier nei med stil når du kommuniserer høflig og vennlig. Det bringer oss til neste punkt.
 4. Forklar hvorfor og vær ærlig. Det er viktig at du finner dine egne ord som passer til situasjonen, men her er noen eksempler. “Så hyggelig at du spør, jeg skulle gjerne ha hjulpet deg. Akkurat nå er jeg midt oppi noe som krever all min tid”. “Begeret er fullt for øyeblikket, jeg beklager”.
 5. Vær like bestemt som de er pågående. Noen gir ikke opp så lett, og prøver å presse deg. Gi deg selv tillatelse til å være like bestemt som dem. Det vil de respektere deg for. “Jeg ser at du ikke gir deg så lett, og det samme gjelder for meg”. “Jeg jobber med å bli tydeligere på å sette grenser når det blir for mye ellers brenner jeg meg ut, og det er ingen av oss tjent med.”
 6. Tren til det faller mer naturlig. Velg noen enkle, lav-risiko situasjoner som du kan trene på (si nei takk til en dessert, når en selger ringer, når en venn spør om dere skal møtes og du ikke har overskudd).
 7. Juster forventninger i forkant. Du har kanskje noen gjengangere som ofte krever din oppmerksomhet. Det er lurt å si fra på forhånd, da gjør du det lettere for dem å akseptere et nei. “Nå går jeg inn i en travel periode…”.
 8. Vær forberedt på å gå glipp av noe. Bekjemp FOMO (Fear Of Missing Out). Trøsten er at når du sier nei til noe, sier du samtidig JA til noe annet som er enda viktigere og mer verdifullt for deg.
 9. Styrk ditt mot. I starten vil du kanskje føle at du skuffer andre, at du ikke lever opp til deres forventninger, slik du alltid har gjort fordi du alltid tidligere har sagt ja. Husk da at du fortsatt vil være en god venn, du vil fortsatt gjøre en god jobb, og du vil fortsatt bli satt pris på. Du kan også hente styrke ved å tenke på at du inspirerer andre som har hatt det på samme måte som deg, til å prioritere sin tid og få en bedre balanse i livet.

Håper at disse tipsene vil være nyttige også for deg.

Gratis webinar!
Mandagene 18. og 25. januar kl. 20 skal jeg ha gratis webinar: Kunsten å gi f*** for flinke piker. Hvis du eller noen du kjenner kan ha glede av litt påfyll og noen gode verktøy, så send meg gjerne en mail slik at du får invitasjon: catherine@ticato.no

Du kan også videresende denne e-posten. Webinaret gir tips til hvordan du kan gå inn i det nye året med litt lavere skuldre, og en bedre balanse i hverdagen.

Du finner tidligere utgaver av Innsikt her.

Takk for at du tok deg tid til å lese, det setter jeg stor pris på. Benytter anledningen til å ønske deg alt godt for 2021.

Catherine ;o)

Innsikt 40 2020 | Creativity by Disney

Kreativitet og nytenkning er ekstra viktig i den situasjonen vi alle er i, med en ny bølge av koronasmitte og mye usikkerhet knyttet til fremtiden. Vi kan la oss inspirere av Walt Disneys egen kreativitetsstrategi. Den besto av tre ulike faser, og han og hans team forflyttet seg faktisk fysisk mellom tre rom, for å markere tydelig overgangen fra det ene perspektivet til de andre.

I det første rommet satt de i fluktstoler, med skissene til nye tegneserier og filmer tapet opp på veggene. Da så de opp i 45 grader, en ideell stilling for å fantasere og visualisere. Dette kalte han Drømmerommet og her kunne de boble idéer hemningsløst, uten kritikk eller negative motforestillinger.

Det neste rommet var Realistrommet, og her inntok de en annen fysiologi. Rommet var innredet med høye bord og de sto med haken i hånden og betraktet skissene fra et ferskt ståstedet.

Det siste rommet het Kritikerrommet, og det var innredet slik de fleste møterom er, med bord og stoler. Her satt de og det var om å gjøre å fokusere på hva som kunne være galt med idéene, på begrensninger og utfordringer. Disney og hans team kunne gå flere runder mellom rommene til de var tilfreds med resultatet. Da jeg leste om denne metoden for mange år siden, laget jeg en illustrasjon som gjør det lettere å huske.

Stig og Stein er et selskap som har spesialisert seg på kreative prosesser og deres metode går som hånd i hanske med Disneys modell. Jeg kaller den “Sirupsnipp”, da den minner om nettopp det. Stig Haug har et nydelig sitat: “De beste idéene er de som ikke kan spores tilbake til en person.” Jeg har opplevd mange ganger den inspirerende synergien som oppstår når vi lytter til hverandre og bygger på hverandres ideer.

Hvordan kan dette brukes? Jo, for eksempel hvis du skal ta en viktig beslutning og er i tvil, eller hvis dere er flere i et prosjekt og det er uenighet om fremgangsmåten.

Hver av rollene er viktige, men hvis kritikeren kommer inn for tidlig, så kan han drepe en god idé før den rekker å bli bearbeidet. Hva tenker drømmeren? Her gjelder det å lytte uten å dømme på dette stadiet. Hva ville realisten sagt til drømmeren? Hvilke argumenter har kritikeren, og hvordan svarer drømmeren? Bruk gjerne ark som du står på, som representerer de tre rommene til Disney, da er det lettere å skille mellom fasene.

Etter å ha sett saken fra ulike ståsteder – bokstavelig talt – blir ofte situasjonen klarere, og det blir lettere å velge og velge bort.

Håper at dette kan være et nyttig verktøy for deg!

Du finner tidligere utgaver av innsikt her.

Takk for at du tok deg tid til å lese, det setter jeg stor pris på.
Catherine ;o)

Innsikt 39 2020| Impostor Syndrome

Har du noen gang kjent på frykten for å ikke være bra nok, ikke så god som andre tror at du er? Denne frykten er ofte forbundet med at du føler at du har fått noe du ikke har gjort deg fortjent til, og at du kommer til å bli avslørt før eller senere.

Dette kalles bedragersyndromet, og rammer ofte høyt presterende mennesker som stiller store krav til seg selv, og er gjerne forbundet med skam.

Vi kan trøste oss med at vi er i godt selskap, Albert Einstein sa det slik:
The exaggerated esteem in which my lifework is held makes me very ill at ease. I feel compelled to think of myself as an involuntary swindler.

Frykt er noe vi sjelden snakker om fordi det er flaut og tabubelagt, men alle er vi redde for noe. Det kan være noe vi synes er utfordrende som vi ikke vil innrømme, frykt for å dumme oss ut, si eller gjøre noe feil, eller ikke kunne svare når vi blir spurt om noe. Få innrømmer at de er redde…

Frykten for ikke å være bra nok fører til over-tenking, gjør oss altfor opptatt av hva vi tror andre mener om oss (i slike tilfeller tar vi ofte feil) og gjør at vi bruker mye tid på å bekymre oss – ofte helt unødvendig. Det stjeler krefter og tilstedeværelse, og tærer på vår selvfølelse og selvtillit.

Jeg er opptatt av å sette frykt på agendaen, fordi når vi våger å bringe temaet frem i lyset, så føler vi oss ikke så alene og det blir lettere å bære. Setter vi lys på trollet, så sprekker det gjerne.

Hvordan kan vi bekjempe bedragersyndromet? Hvordan kan vi unngå at det holder oss igjen og hindrer oss i å få til det vi innerst inne ønsker?

Det hjelper å:

 • Snakke om det
 • Stille spørsmål ved våre antagelser og utfordre dem – hva hvis det ikke var sånn som jeg tror?
 • Erstatte destruktiv selvsnakk som mange har med en indre stemme som løfter deg og heier på deg!
 • Liste opp det vi har oppnådd, og være stolte av det – ofte glemmer vi å klappe oss selv på skulderen for det vi faktisk har fått til
 • Trene på å ta imot ros og komplimenter – øve oss på å ta dem til oss og sette pris på dem, si takk fremfor å avfeie dem!
 • Våge å ta sjanser – jevnlig bevege oss utenfor komfortsonen i passe doser, for det er da vi vokser og utvikler oss.
 • Trene på å ikke ta oss selv så høytidelig – gi litt mer f…, gi slipp! Det er jo ikke så farlig…

Frykt begrenser oss, mens troen på at vi kan få til noe frigjør energi og setter oss i en tilstand hvor vi har lettere for å lykkes.

Her har vi mye å lære av idrettsutøvere, de jobber bevisst med det mentale – i tillegg til det fysiske – og de har jevnlig fokus på det over tid. Det er en grunn til at det heter mentalTRENING, det holder ikke å gå på treningsstudio én gang og tro: “Nå er jeg ferdig trent”… Trening er ferskvare og erfaringsmessig er jevnlig fokus over tid det som har størst effekt.

Du finner tidligere utgaver av innsikt her.

Takk for at du tok deg tid til å lese, det setter jeg stor pris på.

Catherine ;o)

Innsikt nr. 38 2020 | Black Swan


En svart svane er en metafor for en uventet hendelse som får store konsekvenser. Jeg ble inspirert til å skrive denne utgaven av innsikt etter at jeg leste Holbergfondenes utmerkede grafer hvor de blant annet refererer til Coronaviruset som en ny svart svane som har truffet oss med full tyngde. I tillegg til helserisikoen, så påvirker denne svanen verdenssamfunnet og all økonomisk aktivitet knalltøft.


Vi er brått og brutalt blitt kastet inn i en ekstraordinær situasjon som viser hvor ufattelig sårbare vi er og hvor avhengige vi er av hverandre. Det er ofte i slike situasjoner at vi mennesker evner å hente frem uanede ressurser for å takle de prøvelsene vi møter. En side av svart svane-teorien, også kalt cygne noir på fransk, innebærer å gjøre noe som er ansett for å være umulig (Wikipedia). Regjeringer og andre offentlige instanser over hele Europa har på kort tid satt igang tiltak som for få dager siden ville vært utenkelige.


Hva kan hver og en av oss gjøre, i tillegg til å følge helserådene fra myndighetene? Vi kan velge å flytte fokus fra alt vi bekymrer oss for, og over på det vi selv kan påvirke. Når ting går skikkelig skeis, er favoritt-spørsmålet mitt alltid:

Dette provoserende spørsmålet utfordrer oss til å se fremover, og til å finne hva godt som kan komme ut av enhver situasjon. “Aldri så galt at det ikke er godt for noe”, er jo et godt gammelt ordtak.


Hva er bra med dette problemet? Vi utfordres til å finne nye måter å jobbe, kommunisere og samarbeide på – virtuelt. Situasjonen har hatt en positiv effekt på miljøet, med tanke på lavere forurensning. Familier får tilbringe mer tid sammen, selv om det kan være krevende å ha hjemmekontor samtidig som du skal aktivisere poden. Vi viser at vi bryr oss om hverandre, og vi ser mange eksempler på folk som tilbyr seg å hjelpe til i nærmiljøet.


Jeg håper og tror at vi vil komme styrket ut av denne svarte svanen også, som vi har gjort så mange ganger før i historien. Jeg vil avslutte med denne herlige lille illustrasjonen til inspirasjon, når det blåser som verst…Kilde og inspirasjon:
Holberggrafene. Hvis du ikke allerede står på mailinglisten, kan jeg varmt anbefale det. Jeg har alltid vært fasinert av Holbergfondenes evne til å formidle finansiell informasjon på en tydelig og engasjerende måte.
Klikk her.


Du finner tidligere utgaver av innsikt her.


Ta godt vare på deg selv og de rundt deg.
Catherine ;o)

Ledelse

Innsikt nr. 37 2020 | Ledertips

Nylig kom jeg over en artikkel av Bill Murphy Jr. “9 things great leaders say every day”, og jeg fikk lyst til å formidle budskapet videre. Jeg har plukket ut 6 av tipsene og laget en oversikt med bilder, for da er det lettere å huske dem.

