L_Void

button

• 
button|button
Title_04n_o
Description_04n_o

Title_04n
Description_04n.card_04n:hover .info_04n_o {opacity:0; transform:translateY(0px);}
.card_04n .info_04n_o       {opacity:1; position:absolute; top:%%info_04n_o_top%%; bottom:%%info_04n_o_bottom%%; width:100%; padding:%%pad_04n:14px 28px 14px 34px%%; color:%%info_04n_o_col:rgba(255, 255, 255, 1)%%; }

.card_04n:hover .info_04n   {opacity:1; transform:translateY(0px);  transition:0.5s ease-in; color:%%info_04n_col:rgba(255, 255, 255, 1)%%;} 
.card_04n .info_04n         {opacity:0; position:absolute; top:%%info_04n_top%%; bottom:%%info_04n_bottom%%; width:100%; max-width:500px; padding:%%pad_04n:14px 28px 14px 34px%%; color:%%info_04n_col:rgba(255, 255, 255, 1)%%; transform:translateY(0px); transition:0.5s; z-index:11;}

.row_04n_b {margin-top:16px; color:inherit;}
.card_04n .info_04n button {padding:0.26vw 1.6vw; margin-top:0.4vw; margin-bottom:0.4vw; border:none; border-radius:4px; background:%%btn_04n_col:dodgerbue%%; color:rgba(230, 250, 255,1); font-weight:bold; cursor:pointer; transition:0.4s ease;}

STRUCTURE 
div class="info_04n"
div class="row_04n_b">button>%%btn_04n:Btn_04n%%/button>/div>/div>


////// ROW BUTTON //////
info_top="" info_bottom="0" info1H="max-content"
btnLay_top="" btnLay_bottom="0"
btnRow_top="" btnRow_bottom="0"
btnFlt="left"
btnBkg="dodgerblue" btnBkg_h="red" 
btnCol="rgba(250,250,250,1)" btnCol_h="rgba(240,255,10,1)" 

Content
1. btn
1.
2. ft,btn
2. .

2

.

2

3. row,ft,btn
3.
.

3


4. layer_btn,ft,btn
4.
.

4

5. layer_btn,row,ft,btn
5.
.

5

6. info1/2,row,ft,btn (info2› pos°:rel?)
6.
.

6


7. L_h0,info1/2,row,ft,btn - L_h1,info1/2,row,ft,btn
7.
.

7

.

7

Title_04n_o
Description_04n_o
.

6

.cardbtn1:hover .fontbtn1_btn {transition:0.4s ease;} @media (min-width:1025px) {.cardbtn1:hover .fontbtn1_btn {font-size: 1.2vw;}} @media (min-width: 768px) and (max-width: 1025px) {.cardbtn1:hover .fontbtn1_btn {font-size:2vw;}} @media only screen and (max-width: 767px) {.cardbtn1:hover .fontbtn1_btn {font-size:3.8vw;}}
name=”button” N=”bnt1″

/////////////////// HIDDEN | DEFINE COLUMN VARIABLES HERE ///////////////////
/////////////////// HIDDEN | DEFINE COLUMN VARIABLES HERE ///////////////////

Draft 3 cards

Draft 3 cards| 2023-03-10 New Cols – New card CSS1Edit › [ sc name=”css1″ N=”RcssC1″]


ovlyR1_c1_i0

Kommunikasjon

 

ovlyR1_c1_i1
Kommunikasjon

...
Kommunikasjon, evnen til å kommunisere effektivt og tydelig blir stadig viktigere. Kommunikasjon er sentralt i alt vi foretar oss, og er ofte avgjørende for hvorvidt vi lykkes eller ikke. Økt innsikt og praktisk trening gjør deg tryggere og sikrer at du blir hørt og forstått. Du får også mer innflytelse. FORMER VERSION cardPct=”1″ cardPct_h=”0.3″ trans=”1.6s” trans_h=”0.3s” trsf=”” trsf_h=”scale(100%,100%)” rad=”8px” styl=”” styl_h=”” cardBkg=”black” cardBkg_h=”red” cardBdr=”0px solid teal” cardBdr_h=”3px solid grey” shdw=”” shdw_h=”” flt=”left” contWpc=”100%” contHpc=”” contWpad=”” contHpad=”” contWmob=”” contHmob=”” contBdr=”” contBdr_h=”” mgnT=”” mgnR=”” mgnB=”” mgnL=””
ovlyR1cssC1_i0

