Hva er viktig?


Hvor gode idéer får vi eller beslutninger tar vi når det koker i topplokket?

Vi trenger alle å skape rom for å fordøye inntrykk, dele erfaringer og diskutere ulike utfordringer. Det er så godt å ta seg tid til å reflektere i en hverdag hvor mye krever vår oppmerksomhet, hele tiden. Det gir nye perspektiver og verdifull innsikt.

Les mer om kunsten å prioritere.