Gode ledere beskriver gjerne situasjonen og hva som er utfordringen eller planen. Så spør de:
1. What do you need? Hva trenger du? Det sender signaler om at du bryr deg om dine ansatte, både personlig og profesjonelt. Avdekk hva som skal til for å lykkes. Er det noe som kan hindre prosjektet, er det nyttig å avdekke det tidlig. Det er ikke alltid folk sier fra når de trenger hjelp.
2. Tell me more Et annet kraftfullt budskap er: Fortell meg mer. Det viser at du er oppriktig interessert i deres innsikt, tanker og idéer. Du tar deg tid til virkelig å lytte, fremfor å komme med dine synspunkter. Leaders speak last er et av budskapene til forfatter og foredragsholder Simon Sinek, berømt for sin TED-talk: How great leaders inspire action.
3. Remember our values Verdiene våre gjenspeiler hva som er viktig for oss. Å minne seg selv på verdiene gjør det lettere å foreta gode valg. Verdiene fungerer som kompass for hva vi skal velge og ikke minst hva vi skal velge bort.
4. I trust you Tillit er grunnleggende og limet i enhver relasjon. Gode ledere viser at de stoler på deg og din dømmekraft, og støtter deg også når ikke alt går helt etter planen. Det bringer oss over på neste budskap.
5. You can count on me Du er der for dem, du støtter dem – i tykt og tynt. Går det skeis, gjelder det å trekke lærdom av det for å unngå at det samme skjer igjen. Du kan bidra til å redusere frykten for å gjøre feil, og skape en læringskultur hvor folk tør å gjøre ting på nye måter.
6. Let’s celebrate Ofte er det slik at godt arbeid blir oversett eller kun resulterer i mer arbeid. Det å ta seg tid til å feire både små og store seire, gir energi og motivasjon til å gå løs på nye oppgaver.
Henvisning til kilde.
Min erfaring er at små ting kan gjøre en stor forskjell og særlig når de blir gjentatt over tid. Håper at disse enkle små tipsene kan bidra til litt refleksjon over egen kommunikasjon, og gi inspirasjon i hverdagen.
Har du ikke sett Simon Sineks TED-talk, vil jeg varmt anbefale den. Her er linken: Simon Sinek | How great leaders inspire action
Du finner flere tips her.

Takk for at du tok deg tid til å lese, og lykke til!
Catherine ;o)

Innsikt nr. 36 2019 | Growth mindset
Forfatteren Carol Dweck skriver i sin bok “Mindset” om to ulike tankesett som gjør en stor forskjell med tanke på hvilke resultater vi oppnår. Hun utførte studier med elever og oppdaget at måten de fikk tilbakemeldinger på, hadde stor effekt på hvordan de lærte og utviklet seg. De som fikk høre at de var smarte eller hadde et talent, vegret seg for å ta nye utfordringer av frykt for å miste sitt stempel som smarte. De som derimot fikk høre at de hadde jobbet hardt og ble rost for sin innsats, tok på seg stadig mer utfordrende oppgaver. De forsto at det var veien til å lære mer og utvikle seg videre.


Et fiksert tankesett skaper ofte frykt og holder oss fastlåst, mens et vekstorientert tankesett gjør oss mer nysgjerrige, ivrige etter å gå ut av komfortsonen og lære nye ting.


Tidligere i høst holdt jeg foredrag for tre skoler i regi av stiftelsen MOT, med tittelen «Skolen som samfunnsbygger». Et av temaene var nettopp dette med tenkesett, og hvordan stimulere til bedre læring. Her er en oppsummering på hvordan vi typisk reagerer i ulike situasjoner avhengig av fokus:Boken til Carol Dweck har inspirert mange, blant andre konen til toppsjef Satya Nadella i Microsoft. Den hjalp henne med å takle sønnens multihandikap og datterens lærevansker. Hun tenkte at mannen nok kunne få noen gode idéer til sitt lederskap. Satya Nadella som hadde jobbet i Microsoft siden 1992, ble bedt om å overta roret i 2014. På begynnelsen av 2000-tallet var Microsoft preget av interne stridigheter og intern konkurranse, som sto i veien for godt samarbeid og utvikling. Han var opptatt av å endre kulturen i bedriften, og han klarte det ved å innføre et vekstorientert tankesett. Det har tatt tid og krevd fokus, men han har hele tiden hatt stor tro på det, og klarte å inspirere selv de mest skeptiske. Det er imponerende i et selskap med 125.000 ansatte.


Suksessen forklarer han slik: It’s all due to a culture change. We’ve gone from a fixed to a growth mindset.


Jeg anbefaler en video som oppsummerer på glimrende vis denne avgjørende forskjellen. Her er linken:
Carol Dweck – A Study on Praise and Mindsets


Takk for at du tok deg tid til å lese Innsikt, ønsker deg en god høst og vinter.


Catherine ;o)

Innsikt nr. 35 2019 | Give and take

Adam Grant er forfatter av boken “Give and take”, og et av hans budskap er: “Giving is both powerful and dangerous”. Hva mener han med det?


Han nevner tre typer mennesker: «Takers» (de som tar mer enn de gir), «Matchers» (de som gir for å få tilbake) og «Givers» (de som gir til andre uten å forvente noe tilbake).

Han bruker en stige som metafor for hvordan de ulike typene lykkes.

Det er interessant å merke seg at giverne er de som havner øverst på suksess-stigen, altså de som lykkes aller best – MEN – det er også giverne som havner nederst. Så hva er forskjellen som gjør en så stor forskjell? De som lykkes aller dårligst hjelper alle andre og betaler en produktivitetspris for det, de ofrer seg selv på veien.


De ekstreme giverne har altså lett for å ta på se for mye, får ikke gjort unna egne oppgaver og da kan det fort tippe over…


Giverne som lykkes er dyktige til å sette seg mål, de har evnen til å prioritere og er gode på tidsmestring. De gir til andre, men også til seg selv.


Tips:
• Tren på å sette grenser, og vær tydelig – du får respekt.
• Gjør deg selv utilgjengelig i perioder, slik at du kan gjøre ferdig oppgaven du holder på med – ofte antar vi at ting haster mer enn de gjør.
• Blokk ut egentid i kalenderen og la det være litt “slack”
• Be andre om hjelp – de fleste vegrer seg for det og venter altfor lenge. Realiteten er at de fleste setter pris på å bli spurt om råd.En som var dyktig til å sette grenser med stil, var Anders Fogh Rasmussen, tidligere Statsminister og NATO-sjef. Han ble intervjuet av Aftenposten og spurt om det ble tid til noe liv utenom jobben.


«Ja, det har jeg alltid lagt mye vekt på. Men det er en beslutning man må treffe. Hvis man ikke er disiplinert på det punktet, så ender arbeidet opp med å være hele ens liv».


Selv har han alltid vært kompromissløs på dette området. Ferie og fridager er reservert for familien.


«Det skal være en veldig alvorlig sak for at jeg blir forstyrret da. For hvis man først går på kompromisser og tillater arbeid i ferien, så blir det ingen ferie. Og da blir det ikke noe liv ved siden av jobben.»


Hvis han klarer det, så er det kanskje noen av oss andre som kan la oss inspirere av hans tydelige grensesetting.


Ønsker deg lykke til med å gi – også til deg selv!


Takk for at du tok deg tid, jeg setter pris på å ha deg som leser.


Catherine ;o)


Du finner tidligere utgaver av Innsikt her

Innsikt nr. 34 2018 | Hvordan seire over trangen til å utsette?

Det er ikke alle oppgaver vi synes er like gøy og inspirerende, og det er gjerne dem vi har en tendens til å utsette, ikke sant? Noen som kjenner seg igjen? Jeg gjør i hvert fall det!


Så hvordan seire over trangen til å utsette? Det er ofte det som skaper stress og dårlig samvittighet, når vi utsetter det uungåelige…


La meg dele min hemmelige lille strategi med dere. Jeg har laget et lite ritual som funker for meg, og forhåpentligvis kan det inspirere deg til å lage en egen strategi for å få unna mindre morsomme oppgaver. En av oppgavene jeg har hatt en tendens til å utsette (og jeg plasserer det bevisst i fortid for det var før), er kontorarbeid og særlig det å skrive tilbud og fakturere. Jeg synes at det er mye morsommere å holde foredrag og kurs, enn å gjøre kontorarbeid.


Jeg er veldig betatt av den greske seiersgudinnen Nike. Hun er å finne i Musée du Louvre i Paris, og det er en fantastisk styrke i den skulpturen. Sist jeg var i Louvre bestemte jeg mer for å kjøpe en liten statue av henne. Som en kuriositet kan jeg nevne at logoen til Nike er inspirert av henne. En ung amerikansk designerstudent Caroline Davidson laget logoen i 1971, og fikk – hold dere fast – 35 dollar for jobben! Ledelsen i selskapet må ha fått dårlig samvittighet i ettertid, for i 1985 fikk hun en bunke aksjer i selskapet.

Her er oppskriften på ritualet jeg har laget meg for å motivere meg til å gjøre ting jeg synes er litt tyngre:

1. Jeg setter statuen på pulten min, ser på den og tar inn kraften hennes
2. Tenker på hvor deilig det blir å stryke oppgaven av to-do listen
3. Sier til meg selv: OK, Just do it!
4. Tenker på belønningen: Lage meg en god kopp te, og ta en liten velfortjent pause.


Nå får jeg unna kontorarbeid lekende lett, og håper at det kan inspirere deg til å lage din egen motivasjonsstrategi. Lykke til!


Jeg kan varmt anbefale en underholdende og tankevekkende TED-video av Tim Urban: Inside the mind of a master procrastinator


Tusen takk, jeg setter stor pris på å ha deg som leser.
Catherine ;o)

Innsikt nr. 33 2018 | Presentasjonstips


Har du noen gang tenkt på kraften i historier og metaforer?


Historier og metaforer er “snarveier” i kommunikasjonen, og bygger bro til en raskere og dypere forståelse. Ordet «metafor» kommer fra gresk – metafora – og betyr ord eller uttrykk som brukes i overført eller billedlig betydning. Når vi klarer å skape bilder eller filmer i lytternes hoder, treffer vi senteret i hjernen (det limbiske systemet) som styrer følelser, motivasjon og langtidsminnet. Det er der hvor beslutninger tas, og atferd dannes.


Historier og metaforer har det til felles at de treffer hjertet, de inspirerer og motiverer. Ved å innlemme dem i din kommunikasjon, og trene på formidling, vil du oppleve å bli lyttet til på en helt annen måte enn før.


Du kan laste ned hele kapittelet Mitt beste presentasjonstips her. Det er mitt bidrag i boken “Bedre presentasjoner på 1-2-3” av Edgar Valdmanis.

 Takk, jeg setter stor pris på å ha deg som leser!


Catherine ;o)

Innsikt nr. 32 2018 | 80/20 prinsippet

80/20-regelen, også kalt Pareto-prinsippet eller Paretos lov, er oppkalt etter italieneren Vilfredo Pareto som i 1906 bemerket at 20% av Italias befolkning eide 80% av verdiene. Det viser seg at dette misforholdet går igjen i veldig mange sammenhenger, som et gjentagende mønster. 80% av resultatene dine skyldes 20% av det du gjør.

Små bruddstykker av vår tid er mye mer verdifulle enn all den øvrige tiden. Det gjelder å bruke tid på det som lønner seg. 80% av det du oppnår på jobben, gjør du på 20% av tiden.

La oss se på noen flere eksempler, og se om du kjenner igjen mønsteret.

20% av innsatsen skaper 80% av resultatene
20% av kundene står for 80% av omsetningen
20% av kundene står for 80% av klagene
20% av klærne du har i skapet ditt bruker du 80% av tiden

De fleste sprer altså sin innsats på altfor mange ting, snarere enn å konsentrere innsatsen om noen få viktige områder. Så hva med å identisiere og skille ut det som virkelig gjør en forskjell, og gjøre mer av det? Tenk etter, hva er de 20% av den jobben du gjør som skaper de beste resultatene?Gjelder dette også for lykken vår?


