L_Void

RTS log

Sorry, but you do not have permission to view this content.

BKP functions.php

Check and edit user

Sorry, but you do not have permission to view this content.

Member status

Sorry, but you do not have permission to view this content.

Membership Management

• 
Members only content  |   1. Managing member lists & registrations   –   2. Protecting content

Members lists

• Production page:   /import-export-users
• Email communication:   /member-emailing
• /wp-admin/users
Testing {{approval_url}} | {{approval_link}}

Registrations & logins

• Forms:    /log-in    /log-out    /edit-profile    /register    /recover-password
See major issue with JETPACK login redirect by Memberpress After logging in through the MemberPress login, users get redirected to the WP login page. SOLUTION – Disable WordPress.com login option in Jetpack.
“Members only” content

• Plugin analysis & selection:   /medlem • Demonstration:   /restricted-content by roles
• Plugin analysis & selection:   /membership-plugins • Demonstration:   /restricted-content
• Documentation:   Members shortcodes
[ members_not_logged_in][ /members_not_logged_in]
  ℗   Log-in / Log-out
  ℗   Edit profile

You must be logged in to edit your profile.

  ℗   Recover password

Tast inn ditt   Medlemsnummer og klikk   Søk om nytt passord.

Om noen minutter vil du motta en link via e-post for å kunne skape ditt nye passord. (Sjekk også din spam folder)

3cards_final

3cards_final| Col SC values hidden in Post content


Kommunikasjon

 

Kommunikasjon

 
Kommunikasjon, evnen til å kommunisere effektivt og tydelig blir stadig viktigere. Kommunikasjon er sentralt i alt vi foretar oss, og er ofte avgjørende for hvorvidt vi lykkes eller ikke. Økt innsikt og praktisk trening gjør deg tryggere og sikrer at du blir hørt og forstått. Du får også mer innflytelse.

Branding

 

Branding

 
Branding, eller merkevarebygging handler om valg. Branding er summen av det vi velger å kommunisere til andre, for at de skal ønske å velge oss. En sterk merkevare oppleves som attraktiv og skaper emosjonelle bånd til kundene.

Tidsmestring

 

Tidsmestring

 
Tidsmestring, selvledelse og jobbe smart innebærer å prioritere det som er viktig, og fjerne tidstyver. Få tips og nyttige verktøy for å fokusere på det som skaper resultater, og få en bedre hverdag med balanse mellom jobb og privatliv.

Ilse Ros, Tekna

 

 

"Jeg vil varmt anbefale Catherine."


Ilse Ros er Distriktskontorleder hos Tekna

“Basert på flere års erfaring med Catherine som kursholder innen ulike temaer vil jeg varmt anbefale henne. Catherine får meget gode tilbakemeldinger fra Teknas medlemmer. Hun viser alltid solide fagkunnskaper og belyser eksisterende forskning og teori på en relevant måte. Dessuten er hun en engasjerende og involverende foredragsholder. Med en blanding av gode historier og praktiske verktøy inspirerer hun kursdeltakerne til å sette seg realistiske mål og gjøre egne grep. Som en av våre kursdeltakere skrev: «Det var konkret, håndfast og forpliktende. For første gang fikk jeg troen på at dette klarer jeg å endre». Catherine er profesjonell, fleksibel, og veldig behagelig å samarbeide med. Hun har utviklet og skreddersydd kurs, bl.a. i nettverksbygging, til både glede og nytte for våre medlemmer. Catherine vil være en foretrukket kursholder for Tekna også i fremtiden.”

/////////////////// HIDDEN | DEFINE COLUMN VARIABLES HERE ///////////////////
/////////////////// HIDDEN | DEFINE COLUMN VARIABLES HERE ///////////////////

button

• 
button|March 23, 2023 @ 5:57 pm Newer versionThis version

[ sc name="jsbutton3"][ /sc] active
c1_3
c3_3


/////


/////
////// ROW BUTTON HIDDEN //////
info_top="" info_bottom="0" info1H="max-content"
btnLay_top="" btnLay_bottom="0"
btnRow_top="" btnRow_bottom="0"
btnFlt="left"
btnBkg="dodgerblue" btnBkg_h="rgba(0,100,255,1)"
btnCol="rgba(250,250,250,1)" btnCol_h="rgba(240,255,10,1)" 

/////////////////// HIDDEN | DEFINE COLUMN VARIABLES HERE ///////////////////
/////////////////// HIDDEN | DEFINE COLUMN VARIABLES HERE ///////////////////

Draft 3 cards

Draft 3 cards| 2023-03-10 New Cols – New card CSS1Edit › [ sc name=”css1″ N=”RcssC1″]
Latest revision:Last modified: 2023/03/23 22:14:36 |  Edit 82006   (March 13, 2023 @ 14:17:43)
; Last modified: 2023/03/23 22:14:36 |  Edit 82006   (id:81207) || Get revision


/////////////////// HIDDEN | DEFINE COLUMN VARIABLES HERE /////////////////// /////////////////// HIDDEN | DEFINE COLUMN VARIABLES HERE ///////////////////


Kommunikasjon
 


Kommunikasjon

Evnen til å kommunisere effektivt og tydelig blir stadig viktigere. Kommunikasjon er sentralt i alt vi foretar oss, og er ofte avgjørende for hvorvidt vi lykkes eller ikke. Økt innsikt og praktisk trening gjør deg tryggere og sikrer at du blir hørt og forstått. Du får også mer innflytelse.
Branding
 


Branding

Branding eller merkevarebygging handler om valg. Branding er summen av det vi velger å kommunisere til andre, for at de skal ønske å velge oss. En sterk merkevare oppleves som attraktiv og skaper emosjonelle bånd til kundene.
Tidsmestring
 


Tidsmestring

Selvledelse og jobbe smart innebærer å prioritere det som er viktig, og fjerne tidstyver. Få tips og nyttige verktøy for å fokusere på det som skaper resultater, og få en bedre hverdag med balanse mellom jobb og privatliv.
 
"Jeg vil varmt anbefale Catherine."
Ilse Ros, Tekna
“Basert på flere års erfaring med Catherine som kursholder innen ulike temaer vil jeg varmt anbefale henne. Catherine får meget gode tilbakemeldinger fra Teknas medlemmer. Hun viser alltid solide fagkunnskaper og belyser eksisterende forskning og teori på en relevant måte. Dessuten er hun en engasjerende og involverende foredragsholder. Med en blanding av gode historier og praktiske verktøy inspirerer hun kursdeltakerne til å sette seg realistiske mål og gjøre egne grep. Som en av våre kursdeltakere skrev: «Det var konkret, håndfast og forpliktende. For første gang fikk jeg troen på at dette klarer jeg å endre». Catherine er profesjonell, fleksibel, og veldig behagelig å samarbeide med. Hun har utviklet og skreddersydd kurs, bl.a. i nettverksbygging, til både glede og nytte for våre kvinnelige medlemmer. Catherine vil være en foretrukket kursholder for Tekna også i fremtiden.”