Oppfølging etter kurset

Ressurser for Tekna
Takk for at du var med. Alle dokumentene fra kurset kan nedlastes herunder
2021-11-29

Sissel’s ord.
«Kreativitet er intelligens som har det gøy.» Dette sitatet tilskrives ofte Albert Einstein, men det er vanskelig å finne bevis for at han var opphavet til utsagnet eller at han noen gang har sagt det. Likevel er de fleste enige i at kreativitet var en viktig forutsetning for Einsteins store oppdagelser… Det var veldig spennende a kunne se fremskritt under kurset.

Hardcoded in editor

Evnen til å være kreativ er nemlig ikke forbeholdt kunstnere, artister, designere og reklamefolk. Store fremskritt innenfor naturvitenskapene hadde heller ikke vært mulig uten snev av kreativitet. …RessurserTakk for at du var med … Vi bla bla ba ..