Forfatteren av boken 80/20 prinsippet Richard Koch påstår at 80% av lykken din oppleves i 20% av tiden. Han skriver: Få mennesker bruker nok tid og omtanke på det å kultivere sin egen lykke… Tenk på de gangene du var lykkelig og manøvrer deg selv inn i tilsvarende situasjoner.


De menneskene som lykkes best, er selektive og besluttsomme. De evner å velge og velge bort.


Link til en video om 80/20 prinsippetØnsker deg en god fredag og lykke til!


Catherine ;o)

Mening

Innsikt nr. 31 2017 | Jakten på mening

Det var en gang to steinarbeidere på middelalderen. Den ene kom alltid utslitt hjem etter dagens arbeid, mens den andre trallet og sang, og virket svært så fornøyd. De var satt til å gjøre nøyaktig samme jobb.

Da de ble spurt om hva de hadde holdt på med, sa den første: “Jeg har slitt og slept på stein i hele dag”.

Den andre svarte: “Jeg bygger en katedral”.Dette har med mening å gjøre, den meningen vi tillegger vårt arbeid. Det å løfte blikket, og se ting i et større perspektiv. Hvorfor går vi på jobb hver dag, utover det å tjene til livets opphold?Hva er din katedral? Hvorfor gjør du det du gjør? Hva bidrar du med til fellesskapet, som du er stolt av og som gjør en forskjell? Hva er ditt bidrag til at dere når de målene dere har satt dere. Her ligger motivasjon og vilje til innsats, også når det butter og krever noe ekstra av oss. “Go the extra mile, it’s never crowded”.


Sterke merkevarer har svaret på hvorfor? De har en visjon som angir retning, verdier som etterleves, tydelige mål som alle kjenner til og lar seg inspirere av, og ikke minst de forteller historier som tydeliggjør hvem de er. De synliggjør hva som er unikt med dem, bygger troverdighet og oppleves som attraktive og relevante.
Simon Sinek har en TED-talk som på glimrende vis illustrerer The Power of WHY. Han bruker Apple som eksempel på et selskap som kommuniserer helt annerledes enn mange andre. Hemmeligheten får du her: How great leaders inspire actionØnsker deg en god fredag.

Catherine ;o)

Innsikt nr. 30 2017 | Styrke selvfølelsen

Selvfølelse og selvtillit er to forskjellige ting. Dyktige idrettsutøvere jobber bevisst med å styrke begge deler. Hva med deg?


Selvfølelse handler om hvem vi er, hva vi står for og verdien vi ser i oss selv. Selvfølelse kan kalles sjelens kondisjon.


Selvtillit er hvilken tro vi har på oss selv i forhold til det vi gjør, og får til. Det går an å ha høy selvtillit på visse områder og lav på andre.


Selvfølelsen kan også være lav eller høy, men den er universell i den forstand at den gjelder uansett hvilken situasjon du er i. Selvtilliten er mer situasjonsavhengig og betinget av hvorvidt du får til noe eller ikke. Vi kan trene selvtilliten ved å lære nye ting, og bygge fagkompetanse. Jeg brenner for å hjelpe andre til å få til mer enn det de tror de kan, bygge opp både selvfølelse og selvtillit.


Hva kan vi gjøre for å styrke selvfølelsen? Mange står i veien for seg selv, har begrensende overbevisninger, snakker seg selv ned og “bestiller” nederlag, ofte helt ubevisst! Vi skal se på noen enkle grep som kan gjøre en stor forskjell i hverdagen din. Her er noen tips, test dem ut allerede i dag.


1. Plasser i fortid det du vil bort fra

Hjernen tar ting bokstavelig, den leverer på «bestilling». Hver gang vi sier at vi er dårlige på noe/sier noe negativt om oss selv, blir det en større og større del av vår identitet. Det vi fokuserer på, forsterker vi.

Reis deg opp og ta et steg tilbake (gjør det fysisk), og si:
Før var jeg …

Ta et steg frem, og si:
Nå jobber jeg med …

Hjernen kjøper ikke at du er der med én gang, men den kjøper at du er i prosess. Gi hjernen et så tydelig bilde som mulig av det du vil ha, så finner den kreative løsninger for å få det til.


2. Vær OBS på ordene du bruker – shit in, shit out

Språket vårt preger oss (og våre omgivelser) mye mer enn vi tror. Noen ord er energitappende, mens andre er kraftfulle – de gir energi og glede.

Sier jeg: «Dette blir vanskelig, jeg får det ikke til», er det som å bestille et nederlag, og hjernen leverer som nevnt på bestilling. Forskning viser at når vi bruker negativt ladede ord, produserer hjernen umiddelbart kjemikaler som gjør at vi føler oss motløse. Sier vi derimot positivt ladede ting til oss selv, frigjøres gode kjemikalier som gjør at vi føler oss bedre og takler ting på en helt annen måte. «Dette går bra, jeg har tillit til at jeg kan løse dette», åpner opp en mulighetsdør.


3. Rett deg opp i ryggen!

Vår kroppsholdning påvirker hva andre tenker om oss, men enda viktigere hvordan vi føler oss og tenker om oss selv.

To minutter med armene ut til siden i 90 grader, også kalt “power pose”, gjør at vi føler oss tryggere. Igjen, hjernen produserer hormoner – i dette tilfellet testosteron. Dyrene gjør det samme, de «blåser» seg opp. De gjør det både for å sette seg i respekt, men også for å “tøffe” seg opp selv.Jeg vil varmt anbefale Amy Cuddys TED-talk om kroppsholdning, et av de beste foredragene jeg har hørt. Her er linken:

Your body language shapes who you are.Ønsker deg en god fredag og langhelg.
Catherine ;o)

Innsikt nr. 29 2017 | Ordenes magi

Ord trigger tanker og følelser, og jeg blir like fascinert hver gang jeg opplever at små nyanser gjør en STOR forskjell.
Når jeg jobber med mennesker for å hjelpe dem med å få til mer enn de tror de kan, så er noe av det første jeg legger merke til og tar tak i er språket. Hvilke ord velger vi, og hvilken effekt har de? Vi har ofte begrensende overbevisninger som hemmer oss i å få til det vi vil, og det har sitt utspring i hva vi forteller oss selv og andre.

Et spennende skoleeksperiment
En skole i Chacago som slet med svært dårlige resultater, gjorde ett enkelt lite grep. I stedet for å stryke de dårligste elevene, ga de tilbakemeldingen: «Du har ikke forstått det ennå». Det lille ordet «ennå» trigget en helt annen respons hos elevene, og åpnet en mulighetsdør. Ordet signaliserte at «Jeg har tro på deg», og det gjorde hele forskjellen. På kort tid skjøt resultatene på skolen i været!

Hva skjer når du sier: «Dette er vanskelig, dette får jeg ikke til»? Da går rullgardinen ned. Hjernen tar ting veldig bokstavelig, og leverer på bestilling.
Da blir det vanskelig, det kalles selvoppfyllende profeti. Hver gang du sier: «Jeg er ikke god til å huske navn», så blir det en større og større del av din identitet, og det blir sannere for hver gang. Det vi fokuserer på forsterker vi.

Her er et par tips som du kan ta i bruk med én gang!

1. Når det butter imot, gjør som skolen i Chicago og si: «Jeg har ikke fått det til ennå».
2. Plassér i fortid det du vil bort fra. Si «Før var jeg dårlig til å huske navn, men nå jobber jeg med å bli skikkelig god på det!».

I begge tilfeller løser du opp i et fastlåst mønster, og åpner nye muligheter. Hjernen er svært kreativ når den blir satt fri og får riktig drivstoff. Da begynner den automatisk å lete etter løsninger.

Vær kresen med hva du fyller hjernen din med, det preger hva du får tilbake. Det starter med å bli bevisst unyttige mønstre, og erstatte dem med nye. Vi lager da nye nevrologiske koblinger i hjernen, som med trening over tid faller mer naturlig. Det er som et skispor. Første gangen du tråkker løype i nysnøen, er det tungt. Men går du frem og tilbake flere ganger, blir det gradvis lettere. Til slutt sklir det nesten av seg selv, helt til neste snøfall.

Det er ikke nok å trene kroppen, hjernen trenger også sitt for å bli sterk. Det holder ikke å gå på mentalt treningsstudio én gang – og ferdig.


Du finner flere tips her, og jeg deler også en link til en spennende video:


A study on praise and mindset, Carol Dweck. Den er svært tankevekkende i forhold til motivasjon og hvordan man roser barn!

Tusen takk for at du tok deg tid til å lese dette, håper at du vil ha glede av det.

Ønsker deg lykke til med å gå opp nye løyper.
Catherine ;o)

Innsikt nr. 28 2016 | Gjør som delfintreneren!

Vet du hvordan man trener delfiner?

Treneren bruker en lang stang, som han holder nederst i bassenget. Hver gang delfinen svømmer over stangen, får han fisk. Gradivis heves stangen.

Hvis delfinen svømmer under, får han ikke kjeft men får ganske enkelt ikke fisk. Delfiner er svært intelligente dyr, de skjønner fort at den ønskede atferden lønner seg. De forteller til resten av gjengen i bassenget: «Hei bli med, han her er grei, når vi gjør kule ting så får vi belønning!».


Slik blir de inspirert til og får lyst til å gjøre sitt beste.


Det interessante er at hvis en trener behandler en delfin dårlig, går delfinen til streik. Hver gang treneren nærmer seg bassengkanten, svømmer delfinen sin vei. «Jeg vil ikke jobbe med deg mer…». Og ikke nok med det, han får med seg resten av gjengen også – det er fullt mytteri i bassenget. Treneren er ferdig der, og må finne seg en annen jobb.


Vi blir inspirert når vi ferskes i å gjøre noe bra.


Når dine medarbeidere, lederen, ektefellen, barna eller venner gjør noe du liker, gi dem “fisk” i form av en ektefølt stor takk, og del hva det gjør med deg. Gjør det til en vane å gi andre en hyggelig kommentar og tilbakemelding på hva du synes at de gjør bra eller hva du setter pris på hos dem.


En liten investering kan gi stor avkastning

En avdelingsleder bestemte seg for å sende en hyggelig sms eller mail til en av sine ansatte hver morgen. Det tok ham to minutter. På kort tid økte produktiviteten i avdelingen med 30%.


Det er smittsom og selvforsterkende. Det vi fokuserer på forsterker vi.Tusen takk for at du leser dette, det setter jeg stor pris på!Catherine ;o)

Visjon

Innsikt nr. 27 2016 | Se for deg…

Vi mennesker har en unik evne til å forestille oss fremtiden, det skiller oss fra dyrene.

Ordet visjon stammer opprinnelig fra latin visio, se: syn, åpenbaring; og betyr en fremtidsrettet forestilling. En visjon er et mentalt bilde av en  ønsket fremtid. En god visjon inspirerer deg til å gjøre ditt beste. Mange bedrifter har en visjon, selv om den ikke alltid er kommunisert godt nok internt i organisasjonen.
Tusen takk for at du tok deg tid til å lese dette, håper at du vil ha glede av det.


Hvorfor skal vi ha en visjon?

 


En god visjon

 • er en ledestjerne
 • angir retninger
 • noe å strekke seg etter
 • motiverer til innsats
 • gir energi og inspirerer deg.

Enkeltpersoner kan også ha stor glede av å ha sin egen visjon. Det viktigste med en visjon er retningen den angir. En metafor på det, er fyrtårnet som blinker i det fjerne, og hjelper deg å holde en stø kurs mot dit du vil. Når du ser det tydelig for deg, blir det lettere å komme seg dit, og å holde motivasjonen oppe.

Visjonen din kan inspirere deg til ekstra innsats, særlig når du møter motgang eller er usikker på hva du skal gjøre i en gitt situasjon. Visjonen bygger på dine verdier og det som er viktig for deg.


Mange fokuserer på det de IKKE vil ha, og navigerer i full fart mot det. Hjernen har problemer med “ikke”. En negasjon forkludrer kommunikasjonen. Hvis jeg sier til deg: “Ikke tenk på en rød rose”, hva skjer da? Nettopp!