Branding

 

ovlyR1cssC1_i1
Branding

...
Branding eller merkevarebygging handler om valg. Branding er summen av det vi velger å kommunisere til andre, for at de skal ønske å velge oss. En sterk merkevare oppleves som attraktiv og skaper emosjonelle bånd til kundene.
ovlyR1cssC1_i0

Default title0

Default txt0

ovlyR1cssC1_i1
Default title1

Default txt1
Tidsmestring, selvledelse og jobbe smart innebærer å prioritere det som er viktig, og fjerne tidstyver. Få tips og nyttige verktøy for å fokusere på det som skaper resultater, og få en bedre hverdag med balanse mellom jobb og privatliv.
/////////////////// HIDDEN | DEFINE COLUMN VARIABLES HERE ///////////////////
/////////////////// HIDDEN | DEFINE COLUMN VARIABLES HERE ///////////////////

Kommunikasjon
 
Kommunikasjon, evnen til å kommunisere effektivt og tydelig blir stadig viktigere. Kommunikasjon er sentralt i alt vi foretar oss, og er ofte avgjørende for hvorvidt vi lykkes eller ikke. Økt innsikt og praktisk trening gjør deg tryggere og sikrer at du blir hørt og forstått. Du får også mer innflytelse.
Branding
 
Branding eller merkevarebygging handler om valg. Branding er summen av det vi velger å kommunisere til andre, for at de skal ønske å velge oss. En sterk merkevare oppleves som attraktiv og skaper emosjonelle bånd til kundene.
Tidsmestring
 
Tidsmestring, selvledelse og jobbe smart innebærer å prioritere det som er viktig, og fjerne tidstyver. Få tips og nyttige verktøy for å fokusere på det som skaper resultater, og få en bedre hverdag med balanse mellom jobb og privatliv.

Kommunikasjon
 


Kommunikasjon

Evnen til å kommunisere effektivt og tydelig blir stadig viktigere. Kommunikasjon er sentralt i alt vi foretar oss, og er ofte avgjørende for hvorvidt vi lykkes eller ikke. Økt innsikt og praktisk trening gjør deg tryggere og sikrer at du blir hørt og forstått. Du får også mer innflytelse.
Branding
 


Branding

Branding eller merkevarebygging handler om valg. Branding er summen av det vi velger å kommunisere til andre, for at de skal ønske å velge oss. En sterk merkevare oppleves som attraktiv og skaper emosjonelle bånd til kundene.
Tidsmestring
 


Tidsmestring

Selvledelse og jobbe smart innebærer å prioritere det som er viktig, og fjerne tidstyver. Få tips og nyttige verktøy for å fokusere på det som skaper resultater, og få en bedre hverdag med balanse mellom jobb og privatliv.
 
"Jeg vil varmt anbefale Catherine."
Ilse Ros, Tekna
“Basert på flere års erfaring med Catherine som kursholder innen ulike temaer vil jeg varmt anbefale henne. Catherine får meget gode tilbakemeldinger fra Teknas medlemmer. Hun viser alltid solide fagkunnskaper og belyser eksisterende forskning og teori på en relevant måte. Dessuten er hun en engasjerende og involverende foredragsholder. Med en blanding av gode historier og praktiske verktøy inspirerer hun kursdeltakerne til å sette seg realistiske mål og gjøre egne grep. Som en av våre kursdeltakere skrev: «Det var konkret, håndfast og forpliktende. For første gang fikk jeg troen på at dette klarer jeg å endre». Catherine er profesjonell, fleksibel, og veldig behagelig å samarbeide med. Hun har utviklet og skreddersydd kurs, bl.a. i nettverksbygging, til både glede og nytte for våre kvinnelige medlemmer. Catherine vil være en foretrukket kursholder for Tekna også i fremtiden.”


