Oppfølging etter kurset


Ressurser for Tekna
Takk for at du var med. Alle dokumentene fra kurset kan nedlastes herunder
2021-11-29

Sissel’s ord.

«Kreativitet er intelligens som har det gøy.» Dette sitatet tilskrives ofte Albert Einstein, men det er vanskelig å finne bevis for at han var opphavet til utsagnet eller at han noen gang har sagt det. Likevel er de fleste enige i at kreativitet var en viktig forutsetning for Einsteins store oppdagelser… Det var veldig spennende a kunne se fremskritt under kurset.

Hardcoded in editor

Evnen til å være kreativ er nemlig ikke forbeholdt kunstnere, artister, designere og reklamefolk. Store fremskritt innenfor naturvitenskapene hadde heller ikke vært mulig uten snev av kreativitet. …Ressurser

Takk for at du var med … Vi bla bla ba ..