card_a| March 10 2023 Edit -› [sc name=”card_a”]


HC.L.R1c1_h1: fontTitl

HC.fontTxt
EC.Enclosed content from post
2 versions | •wrap •contain card .Img •h1•info1•info2•row etc.  •wrap, •contain card:$PImg, •h1,•info1,•info2,•rowTitl:HC.Ft-titl;•rowTxt:Ft-txt+$EC; ;;; c;w;

Card_a design
•wrap, •contain card:FImg, •h1:img1; •h2:txt1; c;w;

[ sc name="card_a" N="•" C="•" contW="100%" contH="20vw" cardImg="EYE.jpg" contBdr="" info_top="" info_bottom="" cardRad="8px" imgRad="10px" boxShad="0px 6px 9px rgba(0,0,0,0.5)" boxShadHov="" ]


Title_04n_o
Description_04n_o

Title_04n
Description_04ni0
i1
C1bkp 1Card_a design

Dette er en test h1-info1

Btn: Nr 1. / 67902


h0 base overlay
i1
C1bkp 2Card_a design

Dette er en test h1-info1a

Btn: Nr 1. / 67902i0
i1
C1bkp 3Card_a design

Dette er en test h1-info1

Btn: Nr 1. / 67902


h0 base overlay
i1
C1bkp 4Card_a design

Dette er en test h1-info1a

Btn: Nr 1. / 67902h0 base overlay
i1
Wrapper2c1bkp 5Card_a design

Dette er en test wrapper2c1bkp - contain2c1bkp

Btn: Nr 1. / 67902

THIS IS CONTENT123
IN WRAPPER123
Centered W & H


Dette er ikke et foreslag men kommer til aa vise diverse aspekter. Mange parametrer kan velges for samme “kort mal” : 1/ kort störeles og bildene i det (1 eller flere animerte) 2/ farge filter 3/ bevegelse/ 4/skygge 5/ ramme 6/ Tekst & dens störlese etc.

Kommunikasjon
Se kursprogrammet
Branding
Se kursprogrammet
Tidsmestring
Titt pa vart kursprogramm
Card_a design
Dette er en test
•wrap, •contain card:FImg, •h6:img1: •h2ior:Ft-txt:quote: :

Card_a design
Dette er en test
•contain card:FImg, •h6:img1: •h2:Ft-titl:txt1, Ft-txt:quote: :

Card_a design
Dette er en test
•contain card:FImg, •h1:img1: •h2:Ft-titl:txt1, Ft-txt:quote; ;

FImg | h1_img1 | inf1&2 | h3_Rw_Ft-titl,R_FT-txt,R_btn
Card_a design
Dette er en test

•contain card:FImg, •h1:img1; •h3,•info1,•info2,•rowTitl:Ft-titl:txt1; •rowTxt:Ft-txt:quote, •rowBtn;; ;;;


Lykke nå!
Hvorfor vente? Du blir ikke lykkelig når du ...
•wrap, •contain card:FImg, •h6:img1: •h2ior:Ft-txt:quote: :

Lykke nå!
Hvorfor vente? Du blir ikke lykkelig når du ...
•contain card:FImg, •h6:img1: •h2:Ft-titl:txt1, Ft-txt:quote: :

Lykke nå!
Hvorfor vente? Du blir ikke lykkelig når du ...
•contain card:FImg, •h1:img1: •h2:Ft-titl:txt1, Ft-txt:quote; ;

FImg | h1_img1 | inf1&2 | h3_Rw_Ft-titl,R_FT-txt,R_btn
Lykke nå!
Hvorfor vente? Du blir ikke lykkelig når du ...

•contain card:FImg, •h1:img1; •h3,•info1,•info2,•rowTitl:Ft-titl:txt1; •rowTxt:Ft-txt:quote, •rowBtn;; ;;;i0
i1
C1bkp 1Card_a design

Dette er en test h1-info1

Btn: Nr 1. / 67902


h0 base overlay
i1
C1bkp 2Card_a design

Dette er en test h1-info1a

Btn: Nr 1. / 67902i0
i1
C1bkp 3Card_a design

Dette er en test h1-info1

Btn: Nr 1. / 67902


h0 base overlay
i1
C1bkp 4Card_a design

Dette er en test h1-info1a

Btn: Nr 1. / 67902h0 base overlay
i1
Wrapper2bkp 5Card_a design

Dette er en test wrapper2bkp - contain2bkp

Btn: Nr 1. / 67902

THIS IS CONTENT123
IN WRAPPER123
Centered W & H