Edit Test line break problems •|• Disable wpautop: ACTIVE

Note: IF “Disable wpautop” = ACTIVE | To maintain 1 line, do NOT add (cr) between 2 cols transitions [ /lgc_column ][ lgc_column ].

0
1
2
3
4
5
6
7
8

PHP Injection into Header causes < p > tag disabling:

< ?php remove_filter( 'the_content', 'wpautop' ); ? >

Shortcode brackets mess up the layout preventing line breaks!

User information
Categories: Span Span re-instates the (cr) without affecting the style!
Created: juni 12, 2020 | Modif. juni 17, 2020
User:
Author: WebM

User information
Categories:
Created: [ wpbb post:date ] the span re-instates the line break!!
Created: [ wpbb post:date ]
User: ( wpbb site:user_name )
Author:

 

2020-06-12 | Guide-to-developing-a-wp-theme

WHY DOES THIS SECTION DO CORRECT CR with Disable wpautop inactive when the section User information above with shortcodes does not???

“Attitude is a little thing that makes a big difference” sa Winston Churchill.

Min overbevisning er at med den rette innstillingen, er det meste mulig, også det å gå fra minus til pluss, og en halvering av sykefraværet…

I samtale med en av mine kunder, diskuterte vi over en lunsj: Hva er forskjellen som gjør en forskjell når det gjelder servicen vi opplever i ulike sammenhenger? Vi undret oss over hvor langt det er mellom høydepunktene. Bare tenk på deg selv, når opplevde du sist å bli positivt overrasket over den servicen du fikk? Eller når ble du sist forbanna eller skuffet i forhold til de forventningene du hadde? Hvor mange forteller du dine opplevelser til?

Alle medarbeidrne i en bedrift har et ansvar for å forvalte bedriftens merkevare. Deres handlinger vil enten svekke eller styrke selskapets omdømme. Warren Buffet sier det så treffende: “If you loose the company’s money I will be understanding. If you loose it’s reputation, I will be ruthless.
Highlighting line break issues when the Beaver Themer plugin is active and the Themer layout manages the page: Lines 1-4


Line1 (cr)
Line2 (cr)
Line3 (cr)

(cr) Line4 ..... < - - They all collapse into 1 line (the expected result is 4 lines, 1 line per item.).


Screenshot of code and expected visual result:


Result: > no line breaks despite the rich text carriage returns that should generate a ‹p› tag in the code.


Even the ‹p›‹/p› tags set in the line above do not work to break the line. An ‹hr› was used instead.


This happens only on this site and when the Beaver Themer plugin is active and the page Category calls a Themer layout. The "UNCATEGORIZED" Category is affected.


A Category that doesn't call a Themer Layout is not affected.