Tips: Fokusér fullt og helt på det du vil ha, det gir hjernen et klart bilde å styre mot.


Lykke til!
Catherine ;o)

 

Innsikt nr. 24 2015 | Merkevaren “deg”

Enten du skal utvikle selskapets eller din egen personlige merkevare, vil du oppdage at det er mange av de samme mekanismene som gjelder. Branding eller merkevarebygging handler om VALG, summen av det vi velger å kommunisere til omverden, for at andre skal velge oss. Tenk igjennom hva du vil bli husket for. Det beste er å formidle ditt budskap i form av historier. Det gjelder å innta en posisjon i folks bevissthet. Da må du være tydelig og skille deg ut, samt oppleves som attraktiv for målgruppen. Det er forbausende hvor dårlige mange er til å svare på et enkelt spørsmål som: «Hva driver du med?». Det kommer gjerne noe i retning av “Nei, jeg driver med noe IT-greier”, uten et snev av stolthet i stemmen og med et kroppsspråk som signaliserer alt annet enn at dette har de lyst til å fortelle om. Det er i realiteten en gyllen anledning til å promotere deg selv. Hvor ofte får vi dette spørsmålet i løpet av et yrkesaktivt liv, som anslås i gjennomsnitt til å vare ca. 10.000 dager? Du får helt sikkert spørsmålet flere tusen ganger. Fortell om deg selv på en så spennende og engasjerende måte at de du snakker med gjerne vil høre mer, og kanskje til og med gjøre business med deg! Hvordan svarer DU når noen spør? En kort introduksjon kalles gjerne “Elevator pitch”. Tenk deg at du er på Oslo Plaza og skal ta heisen. Inn kommer en potensiell drømmekunde og trykker på 20. etasje. Denne personen er høflig og stiller det magiske spørsmålet og du vet at du har 20 sekunder til å svare på en så glitrende måte at vedkommende ber om visittkortet ditt og sier: «Det var interessant, la oss ta en prat en dag». • Lag deg en god “Elevator pitch” og tren på den til den sitter i ryggraden. En god elevator pitch er fengende, skaper tillit og gir troverdighet. Mitt stalltips er å fortelle om et prosjekt du jobber med som du synes er spennende. Da kommer ditt naturlige engasjement frem, og du kommuniserer automatisk godt. Ofte blir ting for abstrakte, folk forstår ikke hva du snakker om. Ved å bruke konkrete eksempler vil du oppleve at folk nikker fordi de forstår nå hva du mener, og kanskje kjenner de seg igjen. Vi liker å bli fortalt historier, og en god historie huskes bedre enn tørre fakta. Er den god nok, så blir den også gjenfortalt og jungeltelegrafen er i gang. Lykke til! Catherine ;o)

Innsikt nr. 23 2015 | Vi er alle filmprodusenter

Visste du det, at du er i samme bransje som Steven Spielberg?

Hver eneste dag lager vi filmer i eget hode. Før du skal på jobb, lager du mer eller mindre bevisst en film om hvordan du kommer deg dit, hvordan trafikken eller bussturen blir, hva du skal gjøre den dagen.

Du ser for deg hvordan du tror at det blir. Det samme gjelder hvis du skal gå i gang med et nytt prosjekt, eller holde en presentasjon.
Vi lager altså massevis av små filmsnutter hver dag, hele tiden. Spørsmålet er, hva slags filmer lager vi? Er det skrekkfilmer eller er det gode filmer?

Hvilket terningkast ville du ha gitt dem?

Det fine er at i det øyeblikket vi blir bevisst på at vi kan velge kvaliteten på filmen, er vi i stand til å endre den slik at den støtter oss i stedet for å hemme oss.

Jeg coachet en toppleder en gang som hadde sceneskrekk. Da jeg spurte ham hvordan han skremte seg selv, svarte han at han pleide å si til seg selv: «Tenk om de ikke synes at det er interessant det jeg forteller. Tenk om jeg glemmer det jeg skal si. Tenk om jeg rødmer, åh nei jeg må ikke rødme». Han fôret hjernen med alt han IKKE ville ha, og fremprovoserte nettopp det han ønsket å unngå. Da ble han usikker, da glemte han det han skulle si, da rødmet han.

Hjernen tar ting bokstavelig. Det du forestiller deg, blir som en bestilling. Tenk deg at du er på restaurant, du ville ikke ha bestilt en rett du ikke liker. Min kunde begynte å lage gode filmer av folk som smilte da han snakket, de nikket interessert og de kom opp etterpå for å stille spørsmål. Da kjente han seg tryggere med én gang, og etter at vi hadde trent på dette noen ganger, ble han gradvis mye mer komfortabel. Etter siste coachingtime sa han: “Catherine, nå gleder jeg meg til å presentere.”

Tips:
Neste gang du skal lage en film, sørg for at den gir deg akkurat det du vil ha.

Klipp bort uønskede scener, gjør de endringene du trenger å gjøre for at det skal bli en god opplevelse for deg. Legg merke til hvordan det blir annerledes da.

Det vi fokuserer på forsterker vi.

Lykke til som filmskaper! Har du spørsmål eller kommentarer, er du velkommen til å ta kontakt.
Catherine ;o)

Innsikt nr. 22 2014 | Språk skaper virkelighet

Vil du ha mer energi og handlingskraft? Gjør noe med ordene du bruker. Små nyanser i språket vårt, har en stor effekt på vårt humør, vårt tankesett, på våre relasjoner og på hva vi oppnår av resultater.

Noen har for vane å bruke et negativt ladet språk som “jeg burde”, “jeg må” eller “dette er vanskelig”. Forskning viser at det trigger umiddelbart stresshormoner i hjernen, som hemmer oss i det vi holder på med.

Når vi bruker et reaktivt eller defensivt språk, føler vi oss verre og ser ikke så lett muligheter. Vi føler oss maktesløse, og glir lett inn i offerrollen. Det begrenser vår evne til å tenke klart, og det blir ofte selvforsterkende fordi vi leter etter bekreftelser på vårt syn.

Forskning viser at når vi endrer ordene vi bruker til mer proaktive som “jeg velger”, “jeg vil”, “det er nytt og annerledes for meg men jeg kaster meg uti det”, så endrer vi samtidig kjemien i hjernen. Bruker du et proaktivt språk, føles det annerledes – selv om det bare er små nyanser i det du sier. Det gjør en forskjell å si: “Nå BURDE jeg skifte dekk” (føles som et ork, og trigger dårlig samvittighet) og “Jeg VELGER å skifte dekk, for da er jeg klar når snøen kommer”. Det gir mer energi og motivasjon til å gå i gang.

En jeg hadde på et kurs en gang sa, selv de hyggelige tingene oppleves som en byrde når jeg bruker “må” eller “burde”. Med et proaktivt språk, føler vi oss bedre og tar bedre valg. Vi får umiddelbart mer energi og handlingskraft. Vi ser nå muligheter der vi før bare så begrensninger. Når vi tenker etter, så er det egentlig veldig få ting vi MÅ.

Vi går snart inn i desember måned og førjulstid, som mange forbinder med stress og mas. Mitt TIPS til deg i dag er: Erstatt ” må” eller “burde” med “kan”, “vil” eller “velger å” + legg på en fordel og legg merke til forskjellen.

Velg å ha en riktig fin førjulstid!
Catherine ;o)

Innsikt nr. 21 2014 | Motiverende samspill

Hva får oss til å ønske å hente frem det beste i oss selv?

Riccardo Muti var dirigent ved La Scala i Milano. En dag fikk han et brev signert av 700 ansatte, med følgende beskjed: “You’re a great conductor. We don’t want to work with you, please resign. Why? Because you don’t let us develop. You’re using us as instruments, not as partners”. Musikerne hadde mistet gleden ved å spille. Han måtte gå.

Dirigenten Carlos Kleiber har en helt annen lederstil og utstråling enn Muti. Legg merke til øynene og kroppsspråket. Han får spillerne til å bringe frem sitt beste, gjennom å invitere til samspill. Partnerskapet mellom dirigent og orkester er lystbetont og gjensidig forsterkende.

Det minner meg om teori X og Y innen ledelse. Mc Gregor var en amerikansk professor i ledelse ved MIT Sloan School of Management. I sin bok “Mennesket og bedriften” lanserte han teori X og Y. Muti ville falt innenfor hans teori X, som beskriver en hemmende, autoritær og kontrollerende leder, som ikke gir utviklingsmuligheter til sine ansatte. Teori Y derimot oppleves som frigjørende. Lederen viser tillit, gir ansvar og rom for utvikling.

Ledere forventer motiverte medarbeidere, men hvor motiverende er lederne? Det skal lite til for at en medarbeider opplever å bli sett, mens effekten ofte er stor. Et eksempel er lederen som bestemte seg for å starte hver dag med å sende en hyggelig mail eller sms til en i sitt team. På kort tid økte produktiviteten i avdelingen med 31%. En liten investering ga en uforholdsmessig stor avkastning.

Det er så enkelt, men få gjør det. Sett av noen minutter hver dag til å vise andre oppriktig oppmerksomhet. Ta en uformell prat med en medarbeider, vis interesse og lytt aktivt. Legg merke til hvilken “Return On Involvement” du får. Det motiverer, gir energi og skaper engasjement. Det beste er at det er et vinn-vinn, begge parter får glede av det.

Avslutningsvis vil jeg gjerne dele foredraget av Itay Talgam som historien over er hentet fra: “Lead like the great conductors”. Jeg ble tipset om videoen av en god venn, og ble betatt! Klippet illustrerer godt forskjellen som gjør en forskjell innen ledelse. La deg inspirere.

“You do a very small gesture and suddenly, out of the chaos, order. Noise becomes music.” – Itay Talgam

 

Innsikt nr. 20 2014 | Hva er viktig?

Kommer nettopp fra en kaffe med en dyktig, flott og inspirerende kunde. Det er så godt å ta seg tid til å reflektere i en hverdag hvor mye krever vår oppmerksomhet, hele tiden. Det gir nye perspektiver og verdifull innsikt. Vi trenger alle å skape rom for å fordøye inntrykk, dele erfaringer og diskutere ulike utfordringer. Vi snakket blant annet om dette med prioriteringer, noe mange sliter med når oppgavene og mailene presser på fra alle kanter. Vi blir lett trukket med i dragsuget, hvis vi ikke er på alerten. Hvor gode idéer får vi eller beslutninger tar vi når det koker i topplokket?

Det minnet meg om illustrasjonen “Mind full or Mindful”, en god påminnelse om å stoppe opp, ta seg tid til å evaluere hva som er viktig og hva vi skal prioritere å bruke tid på.

Her er et tips som kan hjelpe deg til å prioritere: Ta en pause i det du holder på med akkurat nå, se for deg neste uke og still deg spørsmålet:

“Hva er det viktigste jeg kan gjøre i denne rollen som vil ha størst positiv effekt neste uke?”.

Vi har alle ulike roller: Mamma, leder, medarbeider, samarbeidspartner eller trener, for å nevne noen. Velg én prioritet innenfor hver av rollene (maks syv roller, ellers blir det uoversiktlig), det gir en ro, en opplevelse av mer kontroll over egen tid og skuldrene faller på plass. Når du prioriterer de viktigste tingene, som Steven Covey kaller de STORE STEINENE, blir det lettere å si nei til mindre viktige “hastesaker” som kommer inn fra sidelinjen.

Lykke til med å prioritere dine store steiner!

Benytter anledningen til å takke deg for at du leser Innsikt, takke for alle tilbakemeldinger jeg får og ønske deg en fantastisk flott sommer!
Catherine ;o)

Innsikt nr. 19 2014 | Lytt!

Helt fra vi var barn har vi lært – og blitt oppfordret til – å snakke, men vi har ALDRI lært å lytte og de fleste er skikkelig dårlige til det.

