Mot

MOT på timeplanen

• 

“Før turte jeg ikke å snakke med noen, men da MOT kom ble det fint. Nå tør jeg prate med alle sammen”.

Dette skriver en tiendeklassing ved Holmlia skole som i løpet av tre år har hatt besøk av representanter fra stiftelsen MOT i klassen.
“Jeg har funnet ut av hva som er meg”, skriver en annen.

Les mer om å styrke ungdommers mot i bladet FeelGood.

 

MOT til å bry seg

• 

MOT er en ideell organisasjon som skal styrke ungdoms mot til å ta vare på seg selv og hverandre.

Vi jobber holdningsskapende, med fokus på verdier, valg og tro på egne krefter. – Når vi er i klassen er det lov til å snakke om vanskelige ting, og klassen blir mer sammensveiset sier en elev på Holmlia skole.

Les mer om hvordan MOT jobber med ungdom.