Th_LAY6_Menu_G

Pge1-2

• 

Oppfølging etter kurset


Ressurser for Tekna
Takk for at du var med. Alle dokumentene fra kurset kan nedlastes herunder
2021-11-29

Sissel’s ord.

«Kreativitet er intelligens som har det gøy.» Dette sitatet tilskrives ofte Albert Einstein, men det er vanskelig å finne bevis for at han var opphavet til utsagnet eller at han noen gang har sagt det. Likevel er de fleste enige i at kreativitet var en viktig forutsetning for Einsteins store oppdagelser… Det var veldig spennende a kunne se fremskritt under kurset.

Hardcoded in editor

Evnen til å være kreativ er nemlig ikke forbeholdt kunstnere, artister, designere og reklamefolk. Store fremskritt innenfor naturvitenskapene hadde heller ikke vært mulig uten snev av kreativitet. …Ressurser

Takk for at du var med … Vi bla bla ba ..


Card24

•  • 
3
A study on praise and mindset

4| Dette andre kurset hjelper deg å senke skuldrene, frigjøre mer av ditt potensial og stole på at den du er og det du kan/gjør er godt nok! Det er viktig å gi litt f… noen ganger, og alt behøver ikke å være perfekt. Frigjør energi og tro på det du kan få til, både på jobb og privat.

Card10

• 

Innsikt nr. 35 2019 | Give and take


Adam Grant er forfatter av boken “Give and take”, og et av hans budskap er: “Giving is both powerful and dangerous”. Hva mener han med det?
Han nevner tre typer mennesker: «Takers» (de som tar mer enn de gir), «Matchers» (de som gir for å få tilbake) og «Givers» (de som gir til andre uten å forvente noe tilbake).

Han bruker en stige som metafor for hvordan de ulike typene lykkes.

Det er interessant å merke seg at giverne er de som havner øverst på suksess-stigen, altså de som lykkes aller best – MEN – det er også giverne som havner nederst. Så hva er forskjellen som gjør en så stor forskjell? De som lykkes aller dårligst hjelper alle andre og betaler en produktivitetspris for det, de ofrer seg selv på veien.
De ekstreme giverne har altså lett for å ta på se for mye, får ikke gjort unna egne oppgaver og da kan det fort tippe over…
Giverne som lykkes er dyktige til å sette seg mål, de har evnen til å prioritere og er gode på tidsmestring. De gir til andre, men også til seg selv.HR FROM HERE
Tips:
• Tren på å sette grenser, og vær tydelig – du får respekt.
• Gjør deg selv utilgjengelig i perioder, slik at du kan gjøre ferdig oppgaven du holder på med – ofte antar vi at ting haster mer enn de gjør.
• Blokk ut egentid i kalenderen og la det være litt “slack”
• Be andre om hjelp – de fleste vegrer seg for det og venter altfor lenge. Realiteten er at de fleste setter pris på å bli spurt om råd.

En som var dyktig til å sette grenser med stil, var Anders Fogh Rasmussen, tidligere Statsminister og NATO-sjef. Han ble intervjuet av Aftenposten og spurt om det ble tid til noe liv utenom jobben.
«Ja, det har jeg alltid lagt mye vekt på. Men det er en beslutning man må treffe. Hvis man ikke er disiplinert på det punktet, så ender arbeidet opp med å være hele ens liv».
Selv har han alltid vært kompromissløs på dette området. Ferie og fridager er reservert for familien.
«Det skal være en veldig alvorlig sak for at jeg blir forstyrret da. For hvis man først går på kompromisser og tillater arbeid i ferien, så blir det ingen ferie. Og da blir det ikke noe liv ved siden av jobben.»
Hvis han klarer det, så er det kanskje noen av oss andre som kan la oss inspirere av hans tydelige grensesetting.
Ønsker deg lykke til med å gi – også til deg selv!
Takk for at du tok deg tid, jeg setter pris på å ha deg som leser.
Catherine ;o)
Du finner tidligere utgaver av Innsikt her