“If you have trouble being heard, you are not listening.” – Geoff Nightingale

Legg merke til neste gang du hilser på noen du aldri har truffet før, de fleste er mer opptatt av å si sitt eget navn, enn å lytte til hva den andre sier. En venn av meg gjorde et eksperiment, og presenterte seg en hel kveld som “en bunt gulrøtter”. INGEN reagerte!

De fleste lytter for å svare, mens få lytter for å forstå. “Søk først å forstå, deretter å bli forstått”, er FranklinCoveys femte vane. Jeg har lyst til å gjengi et sitat fra de 7 Gode Vanene:

Når jeg ber deg om å lytte, og du begynner å gi råd, har du ikke gjort det jeg ba deg om.
Når jeg ber deg lytte til meg, og du begynner å fortelle meg hvorfor jeg ikke bør føle slik, tramper du på følelsene mine.
Når jeg ber deg om å lytte, og du føler at du må gjøre noe for å løse problemet mitt, har du sviktet meg, selv om det kan høres merkelig ut.
Lytt! Alt jeg ber om er at du lytter, ikke at du sier eller gjør noe – bare hør på meg. – Ralph Roughton.

Innen coaching snakker vi om tre nivåer av lytting: Subjektiv, objektiv og global lytting.

Subjektiv lytting: Her er vår indre dialog aktiv. Det handler om deg og ditt, du har fokus på egen indre stemme, og det gjør at du ikke hører ordentlig etter.

Objektiv lytting: Her har du all oppmerksomhet rettet mot den som snakker, alt rundt er koblet ut. Du er oppmerksom på stemmeleiet, og hører mer enn bare ordene, du hører også budskapene.

Global lytting: Du tar inn alt! Du er var på hva slags energier det er her. Hva er det usagte? Hvis du kommer inn i et rom hvor det er uoverens-stemmelse, merker du det med én gang. Du lytter til det som foregår rundt, det er som om du har antenner, du tar inn det som foregår. Når du sier noe selv, er du var på hvordan vedkommende opplever det.

Det er godt å bli lyttet til med full oppmerksomhet, på en måte som gjør at vi får lyst til å fortelle mer. Det er dessverre sjelden vi opplever det, mye på grunn av at teknologien griper mer og mer inn i hverdagen vår, og tar stadig større plass på bekostning av nærvær. Vi trenger alle å trene på det, for å bli bedre. Neste gang du snakker med noen, tren på å lytte aktivt med hele deg, og legg merke til hvilken effekt det har på relasjonen.

Nysgjerrig på De 7 Gode Vanene til FranklinCovey? Du kan lese mer om vanene her.

Lykke til!

Innsikt nr. 16 2013 | Relasjoner og nettverk

“Nettverk er alt. Spesielt med min bakgrunn, har jeg all grunn til å si det!” uttalte motstandsmannen Gunnar Sønsteby. I hans tilfelle betød nettverk forskjellen på liv og død. Det er sjelden så dramatisk, men i overført betydning kan det bety “do or die” for din virksomhet. Hvis dine medarbeidere ikke evner å fortelle en historie som fenger, knytte gode kontakter med kunder, potensielle kunder, medarbeidere og andre viktige relasjoner, så blør bunnlinjen din.

Vi treffer nye mennesker hver dag, og det er forbausende hvor dårlige mange er til å svare på et enkelt spørsmål som: «Hva driver du med?». De begynner gjerne med noe i retning av «Nei… jeg holder på med noe IT-greier», uten et snev av stolthet i stemmen, og med et kroppsspråk som signaliserer alt annet enn at dette har de lyst til å fortelle om. Hvor ofte får vi dette spørsmålet i løpet av et yrkesaktivt liv, som anslås i gjennomsnitt til å vare ca. 10.000 dager? Kanskje et par ganger om dagen? Det betyr at du har i hvert fall 20.000 anledninger til å fortelle om deg selv på en så spennende og engasjerende måte, at de du snakker med gjerne vil høre mer, og kanskje til og med gjøre business med deg! Rart i grunnen at det er så vanskelig å svare på et enkelt spørsmål om hva du driver med hver dag. Det er vel anvendt tid å utfordre seg selv til å gi et godt svar på det.

Så, hva svarer DU når du har kort tid på deg, kanskje bare noen sekunder i en heis, eller det er to minutter igjen av kaffepausen på et seminar, og vedkommende som spør er en potensiell, interessant kunde eller arbeidsgiver? Det kalles en Elevator pitch, eller heistest. En god elevator pitch er fengende, skaper tillit, gir troverdighet og vi har lyst til å høre mer. Vær bevisst på hva du velger å fortelle, og få frem noe som er unikt. Mitt stalltips er å fortelle om et prosjekt du jobber med, som du synes er spennende. Da kommer ditt naturlige engasjement frem, og du kommuniserer automatisk godt. Ofte blir ting for abstrakte, mottakeren forstår ikke hva du snakker om. Ved å bruke konkrete eksempler vil du oppleve at folk nikker fordi de forstår hva du mener, og kanskje kjenner de seg igjen.

Tenk dramaturgi, og fortell historier. Vi liker å bli fortalt historier til, og en god historie huskes bedre enn tørre fakta. Er historien god nok, så blir den også gjenfortalt og jungeltelegrafen er i gang. Som Vinca La Fleur, taleskriveren til Bill Clinton, så treffende sa det under et foredrag i Norge for noen år siden: «Facts tell, stories sell». Det er så mange spennende mennesker der ute, og så mange muligheter. Synd å gå glipp av dem.

Du finner tidligere utgaver av Innsikt her.
Les mer om historiefortelling

Download (PDF, 103KB)

Innsikt nr. 15 2013 | En god start

Har du lagt merke til at hvis du kommer godt ut på hoppkanten, så er mye gjort?

Har du en god start på dagen, så glir mye av seg selv. Er første setningen i en artikkel god, får du lyst til å lese videre. Når du møter nye mennesker, er førsteinntrykket avgjørende for om du ønsker å bli bedre kjent.

“You never get a second chance to make a first impression”.

 

En god start på dagen kan være

– En gå-/joggetur
– Å ta noen gode, dype åndedrag
– Skrive ned noe vi er takknemlig for
– Si noe pent til seg selv
– Filmatisere hvordan vi ønsker at dagen skal bli
– Drikke en smoothie, og ta seg tid til å nyte den
– Dele et sitat som vi tror andre kan ha glede av
– Lytte til et musikkstykke vi liker spesielt godt
– Sette av 5 min. til å planlegge dagen
– Få unna noe på “to-do” listen tidlig på dagen, og stryke det ;o) – en deilig følelse!

Litt av cluet, har jeg funnet ut, er å lage ritualer som blir til gode vaner. Et ritual er en fast ting vi gjør, og da trenger vi ikke å bruke energi på å vurdere om vi skal gjøre det eller ikke. Det skapes sterke nevrologiske koblinger i hjernen, som gjør det vanskeligere å bryte rutinen. For eksempel: Opp om morgenen og rett i treningstøyet. Den gode vanen vokser seg bokstavelig talt sterkere i nevrologien vår og det går nærmest av seg selv.

«Vaner er til å begynne med som trådene i et spindelvev, siden blir de til tykke rep.»
– Spansk ordtak

 

Tenk igjennom og finn et morgenritual, en god vane som passer for deg, og som gjør at du kommer godt ut på hoppkanten.

Lykke til og skap en flott dag!

Innsikt nr. 14 2013 | Attitude

“Attitude is a little thing that makes a big difference” sa Winston Churchill.

Min overbevisning er at med den rette innstillingen, er det meste mulig, også det å gå fra minus til pluss, og en halvering av sykefraværet…

I samtale med en av mine kunder, diskuterte vi over en lunsj: Hva er forskjellen som gjør en forskjell når det gjelder servicen vi opplever i ulike sammenhenger? Vi undret oss over hvor langt det er mellom høydepunktene. Bare tenk på deg selv, når opplevde du sist å bli positivt overrasket over den servicen du fikk? Eller når ble du sist forbanna eller skuffet i forhold til de forventningene du hadde? Hvor mange forteller du dine opplevelser til?

Alle medarbeidrne i en bedrift har et ansvar for å forvalte bedriftens merkevare. Deres handlinger vil enten svekke eller styrke selskapets omdømme. Warren Buffet sier det så treffende: “If you loose the company’s money I will be understanding. If you loose it’s reputation, I will be ruthless.” Noen er gode ambassadører, mens andre er sabotører. Enkelte bedrifter lykkes godt, men det er fortsatt mange som har en lang vei å gå, og posisjonen “Best på service” er VIDÅPEN i mange bransjer.

Daglig leder Hilde Lystad har lang erfaring fra servicebransjen, og har hatt stor suksess med blant annet revitaliseringen av Theatercaféen. Sammen utviklet og innførte vi ATTITUDE, med fokus på medarbeidere og kundeopplevelser. Programmet med tre samlinger har bidratt til økt omsetning, en bunnlinje som har gått fra minus mange millioner i pluss på få år, og en halvering av sykefraværet.

Vi er opptatt av å gå i dybden på hva som får folk til å føle seg sett og hørt, fordi det er først når vi blir konkrete at læringen integreres, og atferd endres. Vi må føle på kroppen hva de ulike nyansene gjør med oss, og foredle dem, slik at det bygger lojalitet hos kundene. Det handler om å skille seg ut, differensiere seg i forhold til konkurrentene, og det må gjenspeile seg i måten vi gjør ting på. Det skal så lite til, og små nyanser gjør en stor forskjell. Det høres enkelt ut , men det betyr ikke at det er lett, fordi det krever bevissthet og fokus over tid!

Et eksempel er Starbucks. Jeg liker at de skriver fornavnet mitt på kaffekoppen, og det gir meg en god følelse når de roper det opp. Det skal ofte ikke mer til, vi liker å bli sett.

Service er noe vi begge brenner for, og vi ønsker å utvikle oss videre. Derfor fikk vi idéen til å be om innspill fra mine lesere. Har du en kundeopplevelse i ditt liv som har utmerket seg, i den ene eller andre retning, og hvilken effekt hadde den på deg? Vi setter pris på om du forteller oss din historie per mail, telefon, eller enda bedre over en kopp kaffe eller en lunsj på Theatercaféen. Hilde og jeg spanderer!

Benytter anledningen til å ønske alle lesere en fantastisk sommer.

Du finner tidligere utgaver av Innsikt her.

Innsikt nr. 13 2013 | Creativity by Disney

I motsetning til det mange tror, er en kreativ prosess ofte strukturert.

Walt Disney hadde sin egen kreativitetsstrategi som besto av tre ulike faser. Han forflyttet seg fysisk mellom tre rom. I det første rommet satt han i en fluktstol, med skissene til nye tegneserier tapet opp på veggene. Da så han opp i 45 grader, en ideell stilling for å fantasere og visualisere. Dette kalte han Drømmerommet, og her kunne han boble idéer hemningsløst uten kritikk eller negative vinklinger. Det neste rommet var Realistrommet, og her inntok han en annen fysiologi. Rommet var innredet med høye bord og han sto med haken i hånden og betraktet skissene fra dette ståstedet. Det siste rommet het Kritikerrommet, og det var innredet slik de fleste møterom er, med bord og stoler. Her var det om å gjøre å fokusere på begrensninger, utfordringer og hva som kunne være galt. Han kunne gå flere runder mellom rommene til han var tilfreds med resultatet.

I en brainstorming prosess er alle tre faser eller perspektiver nødvendige, men det er viktig at de kommer i riktig rekkefølge, hvis ikke risikerer vi å drepe idéer før vi har fått utforsket dem. De beste kreative prosessene involverer mennesker med forskjellige syn som tør å tenke ut av boksen og deltakerne bygger på hverandres idéer. Da Snøhetta skulle tegne Operaen i Oslo, inviterte de representanter fra ulike profesjoner inn i idéprosessen, og dansere, arkitekter og musikere byttet også roller for å kunne tenke friere. Det er spennende hva som kan skje når kloke hoder kommer sammen for å løse en utfordring, og Stig Haug i Stig & Stein sier det så glitrende:

“De beste idéene er de som ikke kan spores tilbake til én person.”

