Media

Ordenes magi

• 


Ord trigger tanker og følelser, og jeg blir like fascinert hver gang jeg opplever at små nyanser gjør en STOR forskjell. Skriver Catherine Lemaréchal.

Vi har ofte begrensende overbevisninger som hemmer oss i å få til det vi vil, og det har sitt utspring i hva vi forteller oss selv og andre.

Les mer om ordenes magi.

 

Hva er viktig?

• 


Hvor gode idéer får vi eller beslutninger tar vi når det koker i topplokket?

Vi trenger alle å skape rom for å fordøye inntrykk, dele erfaringer og diskutere ulike utfordringer. Det er så godt å ta seg tid til å reflektere i en hverdag hvor mye krever vår oppmerksomhet, hele tiden. Det gir nye perspektiver og verdifull innsikt.

Les mer om kunsten å prioritere.

 

MOT på timeplanen

• 

“Før turte jeg ikke å snakke med noen, men da MOT kom ble det fint. Nå tør jeg prate med alle sammen”.

Dette skriver en tiendeklassing ved Holmlia skole som i løpet av tre år har hatt besøk av representanter fra stiftelsen MOT i klassen.
“Jeg har funnet ut av hva som er meg”, skriver en annen.

Les mer om å styrke ungdommers mot i bladet FeelGood.

 

Relasjoner og nettverk

• 
“Nettverk er alt. Spesielt med min bakgrunn, har jeg all grunn til å si det!” sa motstandsmannen Gunnar Sønsteby. I hans tilfelle betød nettverket hans forskjellen på liv og død. Det er sjelden det er så dramatisk, men i overført betydning så kan det bety do or die for en virksomhet. Les mer her (vedlegg til Finansavisen).

MOT til å bry seg

• 

MOT er en ideell organisasjon som skal styrke ungdoms mot til å ta vare på seg selv og hverandre.

Vi jobber holdningsskapende, med fokus på verdier, valg og tro på egne krefter. – Når vi er i klassen er det lov til å snakke om vanskelige ting, og klassen blir mer sammensveiset sier en elev på Holmlia skole.

Les mer om hvordan MOT jobber med ungdom.

 

Kroppsspråket avslører deg

• 

Det er ikke det du sier som er viktigst når du skal overbevise noen. Det er måten du sier det på.

Den non-verbale kommunikasjonen spiller en større rolle enn mange kanskje tror. Om du holder et foredrag, vil publikum vektlegge kroppsspråk og talemåte i større grad enn det du faktisk sier.

93 prosent av kommunikasjonen er non-verbal, fastslår Catherine Lemaréchal, rådgiver innen merkevarebygging og kommunikasjon.