Posts

Nito som kunde

Pge2-Cathy bkp

Pge1-Cathy

IMG2


IMAGE 2 Fundamentals

CSS Solutions
Reference guide for Square Image, Crop and height controled image sizes
2021-11-29

div class=ØfL7
img class=h90
div class=ØfL7
img class=h90
div class=ØfL7 sq-c style=width:90px
img class=sq-img
Better sol°: border OK
div class=ØfL7 crop90 style=width:90px
img class=c90
Extends if border added to imgage div: NotOK

div class=”sq-c pØb” style=”width:10%”>
img class=”sq-img” src=” …/LEVE.jpg” / >
article class=”ØfL7″ style=”width:10%
div class=”sq-c pØb” img class=”sq-img
.sq-c {position:relative; width:100%;}
.sq-c::after {content:””; display:block; padding-bottom:100%;}
.sq-img {position:absolute; width:100%; height:100%; object-fit:cover;}
img.h90 {width:auto; height:90px; object-fit:cover;}

LGC Grid Columns
u1 Shortcode
u1 ShortcodeLogo overlay image:
IMG.center_block {display:block; margin-left:auto; margin-right:auto; padding:6px 8px 12px 8px;}Pge1-2


Oppfølging etter kurset

Ressurser for Tekna
Takk for at du var med. Alle dokumentene fra kurset kan nedlastes herunder
2021-11-29

Sissel’s ord.
«Kreativitet er intelligens som har det gøy.» Dette sitatet tilskrives ofte Albert Einstein, men det er vanskelig å finne bevis for at han var opphavet til utsagnet eller at han noen gang har sagt det. Likevel er de fleste enige i at kreativitet var en viktig forutsetning for Einsteins store oppdagelser… Det var veldig spennende a kunne se fremskritt under kurset.

Hardcoded in editor

Evnen til å være kreativ er nemlig ikke forbeholdt kunstnere, artister, designere og reklamefolk. Store fremskritt innenfor naturvitenskapene hadde heller ikke vært mulig uten snev av kreativitet. …RessurserTakk for at du var med … Vi bla bla ba ..


Pge1


Oppfølging etter kurset | Kurs 2, ELM versjon

Ressurser for Tekna
Takk for at du var med Tirsdag 30 Nov. Alle dokumentene fra kurset kan nedlastes herunder
2021-12-09

Oppfølging etter kurset | 30 November 2021Denne boken vil jeg anbefale til deg som vil lære mer om prioritering 😊

IOR

2
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Article : Le renforcement des défenses immunitaires devrait être la priorité des mesures de santé publique. Dr Jean Paul CURTAY | 2021-02-17Nedlast her:

Carol Dweck video


Denne boken vil jeg anbefale til deg som vil lære mer om prioritering 😊

Gi faen
Takk for sist.
Gi faen-kurs for flinke folk!
Tech Deep Dive id=95
Uncover wealths of viewing insights
about your documents.

Discover the power of PDF Page by Page Experiences and Live Insights, brought to your desktop.

Add amazing depths of experience
to document sharing
Uncover wealths of viewing insights
Add powerful experiences
to the documents you share
.
visualiser ønsket resultat,
bli tryggere,
få til mer av det du vil.

Mobile

Tablet

PC

Gjør som Kjetil André Aamodt,
Gi faen - copy
Registrer deg i feltet til høyre.
Få tilgang til tips
next arrow

Tekna


Hei, vi håper at du fikk noen nyttige innspill på kurset.
Legg inn navn og e-post, så får du tilgang til en PDF med en oppsummering av tipsene.
Prioriter det som er aller viktigst for deg og gi litt mer f… i mindre vesentlige ting.
Lykke til!

Dersom du har spørsmål, ta kontakt på e-post: catherine@ticato.no

Innsikt 45 2021 | Psykologien bak vår tids møtehysteri


Dårlige møter er vår tids forbannelse. Så å si alle jeg spør istemmer i at det er altfor mange møter og at en stor del av dem er unødvendige. De er fullstendig bortkastet tid!

Jeg leste nylig en artikkel i Harvard Business Review, «The Psychology Behind Meeting Overload», av Ashley Whillans, Dave Feldman og Damian Wisniewski. I artikkelen reiser de ulike interessante problemstillinger, og gir noen tips. Hva er det som gjør at vi avtaler og deltar på flere møter enn strengt tatt nødvendig? De fleste innrømmer at de er med på altfor mange møter, men få gjør noe med det.

I artikkelen refereres det til en undersøkelse som avslører at ledere opplever at 83 prosent av møtene i kalenderen er uproduktive. Møter er produktivitetsdreper nr. 1.