Disneys teknikk kan brukes hvis vi skal ta en beslutning og er i tvil. Hva ville realisten sagt til drømmeren? Hvilke argumenter har kritikeren, og hvordan svarer drømmeren? Bruk gjerne ark som du står på, som representerer de tre rommene til Disney. Etter å ha sett saken fra ulike ståsteder – bokstavelig talt – blir det ofte situasjonen klarere og det blir lettere å velge og velge bort.

Benytter anledningen til å ønske alle lesere en riktig god påske!

Innsikt nr. 17 2013 | Skap engasjement

Kun 13% av arbeidsstyrken i verden er virkelig engasjert i jobben sin, det viser en undersøkelse Gallup har utført i 142 land. At en så stor andel er uengasjerte, får store konsekvenser for bunnlinjen. Bedrifter som ikke tar dette på alvor, kan risikere å miste de beste, og sitte igjen med en demotivert og uproduktiv gjeng. Størst utslag på engasjementsnivået gir relasjonen til nærmeste leder.

Jeg holdt nylig et foredrag om Employee Engagement for 60 direktører innen servicenæringen, og ble overrasket da jeg leste de nyeste rapportene fra 2013. Det står dårlig til med engasjementet på arbeidsplasser. De 13% som er i kategorien “Engaged”, beskrives som brennende engasjert i jobben, de er sterkt knyttet til firmaet og bidrar til å drive selskapet fremover. Kategorien “Unengaged” er på jobb og hever lønnen, men de bryr seg ikke, bidrar lite og mangler motivasjon. Den siste kategorien “Actively disengaged” er ikke bare misfornøyd, de kaster bort sin egen og andres tid på å klage, og underminerer derfor også sine kollegers innsats. Andre omfattende studier viser samme trend.

Ifølge McKinsey er det som påvirker en medarbeiders engasjement aller mest, relasjonen til nærmeste leder. Det som driver oss, og får oss til å yte litt ekstra, er å bli sett, få tilbakemeldinger og bli gitt muligheter til å utvikle oss. Noen ledere er gode på dette, men Aftenposten belyste nylig at problemet er at mange ikke vet hva sjefen forventer, og får sjelden eller aldri tilbakemelding. Det skal ofte så lite til for å skape fornyet engasjement, at det er overraskende hvor sjelden dette prioriteres. Litt mer oppmerksomhet fra sjefen, som tar seg tid til å snakke med deg én-til-én også utenom de formelle arenaene (medarbeidersamtaler og faste møter), viser seg å gi en enorm avkastning. Motiverte medarbeidere gir fornøyde og lojale kunder, og bedre bunnlinje. Andre sideeffekter er høyere produktivitet, bedre kvalitet og lavere sykefravær. Turnover skyldes ofte at medarbeiderne ikke føler at de får brukt sitt fulle potensial.

Her er topp tre tips som går igjen i litteraturen, og blant medarbeidere jeg har snakket med. Det er ikke akkurat rocket science, men det funker. Gjør det, og se hva som skjer…
1. Opp av stolen og prioriter tid med dine medarbeidere, det lønner seg.
2. Vis oppriktig interesse, still spørsmål, og gi tydelige tilbakemeldinger.
3. Gi medarbeiderne utviklingsmuligheter før de begynner å søke andre steder.

Håper at dette var til inspirasjon og nytte på tampen av året, og benytter anledningen til å ønske deg en riktig god jul og alt godt for 2014!

Du finner tidligere utgaver av Innsikt her.

Ticato AS

Kristian Kølles vei 29

1367 Snarøya

Innsikt nr. 12 2013 | Det vi fokuserer på forsterker vi

Har du lagt merke til at når vi har fokus på noe, så dukker dette “noe” opp overalt! Du har kanskje kjøpt deg en ny bil, en golf for eksempel, og plutselig ser du golfer ustanselig. De har vært dere hele tiden, du har bare ikke lagt merke til dem fordi radaren din ikke har vært innstilt på “golf”. Gravide opplever det samme, plutselig er “alle” gravide…

Så er spørsmålet, hva er radaren vår innstilt på i det daglige? Hvor velger vi å rette vårt fokus? Det blir ofte selvoppfyllende profeti.Noen er ukuelige optimister, ingen oppgave for stor og de kaster seg på med friskt mot uansett. Mens andre kan oppleve samme situasjon eller oppgave som overveldende. De kan ha nøyaktig de samme faglige kvalifikasjonene, eneste forskjellen er det som sitter mellom ørene, hvordan vi forestiller oss oppgaven.

Har du noen gang tenkt på hvem vi snakker mest med i løpet av en dag? Oss selv! Og hvordan er kvaliteten i den dialogen? Hvilke forstillinger og filmer spiller vi? Lager vi en skrekkfilm eller er det en film som gir en godfølelse og som motiverer oss til å gå igang i den retningen vi ønsker oss? Forestiller vi oss oppgaven som et uoverkommelig fjell eller deler vi den opp i mindre, mer håndterbare biter? hmm…

Hjernen vår tar ting veldig bokstavelig, og det vi fokuserer på forsterker vi. Mange fokuserer på det de ikke vil ha, og får derfor mer av det. Jeg hører ofte folk si: “Nå blir jeg syk igjen!”. Det er en bestilling til hjernen, som leverer akkurat det du ber om fordi det er der du har ditt fokus. Andre sier ting som: “Nå må jeg ikke spise sjokolade”. Da oppfatter vi “Nå må jeg spise sjokolade”. Hjernen klarer nemlig ikke å oppfatte ordet “ikke”.

Jeg hørte en gang Dag Otto Pedersen holde et foredrag hvor han fortalte om Gunnar og Kjell som skulle hoppe i fallskjerm. Det var den store guttedrømmen som omsider skulle realiseres! Vi er på Jarlsberg flyplass og familien venter spent på bakken. Lille Per ser opp og sier; “Nå kommer pappa snart dalende ned fra himmelen!”. Det siste de hører før de skal hoppe er: “I den ene enden av flyplassen er det to betongrør. Hva dere enn gjør gutter, må dere ikke lande der”. Gunnar treffer klokkerent og trer begge bena nedi det ene røret og brekker dem, mens Gunnar bommer litt og knuser kun den ene ankelen!

Kanskje noen av dere spiller golf? Har du noen gang tenkt: “Nå må jeg ikke gå i vannet”?

Det er en grunn til at flymanualene til F16 fly (og sikkert andre flymanualer også) ikke inneholder negasjoner, fordi det er en tungvint kommunikasjonsvei. Så tipset er: Ha fullt fokus på det du vil ha, slik at hjernen din får et klart bilde av det, og kan levere på den bestillingen!

Noen går igjennom livet med dette fokuset: “Livet er en kamp”, mens andre tenker “Livet er et eventyr”. Som Winston Churchill en gang sa: “Attitude is a small thing that makes a big difference”.

Velg ditt fokus med omhu, og ha en riktig fin dag!

Her kan du lese mer om fokus og laste ned artikkelen Fokuser på mulighetene.

Innsikt nr. 11 2013 | Form overskygger innhold

Ord kommer ofte i veien for kommunikasjonen når kroppsspråket ikke harmonerer med det vi sier. Det er små marginer; En usikker bevegelse, et blikk eller en keitete holdning kan bety forskjellen mellom det å få den etterlengtede kontrakten eller å gå tomhendt ut fra møtet.

Ifølge ekspertene er så mye som 93% av vår kommunikasjon non-verbal, det betyr at det er måten vi sier ting på mye mer enn hva vi sier som avgjør hvorvidt vi når igjennom med vår kommunikasjon. Wall Street Journal gjorde for noen år siden en undersøkelse blant toppledere i USA og spurte: «Hva synes du om presentasjoner du hører?» Resultatet var nedslående; 50% svarte svarte «direkte søvndyssende», 43% «fryktelig kjedelig» og bare 7% svarte «inspirerende». Det er med andre ord en del å hente. Du finner noen tips lenger ned i artikkelen.

På tampen av fjoråret hadde jeg gleden av å holde et pilotkurs sammen med teaterregissør Johan Osuldsen. Det var gøy å jobbe med Johan igjen, vi samarbeidet også for noen år siden om en toppledertrening hvor vi leide scenen på Chat Noir i fire timer, og trente kroppsspråk og stemmebruk. Det var så vellykket at vi før jul kom sammen igjen og har i fellesskap utviklet et eksklusivt kurs hvor vi trener en liten gruppe mennesker som virkelig ønsker å bli dyktigere til å kommunisere og formidle sitt budskap.

Johan har lang erfaring og har regissert blant annet MAMMA MIA, We will rock you og Showgirls som gikk på Chat Noir nå nylig. Han er dyktig til å gi personlige tilbakemeldinger som løfter, og til å foreslå enkle justeringer som gjør en stor forskjell. Fokuset var primært på det de færreste er bevisst eller får noe særlig tilbakemeldinger på, nemlig kroppsspråk og stemmebruk. Samtlige av våre ti deltakere forbedret sine presentasjoner da de fremførte på nytt etter evalueringen, og effekten var merkbar. Fantastisk gøy å oppleve, for dem og for oss.

Her er noen av tipsene som deltakerne fikk:

 • Viktig å stå støtt, være “jordet” med tyngdepunkt og fokus i nederst del av magen – det både gir og uttrykker trygghet.
 • Pusten påvirker stemmen, og bidrar til å dempe nervøsitet – pust godt ned i magen, det gir en større ro.
 • Stemmeleiet kan med fordel legges litt ned, særlig for kvinner som fort får en skjærende stemme når de blir nervøse. Da mister de troverdighet.
 • Våg å by på deg selv og kjenn at det du formidler er viktig for deg – da blir det også viktig for oss og treffer oss på et dypere plan.
 • Pauser bidrar til å gi mer tyngde til det du formidler, og fungerer som et kjærkomment avbrekk hvor vi får tid til å refleketere over det som ble sagt.

Et godt samspill mellom det vi sier og måten vi sier det på, gir troverdighet og inngir tillit. Ofte får vi ikke tilbakemeldinger, og har derved ingen mulighet til å rette opp ting som hemmer kommunikasjonen.

Konsulentselskapet Gemini Consulting gjorde for noen år siden en kartlegging av lederes egenskaper. Den viste at ledere generelt, og skandinaviske ledere i særdeleshet, er flinkere til å håndtere tall enn mennesker. I mange tilfeller så skjønner de ansatte rett og slett ikke hva lederne sier.

Kun syv prosent av det vi kommuniserer formidles gjennom rene ord. Resten er alstå non-verbalt, som ofte oppfattes ubevisst. Vi vet ikke hvorfor vi ikke likte ham eller henne, men vi valgte en annen leverandør. Noen kaller det magefølelsen. Hva er det de flest forbereder seg på før et møte eller en presentasjon, i den grad de forbereder seg i det hele tatt? På syv prosenten, resten tar de fleste på sparket, og tenker at det går sikkert bra.

Trygghet og evne til å skape tillit henger nøye sammen, og det var interessant å se hvilken forskjell små justeringer i kroppsspråk og stemmeleie gjorde for effekten av et budskap.

Du kan laste ned en kronikk jeg skrev for noen år siden i Dagens Næringsliv: Form over innhold.

Ønsker alle lesere et riktig godt og fremgangsrikt nyttår!

Innsikt nr. 10 2012 | Stress less

Visste du at vi puster 20.000 ganger i løpet av en dag, og at 60-70% av avfallsstoffene våre blir skilt ut gjennom pusten? Men de fleste av oss puster ikke riktig, og får derfor ikke full effekt. Over 80% av befolkningen puster høyt oppe i brystet, en overfladisk pust som fører til stive og anspente muskler, at vi får for lite oksygen til cellene og det forsterker den urolige stressfølelsen vi har fra før.

