Innsikt nr. 36 2019 | Growth mindset

Forfatteren Carol Dweck skriver i sin bok "Mindset" om to ulike tankesett som gjør en stor forskjell med tanke på hvilke resultater vi oppnår. Hun utførte studier med elever og oppdaget at måten de fikk tilbakemeldinger på, hadde stor effekt på hvordan de lærte og utviklet seg. De som fikk høre at de var smarte eller hadde et talent, vegret seg for å ta nye…

Continue Reading Innsikt nr. 36 2019 | Growth mindset

Innsikt nr. 30 2017 | Styrke selvfølelsen

Selvfølelse og selvtillit er to forskjellige ting. Dyktige idrettsutøvere jobber bevisst med å styrke begge deler. Hva med deg? Selvfølelse handler om hvem vi er, hva vi står for og verdien vi ser i oss selv. Selvfølelse kan kalles sjelens kondisjon. Selvtillit er hvilken tro vi har på oss selv i forhold til det vi gjør, og får til. Det går an å ha høy…

Continue Reading Innsikt nr. 30 2017 | Styrke selvfølelsen

End of content

No more pages to load