La oss se på hvilke underliggende psykologiske mekanismer som gjør at vi fortsetter å gjøre ting som vi vet ikke er nyttige.

1. FOMO – Fear Of Missing Out
Vi er redde for å gå glipp av noe, eller antar at vi blir sett ned på eller glemt hvis vi ikke svarer ja til alle invitasjoner. Det bygger på en falsk antagelse at du må være til stede for å være produktiv. Det å være til stede er ikke det samme som at du er engasjert eller effektiv.

Ofte viser du større engasjement ved å ikke være med i møter, men heller bruke tiden til å gjennomføre oppgaver og dermed demonstrere din verdi utenfor møterommet. Det er også lettere å takke nei til et møte hvis du vet at du bidrar i forkant eller tilbyr deg å følge opp i ettertid.

2. Ego-perspektiv
Det er når vi ser ting kun ut ifra vårt eget ståsted og våre egne behov. Det er hvis vi velger tidspunkt for møter og tidsfrister som kun passer oss, men som kanskje er skikkelig dårlige tidspunkter for resten av teamet.

Vurder om møtet er overflødig og om alternativ bruk av tiden til teamet vil gi større avkastning. Artikkelen viser til et firma som regnet ut at ett ukentlig mellomledermøte kostet dem 15 millioner dollar i året. Hvis vi oftere tenker over kostnaden ved å møtes, ville vi nok være mer restriktive og i større grad verne om vår tid.

3. Forpliktelsesmøter
Det er når lederen bruker møter for å få folk til å gjøre det de har lovet. En ekstern deadline som et møte med leder kan være effektivt som motivasjon, men å bruke tid på at alle skal rapportere er ofte unødvendig. Kanskje er det bare en person som ikke overholder tidsfristen, og da er det bedre å ta det direkte med vedkommende.

Belønn den atferden du vil se mer av. Et anbefalt tiltak er at møter kanselleres dersom deadline er møtt. Kanselleringen blir da en belønning for at vi har nådd målet. Lederen kan sende en takkemail og gjøre et poeng av at vi alle har spart en time!

4. Haste-effekten
Når vi er stresset kan det å fullføre tilsynelatende presserende (men faktisk uviktige) oppgaver gi en viss tilfredsstillelse. Det å avtale og delta på møter kan bidra til at vi opplever å være produktive. Derfor verger vi oss for å avslå, særlig hvis det er faste møter.

Løsningen er færre, og kortene møter. Gjør det til en vane å utfordre om det virkelig er nødvendig å ha møte neste gang, eller om vi skal droppe det og spare verdifull tid.

5. Hukommelsessvikt
Altfor ofte ender vi opp med å snakke om de samme tingene om og om igjen, bare fordi ingen husker hva som ble diskutert sist.
Gjør alltid en oppsummering på slutten av møtet og skriv et kort referat. Det er nyttig også for dem som ikke var med på møtet.

6. Kollektiv handlingslammelse
Selv om vi alle opplever det samme (bortkastet møte), antar vi ofte at vi er den eneste som har det sånn. Derfor fortsetter vi i samme tralten, uten å ta tak i det.

Del dine frustrasjoner og tilbakemeldinger åpent slik at dere i fellesskap kan identifisere og luke bort uproduktive møter.

Psykologiske fallgruver er ofte ubevisste og universelle. En større forståelse for hvorfor vi reagerer som vi gjør kan bidra til å frigjøre tid i kalenderen, skape bedre møtekultur og smartere arbeidsprosesser. Ta tak i det nå, se gjennom kalenderen og vurder om det er noen møter du kan droppe.

Her er link til den opprinnelige artikkelen.

Lykke til med å ta tiden din tilbake!
Catherine ;o)

Foto: gstockstudio. Artikkel publisert på tilt.work

Card1

• 


Bilbliotek
  Dokumentene fra kurset kan nedlastes herunder
2021-11-30Nedlast
PDF
PDFjs Outlook


PDFjs Viewer – Embed PDFs | Ben Lawson

Outlook-funksjoner-2021.pdf
View full page w. Popup


Gi faaen kurs..


 Image Float samples

L m0440 w75 b Nb

COVID2.jpg

Manual, h=60, NoSCode. pØb pd3 Nb
 Image Float classes

sc=i1 Øfc

Hardcoded in editor

Hardcoded in editor


Nedlast
PDF
PDFjs Outlook

Traitement Ambulatoire Précoce.pdf
View full page w. Popup


PDFjs Viewer – Embed PDFs | Ben Lawson