Card designer

• 
Card designer|html1 | c1 | css1 | card1 | card1bkp | card_a | 3cards
The card with c1 shortcode below has no CSS. The default css1 shortcode is added above (with N=R1c1a for both SC’s). It is shrowded in “hidden”.
ovlyR1c1a_i0

ELEVATOR1

The pitch


IO
ovlyR1c1a_i1

Do your pitch..

c1 has no CSS


I1
ovlyR1c1a_i0

ELEVATOR1

The pitch

ovlyR1c1a_i1

Do your pitch..

c1 has no CSS


IO + I1


sc name="c1" N="R1c1a"
--trans="0.2s ease-in-out" trans_h="0.2s ease-in"--
cardImg0="ELEVATOR1.jpg" i0_fit="cover" Title0="ELEVATOR1" Text0="The pitch" 
cardImg1="Branding-bater.png" i1_fit="cover" Title1="Branding" Text1="c1 has its CSS" t1_transD_h="0.2s"

////// ROW2 //////
ovlyR3css1_i0

i0 Kommunikasjon

iØ layers 0 - 1 - 0+1

ovlyR3css1_i1
i1 Gown

R3css1
name=”css1″ N=”R3css1″

////// ROW3 //////
ovlyR1c1b_i0

Politimann

og-gutt


IO
ovlyR1c1b_i1

To eldre karer

Kommunikasjon


I1
ovlyR1c1b_i0

Politimann

og-gutt

ovlyR1c1b_i1

To eldre karer

Kommunikasjon


IO + I1


ovlyhtml1a_i0

Apollon

html1 has its CSS


IO
ovlyhtml1a_i1

Pisanello

html1a


I1
ovlyhtml1a_i0

Apollon

html1 has its CSS

ovlyhtml1a_i1

Pisanello

html1a


IO + I1


ovly•_i0

i0 Lake

iØ layers 0 - 1 - 0+1


IO
ovly•_i1

i1 Gown

R1css1


I1
ovly•_i0

i0 Lake

iØ layers 0 - 1 - 0+1

ovly•_i1

i1 Gown

R1css1


IO + I1


–>
/////////////////// HIDDEN | DEFINE COLUMN VARIABLES HERE ///////////////////
/////////////////// HIDDEN | DEFINE COLUMN VARIABLES HERE ///////////////////

card_a

• 
card_a| March 10 2023 Edit -› [sc name=”card_a”]


HC.L.R1c1_h1: fontTitl

HC.fontTxt
EC.Enclosed content from post
2 versions | •wrap •contain card .Img •h1•info1•info2•row etc.  •wrap, •contain card:$PImg, •h1,•info1,•info2,•rowTitl:HC.Ft-titl;•rowTxt:Ft-txt+$EC; ;;; c;w;

Card_a design
•wrap, •contain card:FImg, •h1:img1; •h2:txt1; c;w;

[ sc name="card_a" N="•" C="•" contW="100%" contH="20vw" cardImg="EYE.jpg" contBdr="" info_top="" info_bottom="" cardRad="8px" imgRad="10px" boxShad="0px 6px 9px rgba(0,0,0,0.5)" boxShadHov="" ]


ovlycss1_i0

Default title0

Default txt0

ovlycss1_i1
Default title1

Default txt1
Title_04n_o
Description_04n_o

Title_04n
Description_04n

i0 overlay
h0 info1: Title above ovly_i0
i1 overlay
h1 R-titl Title above ovly_i1
description_04n2_h1

1.7vw

Title
Body Enclosed_content
background:linear-gradient(to bottom, rgba(0,60,80,0.9), rgba(0,60,80,0)); This is what it will say in the article’s body…


i0
i1
C1bkp 1Card_a design

Dette er en test h1-info1

Btn: Nr 1. /


h0 base overlay
i1
C1bkp 2Card_a design

Dette er en test h1-info1a

Btn: Nr 1. /i0
i1
C1bkp 3Card_a design

Dette er en test h1-info1

Btn: Nr 1. /


h0 base overlay
i1
C1bkp 4Card_a design

Dette er en test h1-info1a

Btn: Nr 1. /h0 base overlay
i1
Wrapper2c1bkp 5Card_a design

Dette er en test wrapper2c1bkp - contain2c1bkp

Btn: Nr 1. /

THIS IS CONTENT123
IN WRAPPER123
Centered W & H


Dette er ikke et foreslag men kommer til aa vise diverse aspekter. Mange parametrer kan velges for samme “kort mal” : 1/ kort störeles og bildene i det (1 eller flere animerte) 2/ farge filter 3/ bevegelse/ 4/skygge 5/ ramme 6/ Tekst & dens störlese etc.

