Innsikt nr. 13 2013 | Creativity by Disney

I motsetning til det mange tror, er en kreativ prosess ofte strukturert.

Walt Disney hadde sin egen kreativitetsstrategi som besto av tre ulike faser. Han forflyttet seg fysisk mellom tre rom. I det første rommet satt han i en fluktstol, med skissene til nye tegneserier tapet opp på veggene. Da så han opp i 45 grader, en ideell stilling for å fantasere og visualisere. Dette kalte han Drømmerommet, og her kunne han boble idéer hemningsløst uten kritikk eller negative vinklinger. Det neste rommet var Realistrommet, og her inntok han en annen fysiologi. Rommet var innredet med høye bord og han sto med haken i hånden og betraktet skissene fra dette ståstedet. Det siste rommet het Kritikerrommet, og det var innredet slik de fleste møterom er, med bord og stoler. Her var det om å gjøre å fokusere på begrensninger, utfordringer og hva som kunne være galt. Han kunne gå flere runder mellom rommene til han var tilfreds med resultatet.

I en brainstorming prosess er alle tre faser eller perspektiver nødvendige, men det er viktig at de kommer i riktig rekkefølge, hvis ikke risikerer vi å drepe idéer før vi har fått utforsket dem. De beste kreative prosessene involverer mennesker med forskjellige syn som tør å tenke ut av boksen og deltakerne bygger på hverandres idéer. Da Snøhetta skulle tegne Operaen i Oslo, inviterte de representanter fra ulike profesjoner inn i idéprosessen, og dansere, arkitekter og musikere byttet også roller for å kunne tenke friere. Det er spennende hva som kan skje når kloke hoder kommer sammen for å løse en utfordring, og Stig Haug i Stig & Stein sier det så glitrende:

“De beste idéene er de som ikke kan spores tilbake til én person.”

Disneys teknikk kan brukes hvis vi skal ta en beslutning og er i tvil. Hva ville realisten sagt til drømmeren? Hvilke argumenter har kritikeren, og hvordan svarer drømmeren? Bruk gjerne ark som du står på, som representerer de tre rommene til Disney. Etter å ha sett saken fra ulike ståsteder – bokstavelig talt – blir det ofte situasjonen klarere og det blir lettere å velge og velge bort.

Benytter anledningen til å ønske alle lesere en riktig god påske!

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.