Mindset

Carol Dweck skriver om fixed and growth mindset. Boken har inspirert toppsjef Satya Nadella i Microsoft i sitt lederskap.