Selvfølelse

Innsikt nr. 36 2019 | Growth mindset

• 
Forfatteren Carol Dweck skriver i sin bok “Mindset” om to ulike tankesett som gjør en stor forskjell med tanke på hvilke resultater vi oppnår. Hun utførte studier med elever og oppdaget at måten de fikk tilbakemeldinger på, hadde stor effekt på hvordan de lærte og utviklet seg. De som fikk høre at de var smarte eller hadde et talent, vegret seg for å ta nye utfordringer av frykt for å miste sitt stempel som smarte. De som derimot fikk høre at de hadde jobbet hardt og ble rost for sin innsats, tok på seg stadig mer utfordrende oppgaver. De forsto at det var veien til å lære mer og utvikle seg videre.


Et fiksert tankesett skaper ofte frykt og holder oss fastlåst, mens et vekstorientert tankesett gjør oss mer nysgjerrige, ivrige etter å gå ut av komfortsonen og lære nye ting.


Tidligere i høst holdt jeg foredrag for tre skoler i regi av stiftelsen MOT, med tittelen «Skolen som samfunnsbygger». Et av temaene var nettopp dette med tenkesett, og hvordan stimulere til bedre læring. Her er en oppsummering på hvordan vi typisk reagerer i ulike situasjoner avhengig av fokus:Boken til Carol Dweck har inspirert mange, blant andre konen til toppsjef Satya Nadella i Microsoft. Den hjalp henne med å takle sønnens multihandikap og datterens lærevansker. Hun tenkte at mannen nok kunne få noen gode idéer til sitt lederskap. Satya Nadella som hadde jobbet i Microsoft siden 1992, ble bedt om å overta roret i 2014. På begynnelsen av 2000-tallet var Microsoft preget av interne stridigheter og intern konkurranse, som sto i veien for godt samarbeid og utvikling. Han var opptatt av å endre kulturen i bedriften, og han klarte det ved å innføre et vekstorientert tankesett. Det har tatt tid og krevd fokus, men han har hele tiden hatt stor tro på det, og klarte å inspirere selv de mest skeptiske. Det er imponerende i et selskap med 125.000 ansatte.


Suksessen forklarer han slik: It’s all due to a culture change. We’ve gone from a fixed to a growth mindset.


Jeg anbefaler en video som oppsummerer på glimrende vis denne avgjørende forskjellen. Her er linken:
Carol Dweck – A Study on Praise and Mindsets


Takk for at du tok deg tid til å lese Innsikt, ønsker deg en god høst og vinter.


Catherine ;o)

Innsikt nr. 30 2017 | Styrke selvfølelsen

• 

Selvfølelse og selvtillit er to forskjellige ting. Dyktige idrettsutøvere jobber bevisst med å styrke begge deler. Hva med deg?


Selvfølelse handler om hvem vi er, hva vi står for og verdien vi ser i oss selv. Selvfølelse kan kalles sjelens kondisjon.


Selvtillit er hvilken tro vi har på oss selv i forhold til det vi gjør, og får til. Det går an å ha høy selvtillit på visse områder og lav på andre.


Selvfølelsen kan også være lav eller høy, men den er universell i den forstand at den gjelder uansett hvilken situasjon du er i. Selvtilliten er mer situasjonsavhengig og betinget av hvorvidt du får til noe eller ikke. Vi kan trene selvtilliten ved å lære nye ting, og bygge fagkompetanse. Jeg brenner for å hjelpe andre til å få til mer enn det de tror de kan, bygge opp både selvfølelse og selvtillit.


Hva kan vi gjøre for å styrke selvfølelsen? Mange står i veien for seg selv, har begrensende overbevisninger, snakker seg selv ned og “bestiller” nederlag, ofte helt ubevisst! Vi skal se på noen enkle grep som kan gjøre en stor forskjell i hverdagen din. Her er noen tips, test dem ut allerede i dag.


1. Plasser i fortid det du vil bort fra

Hjernen tar ting bokstavelig, den leverer på «bestilling». Hver gang vi sier at vi er dårlige på noe/sier noe negativt om oss selv, blir det en større og større del av vår identitet. Det vi fokuserer på, forsterker vi.

Reis deg opp og ta et steg tilbake (gjør det fysisk), og si:
Før var jeg …

Ta et steg frem, og si:
Nå jobber jeg med …

Hjernen kjøper ikke at du er der med én gang, men den kjøper at du er i prosess. Gi hjernen et så tydelig bilde som mulig av det du vil ha, så finner den kreative løsninger for å få det til.


2. Vær OBS på ordene du bruker – shit in, shit out

Språket vårt preger oss (og våre omgivelser) mye mer enn vi tror. Noen ord er energitappende, mens andre er kraftfulle – de gir energi og glede.

Sier jeg: «Dette blir vanskelig, jeg får det ikke til», er det som å bestille et nederlag, og hjernen leverer som nevnt på bestilling. Forskning viser at når vi bruker negativt ladede ord, produserer hjernen umiddelbart kjemikaler som gjør at vi føler oss motløse. Sier vi derimot positivt ladede ting til oss selv, frigjøres gode kjemikalier som gjør at vi føler oss bedre og takler ting på en helt annen måte. «Dette går bra, jeg har tillit til at jeg kan løse dette», åpner opp en mulighetsdør.


3. Rett deg opp i ryggen!

Vår kroppsholdning påvirker hva andre tenker om oss, men enda viktigere hvordan vi føler oss og tenker om oss selv.

To minutter med armene ut til siden i 90 grader, også kalt “power pose”, gjør at vi føler oss tryggere. Igjen, hjernen produserer hormoner – i dette tilfellet testosteron. Dyrene gjør det samme, de «blåser» seg opp. De gjør det både for å sette seg i respekt, men også for å “tøffe” seg opp selv.Jeg vil varmt anbefale Amy Cuddys TED-talk om kroppsholdning, et av de beste foredragene jeg har hørt. Her er linken:

Your body language shapes who you are.Ønsker deg en god fredag og langhelg.
Catherine ;o)