Kommunikasjon
Se kursprogrammet
Branding
Se kursprogrammet
Tidsmestring
Titt pa vart kursprogramm
Card_a design
Dette er en test
•wrap, •contain card:FImg, •h6:img1: •h2ior:Ft-txt:quote: :

Card_a design
Dette er en test
•contain card:FImg, •h6:img1: •h2:Ft-titl:txt1, Ft-txt:quote: :

Card_a design
Dette er en test
•contain card:FImg, •h1:img1: •h2:Ft-titl:txt1, Ft-txt:quote; ;

FImg | h1_img1 | inf1&2 | h3_Rw_Ft-titl,R_FT-txt,R_btn
Card_a design
Dette er en test

•contain card:FImg, •h1:img1; •h3,•info1,•info2,•rowTitl:Ft-titl:txt1; •rowTxt:Ft-txt:quote, •rowBtn;; ;;;


Lykke nå!
Hvorfor vente? Du blir ikke lykkelig når du ...
•wrap, •contain card:FImg, •h6:img1: •h2ior:Ft-txt:quote: :

Lykke nå!
Hvorfor vente? Du blir ikke lykkelig når du ...
•contain card:FImg, •h6:img1: •h2:Ft-titl:txt1, Ft-txt:quote: :

Lykke nå!
Hvorfor vente? Du blir ikke lykkelig når du ...
•contain card:FImg, •h1:img1: •h2:Ft-titl:txt1, Ft-txt:quote; ;

FImg | h1_img1 | inf1&2 | h3_Rw_Ft-titl,R_FT-txt,R_btn
Lykke nå!
Hvorfor vente? Du blir ikke lykkelig når du ...

•contain card:FImg, •h1:img1; •h3,•info1,•info2,•rowTitl:Ft-titl:txt1; •rowTxt:Ft-txt:quote, •rowBtn;; ;;;i0
i1
C1bkp 1› button

Quoe h1-info1

Btn: Nr 1. /


h0 base overlay
i1
C1bkp 2› button

Quoe h1-info1a

Btn: Nr 1. /i0
i1
C1bkp 3› button

Quoe h1-info1

Btn: Nr 1. /


h0 base overlay
i1
C1bkp 4› button

Quoe h1-info1a

Btn: Nr 1. /h0 base overlay
i1
Wrapper2bkp 5› button

Quoe wrapper2bkp - contain2bkp

Btn: Nr 1. /

THIS IS CONTENT123
IN WRAPPER123
Centered W & HHover cards1

• 
V1: card_99n
Description_99n_o
Description_99n

V2: card_99n
Title_99n_o
Description_99n
V3: card_99n
Title_99n_o
Description_99n

V4: card_99n
Description_99n_o
Description_99n


Hover cards2

• 
card_99n | card_00n | card_01n | card_02n | card_03n
V1: card_99n
Description_99n_o
Description_99n

V2: card_99n
Title_99n_o
Description_99n
V3: card_99n
Title_99n_o
Description_99n

V4: card_99n
Description_99n_o
Description_99n
Title_00n_o
Description_00n_o
Title_00n
Description_00n

Overlay info_01n_o
Title_01n_o
Description_01n_o
Hover info_01n
Title_01n
Description_01n

Overlay info_02n_o
Your chipping game
Ta en liten prat med Walter om ditt naerspill..
IOR
Title_02n
Ditt naerspill..

Title_03n_o
Description_03n_o
Title: info_03n_h
ABCDE
EFGHI

This new info_03n_h hover layer replaces the intial info_03n reveal/disappear layer of the background card.