I tidligere utgaver av Innsikt har vi vært inne på hva vi kan lære av dyrene. Denne gangen kan vi la oss inspirere i forhold til hvordan håndtere stress. Hva gjør en katt etter en stressende opplevelse, etter at den er blitt jaget av en hund for eksempel? Den de-mobiliserer, legger seg ned og sover. Nå er jo ikke det så enkelt for oss mennesker i en travel hverdag, men det finnes gode alternativer. Ifølge Anette Aarsland, er det fysisk umulig å stresse samtidig som du puster dypt og har fokus på pusten.

Riktig pust gjør underverker: Reduserer stressnivået, løser opp muskelspenninger i nakke, kjever, skuldre og bryst, øker oksygenopptaget i alle kroppens celler, bedrer konsentrasjonen som følge av mer oksygen til hjernen, øker forbrenning og kondisjon, senker blodtrykket, bedrer fordøyelsen, renser og fungerer som en massasje for de indre organene. Det er bare å sette i gang folkens! Prøv, og kjenn hva som skjer.

Stress sender oss rett i en kamp/fluktrespons, som fra naturens side trigget oss for en kort periode slik at vi kunne slåss eller løpe i sikkerhet fra en bjørn eller tiger. Adrenalin og kortisol pumpes ut i kroppen og vi er i alarmberedskap. Problemet er at hjernen klarer ikke å skille mellom dårlig samvittighet eller en negativ tanke (som vi ofte repeterer mange ganger!) og en reell fare. Når vi får en stressreaksjon, så tror hjernen at vi faktisk er i fare, at det er en bjørn i nærheten. Noen ganger henter vi 50 bjørner på én tanke!

Pusteøvelsen er enkel og den tar kort tid å utføre. Simple is beautiful! Noen få minutters investering. Jeg ønsker deg en fin førjulstid med gode dype magadrag, større ro og glede!

Lykke til.

Du finner tidligere utgaver av Innsikt her.

Innsikt nr. 9 2012 | Storytelling

Abraham Lincoln praktiserte som advokat før han ble president, og han var legendarisk for sine åpnings- og sluttprosedyrer. Han hadde juryen i sin hule hånd.

Det var ingen tilfeldighet, han trente historiefortelling på den lokale kneipen sammen med sine venner hver uke, fordi han visste hvilken kraft og overbevisning det ligger i en god historie.

Historier og metaforer er “snarveier” og bygger bro til en raskere og dypere forståelse. De er også minneverdige – en god historie holder seg i tilhørernes bevissthet lenge etter at alt annet er glemt.

Å fortelle og lytte til historier er et ritual som etablerer fellesskap. Tenk bare på din egen reaksjon, når noen begynner å fortelle… Du blir fokusert og oppmerksom.

Vi liker å bli underholdt med en god historie, vi blir revet med og husker budskapet lettere, fordi historier skaper bilder i hjernen og lagres andre steder enn ordene. Vinca LaFleur, taleskriveren til Bill Clinton, sa det slik: “Facts tell, stories sell.”

En metafor, eller sammenligning, kan være et sitat eller en fortelling som har likhetstrekk med noe annet. Metaforer treffer ofte på et dypt ubevisst nivå, og tillater at andre trekker egne slutninger. En metafor er en elegant kommunikasjonsform, som har en umiddelbar effekt, treffer med emosjonell intensitet og møter mindre motstand enn en påstand. En av mine favoritter er det kinesiske ordtaket: “Når forandringens vind blåser, kryper noen i skjul mens andre går ut for å bygge vindmøller.”

Historier og metaforer har det til felles at de inspirer og motiverer. Ved å trene på dem, og innlemme dem i din kommunikasjon, vil du oppleve å bli lyttet til på en helt annen måte enn før.

Du finner tidligere utgaver av Innsikt her.

Lykke til! Catherine ;o)

Innsikt nr. 8 2012 | Chutzpah – Om Guts & FLOW

På et seminar nylig i Stockholm, hørte jeg Robin Sharma, forfatteren av boken “Munken som solgte sin Ferrari”. Han brukte ordet “Chutzpah”, som handler om å ha mot og utholdenhet. Jeg liker å relatere nye ting jeg lærer til innsikt og modeller jeg har i min verktøykasse fra før. Det å se ting i sammenheng, gir en enda dypere mening.

Vi har alle en komfortsone, der det er trygt og godt å være. Men det blir ingen utvikling, hvis vi ikke våger å utfordre oss selv med jevne mellomrom. Vi må ut av komfortsonen for å vokse.

Det er interessant å se Sharmas budskap i sammenheng med det Mihaly Csikszentmihalyi kaller flytsone. I 1990 kom han med boken The Psychology of Optimal Experience, der han lanserer begrepet flow. Det betegner en tilstand av dyp konsentrasjon. Du holder på med en aktivitet som opptar deg, og så blir du revet med, du glemmer tid og sted og går helt opp i det du gjør. Du yter optimalt uten å slite deg ut, det er en tilstand hvor arbeidet går lett, og du nyter det. Csikszentmihalyi forsket i en årrekke på lykke og kreativitet, og kom frem til at vi har det aller best når vi klarer å takle en utfordrende oppgave.

Jeg tenker at vi viser Chutzpah når vi bryter ut av komfortsonen, tar sjanser, våger oss ut i det ukjente, møter motstand, går på trynet (for det gjør vi ofte når vi utvikler oss), men gir ikke opp og får belønningen – vi lærer noe nytt, og opplever etterhvert mestring på et høyere nivå. Det er tilfredsstillende, og vi mennesker drives av utvikling.

Uten utfordringer sovner vi. Med for store utfordringer i forhold til vårt ferdighetsnivå, kan vi bli skrekkslagne og paralysert av stress. Det gjelder å utfordre seg selv og sine medarbeidere i passe doser.

Som illustrasjonen viser, er det også viktig å trene på de nye ferdighetene vi tilegner oss, gi oss selv tid og anledning til å oppleve mestring. Da får vi også inspirasjon og motivasjon til å søke videre oppover utviklingstrappen.

Du finner tidligere utgaver av Innsikt her.


 

Innsikt nr. 7 2012 | I delfinens ånd

Ved å studere dyrenes adferd, kan vi lære noen viktige prinsipper om hva som skaper styrke i team. Ett eksempel er gjess. Når hver gås slår med vingene, skaper den en oppdrift for fuglene som følger etter. Ved å fly i en V-formasjon, skapes det en synergi-effekt på 71%. Dette vil si at flokken kan fly 71% lenger enn hva en enkelt gås kan klare alene. Lærdom: Mennesker som arbeider for samme mål og føler at de spiller på samme lag, kommer mye raskere og enklere til målet fordi de får en ekstra kraft gjennom tillit, støtte og samhørighet.

Delfinen er et dyr fylt av glede og eleganse.

Fra sitt første åndedrett, arbeider delfiner i team. De lærer at for å overleve, må de samarbeide – for å finne mat og beskytte hverandre mot farer. Når vi jobber i team, har vi størst sjanse til å overleve og lykkes. Vi må dyrke frem teamet og feire de triumfer det oppnår.

De har naturlig anlegg for læring. Etter hvert som de vokser, lærer de videre de ferdighetene de har – til de unge i flokken. Som barn lærer vi. Som voksne slutter vi ofte med det. Lær konstant. Del det du lærer med andre. Lær videre med iver.

Delfiner søker mangfold. For å nyte og få det meste ut av livet, søker de selskap hos andre. Vi kan finne det beste av det som er oppnåelig – når vi søker til og innlemmer de som er annerledes enn oss selv.

Delfiner har evne til å tilgi. De tilbyr en ny sjanse. Fokuser på fremtiden, i stedet for på fortiden. Kreativiteten blomstrer når det er lov å lære av sine feil.

Delfiner feirer og nyter livet. De innlemmer moro i kampen for tilværelsen. De legger hele sitt hjerte i alt de gjør. Søk glede i arbeidet og arbeid med glede. Se etter muligheter til å feire noe hver dag.

Kilde: The Spirit of the Dolphin, video, Teknologisk Institutt

 

Vi kan la oss inspirere av disse vakre og kloke delfinene

 • Livslang læring og mentoring
 • Å dyrke frem teamet og mangfoldet
 • Fokus på fremtiden
 • Søke glede i det vi gjør

Lyst på mer inspirasjon? Du finner tidligere utgaver av Innsikt her.

Innsikt nr. 6 2012 | Gelé-effekten

Sitatet til den franske forfatteren Voltaire ”Hemmeligheten ved å kjede folk, er å fortelle alt” var sant på 1700-tallet, og det er enda mer relevant i dag. Vi har hørt det før: ”Less is more”, men hvor ofte tar vi det innover oss, og former våre presentasjoner deretter? Lær deg kunsten å velge bort, The Art of Sacrifice. Noe må gå på offerbålet, for at det som står igjen skal være tydelig.

Boken ”The Jelly Effect” fanget min interesse, både fordi tittelen var annerledes, og fordi innholdet illustrerer en utfordring jeg stadig møter: For mye informasjon!

Vi vil så gjerne fortelle alt, og da drukner hovedbudskapet! Metaforen forfatteren Andy Bounds bruker er: ”Business people say to much irrelevant stuff. It’s like filling a bucket with jelly, and flinging it at the other person, hoping some of it will stick.” Slutt å kaste gelé!

Daglig blir vi tyrannisert med en mengde irrelevant informasjon. Hvor mange av oss har ikke opplevd å bli utsatt for dårlige firmapresentasjoner eller foredrag hvor vi etter få sekunder forstår at vi nok en gang vil komme til å kjede oss til døde? ”Vi er representert i 20 land, og har 1000 ansatte, bla bla bla …” gjesp, hvem bryr seg? Det eneste kunden er opptatt av, er ”What’s in it for me?”, på hvilken måte kan dere hjelpe meg? Hva vil jeg få, helt konkret, ut av å inngå en avtale med ditt firma?

Kom frem til poenget raskt, før du mister folks oppmerksomhet.

Tips

Når du skal kommunisere – det være seg skriftlig eller muntlig – tenk igjennom og skriv ned:

1. Målet ditt. Hva ønsker jeg å oppnå med dette foredraget/mailen/møtet – helt konkret?
2. Hovedbudskapet. Essensen i det jeg vil formidle, i én setning.
3. Ønsket etterlatt inntrykk. Hva vil du at folk skal tenke, føle og kanskje til og med gjøre?

Har du disse tingene klart for deg, og du har skrevet dem ned, er sjansene mye større for at du når igjennom med ditt budskap. Et par tilleggstips:

4. ”Keep it simple” og vær konkret (barber bort alt som ikke er relevant, og bruk eksempler for å illustrere poengene dine).
5. ”Facts tell, stories sell” – formidle i form av historier. Vi liker å bli fortalt historier til, de gjør at vi lytter, husker og – dersom de er gode nok – gjenforteller dem.

Tenk på gelé-effekten neste gang du tar ordet, og sørg for å være kort, konsis og verd å lytte til.

Lyst til å lære om presentasjonsteknikk og bli tryggere foran et publikum? Les mer her.

Du finner flere boktips her.

Innsikt nr. 4 2012 | Tilstandsmestring

Den viktigste gaven du kan gi deg selv og dine omgivelser, er å ha en daglig morgenrutine hvor du setter deg selv i en god tilstand. Hvorfor? Fordi når du er der, har du tilgang til dine ypperste ressurser. Du har det bedre med deg selv og andre, du tar ting på en helt annen måte, tar bedre beslutninger, du presterer bedre, lærer raskere og husker mer.

Tenk deg at du kommer på jobb og har hatt en krangel med et familiemedlem, du har hatt en tung start på dagen, er sint og irritert, du har kanskje sagt ting du angrer på og føler deg elendig. Da kan noen si noe hyggelig til deg, og du kan risikere å ta det opp i verste mening.

Tenk deg nå et annet scenario: Du har hatt en strålende start på dagen, kanskje var det bursdagen din, du fikk kaffe på sengen, gaver og bursdagskort med rørende hilsner fra barna, du hadde hele familien rundt deg, følte deg elsket og verdsatt, og det var god stemning. Du stråler når du ankommer jobben. Da kan noen faktisk si noe ganske sårende til deg, og det preller av som vann på gåsa. Det biter ganske enkelt ikke på!

