Draft 3 cards| 2023-03-10 New Cols – New card CSS1Edit › [ sc name=”css1″ N=”RcssC1″]


ovlyR1_c1_i0

Kommunikasjon

 

ovlyR1_c1_i1
Kommunikasjon

...
Kommunikasjon, evnen til å kommunisere effektivt og tydelig blir stadig viktigere. Kommunikasjon er sentralt i alt vi foretar oss, og er ofte avgjørende for hvorvidt vi lykkes eller ikke. Økt innsikt og praktisk trening gjør deg tryggere og sikrer at du blir hørt og forstått. Du får også mer innflytelse. FORMER VERSION cardPct=”1″ cardPct_h=”0.3″ trans=”1.6s” trans_h=”0.3s” trsf=”” trsf_h=”scale(100%,100%)” rad=”8px” styl=”” styl_h=”” cardBkg=”black” cardBkg_h=”red” cardBdr=”0px solid teal” cardBdr_h=”3px solid grey” shdw=”” shdw_h=”” flt=”left” contWpc=”100%” contHpc=”” contWpad=”” contHpad=”” contWmob=”” contHmob=”” contBdr=”” contBdr_h=”” mgnT=”” mgnR=”” mgnB=”” mgnL=””
ovlyR1cssC1_i0

Branding

 

ovlyR1cssC1_i1
Branding

...
Branding eller merkevarebygging handler om valg. Branding er summen av det vi velger å kommunisere til andre, for at de skal ønske å velge oss. En sterk merkevare oppleves som attraktiv og skaper emosjonelle bånd til kundene.
ovlyR1cssC1_i0

Default title0

Default txt0

ovlyR1cssC1_i1
Default title1

Default txt1
Tidsmestring, selvledelse og jobbe smart innebærer å prioritere det som er viktig, og fjerne tidstyver. Få tips og nyttige verktøy for å fokusere på det som skaper resultater, og få en bedre hverdag med balanse mellom jobb og privatliv.
/////////////////// HIDDEN | DEFINE COLUMN VARIABLES HERE ///////////////////
/////////////////// HIDDEN | DEFINE COLUMN VARIABLES HERE ///////////////////

Kommunikasjon
 
Kommunikasjon, evnen til å kommunisere effektivt og tydelig blir stadig viktigere. Kommunikasjon er sentralt i alt vi foretar oss, og er ofte avgjørende for hvorvidt vi lykkes eller ikke. Økt innsikt og praktisk trening gjør deg tryggere og sikrer at du blir hørt og forstått. Du får også mer innflytelse.
Branding
 
Branding eller merkevarebygging handler om valg. Branding er summen av det vi velger å kommunisere til andre, for at de skal ønske å velge oss. En sterk merkevare oppleves som attraktiv og skaper emosjonelle bånd til kundene.
Tidsmestring
 
Tidsmestring, selvledelse og jobbe smart innebærer å prioritere det som er viktig, og fjerne tidstyver. Få tips og nyttige verktøy for å fokusere på det som skaper resultater, og få en bedre hverdag med balanse mellom jobb og privatliv.

Kommunikasjon
 


Kommunikasjon

Evnen til å kommunisere effektivt og tydelig blir stadig viktigere. Kommunikasjon er sentralt i alt vi foretar oss, og er ofte avgjørende for hvorvidt vi lykkes eller ikke. Økt innsikt og praktisk trening gjør deg tryggere og sikrer at du blir hørt og forstått. Du får også mer innflytelse.
Branding
 


Branding

Branding eller merkevarebygging handler om valg. Branding er summen av det vi velger å kommunisere til andre, for at de skal ønske å velge oss. En sterk merkevare oppleves som attraktiv og skaper emosjonelle bånd til kundene.
Tidsmestring
 


Tidsmestring

Selvledelse og jobbe smart innebærer å prioritere det som er viktig, og fjerne tidstyver. Få tips og nyttige verktøy for å fokusere på det som skaper resultater, og få en bedre hverdag med balanse mellom jobb og privatliv.
 
"Jeg vil varmt anbefale Catherine."
Ilse Ros, Tekna
“Basert på flere års erfaring med Catherine som kursholder innen ulike temaer vil jeg varmt anbefale henne. Catherine får meget gode tilbakemeldinger fra Teknas medlemmer. Hun viser alltid solide fagkunnskaper og belyser eksisterende forskning og teori på en relevant måte. Dessuten er hun en engasjerende og involverende foredragsholder. Med en blanding av gode historier og praktiske verktøy inspirerer hun kursdeltakerne til å sette seg realistiske mål og gjøre egne grep. Som en av våre kursdeltakere skrev: «Det var konkret, håndfast og forpliktende. For første gang fikk jeg troen på at dette klarer jeg å endre». Catherine er profesjonell, fleksibel, og veldig behagelig å samarbeide med. Hun har utviklet og skreddersydd kurs, bl.a. i nettverksbygging, til både glede og nytte for våre kvinnelige medlemmer. Catherine vil være en foretrukket kursholder for Tekna også i fremtiden.”