Title_04n_o
Description_04n_o

Title_04n
Description_04n


iorelys.com/contact

Hover cards4

• 
Hover cards4 |With exposed variables. No local CSS·
card1 | card_00n | card_04n
•wrap, •contain card:FImg, •h6:img1: •h2ior:Ft-txt:quote: :

•contain card:FImg, •h6:img1: •h2:Ft-titl:txt1, Ft-txt:quote: :

•contain card:FImg, •h1:img1: •h2:Ft-titl:txt1, Ft-txt:quote; ;

FImg | h1_img1 | inf1&2 | h3_Rw_Ft-titl,R_FT-txt,R_btn •contain card:FImg, •h1:img1; •h3,•info1,•info2,•rowTitl:Ft-titl:txt1; •rowTxt:Ft-txt:quote, •rowBtn;; ;;;

Lykke nå!
Hvorfor vente? Du blir ikke lykkelig når du ...
•wrap, •contain card:FImg, •h6:img1: •h2ior:Ft-txt:quote: :

Lykke nå!
Hvorfor vente? Du blir ikke lykkelig når du ...
•contain card:FImg, •h6:img1: •h2:Ft-titl:txt1, Ft-txt:quote: :

Lykke nå!
Hvorfor vente? Du blir ikke lykkelig når du ...
•contain card:FImg, •h1:img1: •h2:Ft-titl:txt1, Ft-txt:quote; ;

FImg | h1_img1 | inf1&2 | h3_Rw_Ft-titl,R_FT-txt,R_btn
Lykke nå!
Hvorfor vente? Du blir ikke lykkelig når du ...

•contain card:FImg, •h1:img1; •h3,•info1,•info2,•rowTitl:Ft-titl:txt1; •rowTxt:Ft-txt:quote, •rowBtn;; ;;;


Meld deg pa
Description_00n_o
Gi faen kurs for flinke piker
Description_00n

Title_04n_o
Description_04n_o

Title_04n
Description_04n


Page components

• 
Hvordan bedre fremheve ditt budskap    | Multiple cards in page Levende bilder med tekst


1 SC_00n CODE IN POST CONTENT AREA
Live page components

Det å fange interessen med en gang

Hvordan bedre fremheve budskapet med levende bilder

ID 66580: ACF_Wys4 En god første side er levende, gjør nysgjerrig og gir troverdighet. Vær bevisst på hva du velger å fortelle.


2 SC CODE IN ACF_Wys0a AREA
Live page components

Det å fange interessen med en gang

Hvordan bedre fremheve budskapet med levende bilder

ID 66580: ACF_Wys4 En god første side er levende, gjør nysgjerrig og gir troverdighet. Vær bevisst på hva du velger å fortelle.
3. Hjerner's evner 1
description_00n_o Lær å huske
Lytt litt bedre..
Den tyske psykologen Hermann Ebbinghaus søkte å forstå hvorfor vi glemmer ting og hvordan vi kan bekjempe denne leie tendensen.4. Er du god på å lytte?
Hjernen kan mye mer enn du tror
Lytt litt bedre..
Hjernen kan mye mer enn du tror

5. Hjerner's evner 2
Det viktigste tipset for å huske det du nettopp har lært, er å formidle det videre til andre. Du kjenner sikkert igjen dette fra kurs og seminarer du har vært på: der og da er du full av inspirasjon.
Forbedre hukommelsen
Den tyske psykologen Hermann Ebbinghaus søkte å forstå hvorfor vi glemmer ting og hvordan vi kan bekjempe denne leie tendensen.


Innsikt 49 2022 | Magien i “The Elevator Pitch”
«Historien drives frem av individer som danner effektive allianser». Richard Koch, forfatter av The 80/20 Principle Det er den magien vi klarer å få til i interaksjon med andre, som gjør at vi skaper nye forretningsmuligheter
Alene på seminar Så står du der, med kaffekoppen i den ene hånden og speider utover forsamlingen mens du febrilsk leter etter et kjent fjes, en trygg havn å legge til i. Du er på et seminar og din kollega som skulle ha vært med, ble syk. Du er helt alene, og det føles ukomfortabelt. Min erfaring er at nordmenn generelt sett er uproffe «minglere» (småsnakke med folk for å bli bedre kjent), og ofte keitete når de skal komme i kontakt med og samtale med nye mennesker. De klumper seg gjerne sammen med dem de kjenner fra før, fordi det føles trygt og godt.