Forskningen til Harvard professor Shawn Achor viser til at når hjernen har et positivt fokus, versus negativt eller sågar nøytralt, så presterer vi bedre på nær sagt alle områder:

Så er spørsmålet, hvordan setter jeg meg selv i en god tilstand?

Det er enklere enn mange tror.

Lag en liste over ting som gjør deg glad, ting som gir deg energi. Skriv ned 10 ting som du kan gjøre selv, som du har kontroll over. Fremfor å skrive “At solen skinner” (for det har vi jo ikke kontroll på), skriv “Den gangen jeg satt på hytta og kjente at solen varmet på kroppen”.

Alle våre opplevelser er lagret i nevrologien og fysiologien vår, det betyr at gode opplevelser kan hentes frem igjen når vi måtte ønske det. Det å tenke tilbake på en herlig ferieopplevelse, se for deg det du så, høre det du hørte og virkelig føle det du følte, gjør at du automatisk gjenopplever godfølelsen fra den gang da.

Du kan “copy + paste” tilstander og vi gjør det hele tiden (både gode og dårlige). Feel Good listen blir din beredskapsplan den dagen ting er litt tungt.

 

 

 

Et godt tips
Lag deg et dokument som heter “Hyggelige tilbakemeldinger”. Der tar du vare på komplimenter, mailer og smser som du har fått og som gjorde deg glad. Når du leser dem på nytt, produseres hormoner som endorfiner og serotonin i hjernen, du føler deg glad og kommer automatisk i en god tilstand.

Det du fokuserer på forsterker du, så gå i gang nå og fokusér på det du ønsker mer av.

Lykke til!
Catherine ;o)

Innsikt nr. 5 2012 | Sterke merkevarer

For noen år siden i forbindelse med et foredrag jeg holdt for Rotary, utfordret jeg meg selv på å forklare på en enkel måte hva merkevarebygging eller branding er.

Hvis jeg skulle brukte bare ett ord, hva ville det være?

Jeg landet på valg, merkevarebygging handler om valg – summen av det vi velger å eksponere for omverdenen for at andre skal velge oss. Skal vi være tydelige, må vi også være villige til å velge bort.

Harvard Business School har lenge vært opptatt av hva de bedriftene som lykkes aller best gjør annerledes. Hva er forskjellen som gjør en forskjell? Det viser seg at merkevarer som lykkes over tid har fire ting til felles:

En sterk visjon som inspirerer (utover det å tjene penger til aksjonærene), verdier vi står for, som er kjent og etterleves i organisasjonen, krystallklare
mål og fengende historier. Historiene blir bærerne av de andre elementene.
Jo bedre de er og jo oftere de fortelles både internt og eksternt, jo tydeligere blir merkevaren i folks bevissthet.

Hvilke historier velger dine ledere og medarbeidere å fortelle i det daglige, når de møter kunder og poteniselle kunder, og hvor fengende er historiene?

Taleskriveren til Bill Clinton, Vinca La Fleur, var i Norge for noen år siden. Ett av hennes budskap var: “Facts tell, stories sell”. Vi liker å bli fortalt historier til, de gjør at vi lytter, husker og – dersom de er gode nok – gjenforteller dem. Det er ikke bare barn som liker historier, vi voksne vil også underholdes. Så tenk på det neste gang du får spørsmålet vi ofte får: “Hva driver du med?”. Fortell en historie som er verdt å lytte til.

Ønsker deg en riktig god sommer, og velkommen til flere innsiktsmailer til høsten.

Catherine ;o)

Innsikt nr. 3 2012 | Tips til å håndtere stress i hverdagen

Litt mange mailer da du kom hjem fra påskeferie?

Informasjonsmengden vi daglig utsettes for, oppleves ofte som overveldende og stressende. Det sender oss rett i en såkalt kamp/ fluktrespons, hvor reptilhjernen vår overtar kommandoen.

Reptilhjernen er den eldste og mest primitive delen av hjernen vår, som var godt egnet til å holde oss i live og fikk oss til å reagere hver gang noe nytt oppsto eller vi ble utsatt for fare, som for eksempel fra en tiger. 70% av blodet strømmer da fra hjernen til armer og ben, slik at vi er bedre i stand til å slåss eller flykte.

Problemet er at hjernen klarer ikke å skille mellom en reell tiger – og en annen type «hastesak» for eksempel en mail, eller en annen form for avbrytelse. Hjernen tolker dette som noe den straks må ta seg av, hvilket resulterer i at vi er i konstant alarmberedskap. Hvor gode beslutninger tar vi, når brorparten av blodet har forlatt hjernen?

Stress sliter, og kan true vår helse. De fleste konsultasjoner hos allmennpraktiserende leger skyldes stressrelaterte tilstander, og i den nærmeste fremtid kan utbrenthet blir en av våre største helseproblemer. De fleste av oss tar ikke stresspåkjenninger alvorlig. Vi overser gjerne «den røde lampen» som varsler om at vi er i ferd med å bli «overopphetet. Ofte er den første reaksjonen på varsellampen: «Jeg har ikke noe valg», «Jobben er slik», «Dette går over», «Jeg trenger ikke hjelp». Det som kjennetegner stress, er følelsen av å ikke ha kontroll over en livssituasjon. Mange legger skylden for manglende kontroll og stress på eksterne forhold og tenker: «Hvis bare ditt eller datt hadde vært annerledes, hadde ting vært så mye greiere.» Poenget er at ting er som de er, og vi må selv ta ansvar for det som skjer oss. Måten vi reagerer på stressutløsende faktorer, avgjør om stress blir plagsomt eller helsefarlig. Andries J. Kroese, forfatter av boken «Stress, meditasjon, yoga og avspenningsteknikker.

Tips for å redusere stress i hverdagen:

Pust: Ta deg tid til å trekke pusten ila dagen. Sett deg godt til rette i stolen, lukk gjerne øynene og trekk pusten helt ned i magen (når du pusten inn, skal magen vide seg ut og når du puster ut, trekker du magen inn). Et par minutter er ofte nok til å gi et nytt perspektiv på det du jobber med, og en annen ro og klarere tanker. Små avbrekk som en gåtur rundt kvartalet gjør samme nytten.

Fokusér: En av konsekvensene av informasjonspresset vi utsettes for, er at vi gradvis blir dårligere til å holde fokus på én ting av gangen. Multitasking er en myte – hver gang vi blir avbrutt, tar det et sted mellom åtte og 20 minutter å komme tilbake til det konsentrasjonsnivået vi var på før vi ble avbrutt! Jobb med én oppgave av gangen og gjerne uavbrutt. Skru av pop-up mail, gjør deg selv utilgjengelig i perioder og sett av tid til å lese og håndtere mail. Du kan spare minst én time hver dag.

Spør: Når du får en oppgave, gjør det til en vane å spørre når folk må ha det. Ofte antar vi at ting haster mer enn de gjør, og stresser unødvendig. Legg opp til litt slack i programmet, slik at du har tid mellom møter til å hente deg inn igjen.

Anbefaler denne boken: Stress, meditasjon, yoga og avspenningsteknikker av Andries J. Kroese.

Innsiktsmail startet jeg med i januar 2012, motivert av et ønske om å dele kunnskap, tips og verktøy som kan gjøre hverdagen vår enklere og bedre. Dersom du ikke ønsker å motta slike mailer, setter jeg pris på om du gir meg beskjed.

Ønsker deg en fin dag!
Catherine ;o)

 

Innsikt nr. 2 2012 | The Happiness Advantage

Takk til alle dere som ga meg en tilbakemelding etter første mailen i januar, og velkommen til noen nye navn på listen. Når det gjelder hyppighet på mine innsiktsmailer, landet jeg på ca. hver 4. uke, basert på feedbacken fra dere. Oftere kan fort oppleves som «støy»… Målet mitt er å dele spennende innsikt jeg kommer over, og gjerne konkrete verktøy som kan hjelpe oss i hverdagen.

Denne måneden har jeg lyst til å dele litt av innholdet i en spennende bok: The Happiness Advantage. Mange setter lykke «på vent» fordi de er fanget i en antagelse om at suksess må komme først, for at vi skal kunne bli lykkelige. Bare jeg får den utdannelsen, bare jeg når budsjettet, bare jeg finner drømmehuset, and the list goes on… Shawn Achor har forsket og undervist på Harvard Business School, og er forfatter av boken. Har snur paradigmet på hodet og hevder at lykke kommer først, så følger suksess som en naturlig konsekvens. Det er når vi blomstrer og har det bra, at vi skaper de beste resultatene. Hans kurs i positiv psykologi ble raskt det mest ettertraktede kurset på Harvard.

Achors forskning både på studentene på Harvard og i næringslivet i 48 land viser at når vi er i en positiv sinnstilstand (versus nøytral eller negativ), så presterer vi bedre på nær sagt alle områder: Vårt naturlige engasjement øker, vi er mer produktive, vi finner mer kreative løsninger raskere, vi takler utfordringer lettere og håndterer stress langt bedre.

Det er mange interessante vinklinger i boken, så det var vanskelig å plukke ut noe jeg ville formidle videre. Men erfaringsmessig er det greit å «Keep it simple».

Den enkleste måten å holde et positivt fokus på – og det som har størst effekt – er å ha gode rutiner, etablere gode vaner. På samme måte som vi trener våre muskler, kan vi trene hjernen. Når vi dyrker nye vaner, utvikles nye nevrologiske koblinger i hjernen. Det vi fokuserer på, forsterker vi.

Test ut dette i 3 uker (det tar 21 dager å etablere en ny vane): Legg inn en liten treningsøkt daglig! Velg deg énav disse fem aktivitetene, og legg merke til hva som skjer ;o)

 

Visste du at…
Å tenke på noe du er takknemlig for i 2 minutter endrer blodbildet ditt,og energien i kroppen flyter friere! 2 minutter – en liten investering som har stor effekt.

Ønsker deg en fin dag og ukeslutt!
Catherine ;o)

 

Innsikt nr. 1 2012 | Vi deler mer enn før

Da jeg holdt lederutviklingskurs i forrige uke, reflekterte jeg over en veldig gledelig trend som i stor grad har oppstått med fremveksten av sosiale medier. Vi deler mye mer enn før!Den gamle lederstilen, også kalt X-ledelse, var kjennetegnet av at informasjon var makt og at kunnskap holdt man for seg selv. Andre ingredienser var kontroll, frykt og tvang. En mer fremtidsrettet lederstil, Y-ledelse, er basert på åpenhet, involvering, tillit, og kunnskapsflyt.

Jeg har alltid vært glad i å dele, og jeg fikk lyst til å dele enda mer i år og gjerne konkrete verktøy som kan hjelpe oss i hverdagen. Derfor tester jeg ut idéen om å sende ut innsiktsmailer og du er en av dem jeg har valgt å sende til. Dersom du ikke ønsker å motta slike mailer, vennligst gi meg beskjed.

Temaene vil variere og være knyttet til områder jeg brenner for og jobber med, som for eksempel hvordan nå sine mål, kommunikasjon, merkevarebygging, teambygging, nettverksbygging, tidsmestring, coaching, motivasjon og inspirasjon.Nytt år betyr ofte nye mål, det være seg i jobbsammenheng eller privat. Undersøkelser viser at under 10% skriver ned sine mål, mens over 90% mener det er smart å gjøre det.

«Most people aim at nothing in life and hit it with amazing accuracy.” Anonymous.


Når du bringer inn et tidsaspekt, øker sjansen for at du når målet ditt. Det er forskjell på å si: “Jeg skal begynne å trene” og “Jeg skal trene tirsdag og torsdag fra kl. 18 til kl. 19 sammen med Kari”.Det aller mest effektfulle når du setter deg mål, er å forplikte deg ved å dele målet ditt med andre.

 


Ønsker deg et riktig godt år, og håper at det bringer deg det du ønsker. Catherine ;o)

Litteratur