Hjerner's evner
Det viktigste tipset for å huske det du nettopp har lært, er å formidle det videre til andre.
Lytt litt bedre..
Den tyske psykologen Hermann Ebbinghaus søkte å forstå hvorfor vi glemmer ting og hvordan vi kan bekjempe denne leie tendensen.

Et enkelt spørsmål Problemet er at de går glipp av mange flotte muligheter. Det er forbausende hvor dårlige vi er til å svare på et enkelt spørsmål som «Hva driver du med?». Ofte begynner vi med noe i retning av «Nei … jeg holder på med noe IT-greier», uten et snev av stolthet i stemmen og med et kroppsspråk som signaliserer alt annet enn at dette har jeg lyst til å fortelle om. Det er i realiteten en gyllen anledning til å promotere deg selv. Det er deilig å ha et godt svar Hvor ofte får vi dette spørsmålet i løpet av et yrkesaktivt liv, som anslås i gjennomsnitt til å vare ca. 10.000 dager? Kanskje et par ganger om dagen? Det betyr at du har i hvert fall 20.000 anledninger til å fortelle om deg selv på en så spennende og engasjerende måte at de du snakker med gjerne vil høre mer, og kanskje til og med gjøre business med deg! Vi får spørsmålet i middagsselskap om kvelden, eller på sidelinjen på en fotballkamp innimellom heiaropene på våre håpefulle. Rart i grunnen at det er så vanskelig å svare på et enkelt spørsmål om hva du driver med hver dag. The Elevator Pitch Jeg jobbet med et omfattende merkevareprosjekt for et IT-selskap for noen år siden. Vi tok for oss visjon og verdier blant annet, og jeg husker at det de satte aller mest pris på å få på plass, var den såkalte «Elevator pitchen». Hva er det? Tenk deg at du er på Oslo Plaza og skal ta heisen. Inn kommer en potensiell gromkunde og trykker på 20. etasje. Denne personen er høflig og stiller det magiske spørsmålet. Du vet at du har 20 sekunder til å svare på en så glitrende måte at vedkommende trykker på stopp-knappen og ber om visittkortet ditt idet hun sier: «Det var interessant, la oss ta en prat en dag». Våre venner i IT-selskapet opplevde det som en befrielse å ha fått et godt svar på dette viktige og gjentagende spørsmålet. En av de ansatte sa med et smil om munnen: «Nå kan jeg endelig forklare min mor hva jeg driver med, hun har aldri skjønt det før». Stalltips for en god elevator pitch En god elevator pitch er fengende, skaper tillit og gir troverdighet. Vær bevisst på hva du velger å fortelle, og få frem noe som er unikt ved deg og ditt firma. Mitt stalltips er å fortelle om et prosjekt du jobber med som du synes er spennende. Da kommer ditt naturlige engasjement frem, og du kommuniserer automatisk godt. Ofte blir ting for abstrakte, folk forstår ikke hva du snakker om. Her er en modell som kan hjelpe deg å lage en fengende Elevator Pitch: Ved å bruke konkrete eksempler vil du oppleve at folk nikker fordi de forstår nå hva du mener, og kanskje kjenner de seg igjen. Tenk dramaturgi, og fortell historier. Vi liker å bli fortalt historier til, og en god historie huskes bedre enn tørre fakta. Er den god nok, så blir den også gjenfortalt og jungeltelegrafen er i gang. Som Vinca La Fleur, taleskriveren til Bill Clinton, så treffende sa det under et foredrag her i Norge: «Facts tell, stories sell». De magiske møtene Hva har dette med nettverksbygging å gjøre? Alt. Det er disse møtene mellom mennesker og den magien vi klarer å få til i interaksjon med andre, som gjør at vi skaper nye forretningsmuligheter. Det finnes utallige definisjoner på hva et nettverk er. Den jeg liker best, kommer fra Olaf Havdal: «Nettverk er de usynlige stier mellom mennesker og organisasjoner som gjør at vi kan samhandle for å oppnå en større hensikt enn vi makter alene». Noen har negative assosiasjoner til nettverk. Min erfaring er at nettverk er ensbetydende med muligheter. Lykke til med å bygge ditt nettverk! Catherine ;o)