Innsikt nr. 8 2012 | Chutzpah – Om Guts & FLOW

På et seminar nylig i Stockholm, hørte jeg Robin Sharma, forfatteren av boken “Munken som solgte sin Ferrari”. Han brukte ordet “Chutzpah”, som handler om å ha mot og utholdenhet. Jeg liker å relatere nye ting jeg lærer til innsikt og modeller jeg har i min verktøykasse fra før. Det å se ting i sammenheng, gir en enda dypere mening.

Vi har alle en komfortsone, der det er trygt og godt å være. Men det blir ingen utvikling, hvis vi ikke våger å utfordre oss selv med jevne mellomrom. Vi må ut av komfortsonen for å vokse.

Det er interessant å se Sharmas budskap i sammenheng med det Mihaly Csikszentmihalyi kaller flytsone. I 1990 kom han med boken The Psychology of Optimal Experience, der han lanserer begrepet flow. Det betegner en tilstand av dyp konsentrasjon. Du holder på med en aktivitet som opptar deg, og så blir du revet med, du glemmer tid og sted og går helt opp i det du gjør. Du yter optimalt uten å slite deg ut, det er en tilstand hvor arbeidet går lett, og du nyter det. Csikszentmihalyi forsket i en årrekke på lykke og kreativitet, og kom frem til at vi har det aller best når vi klarer å takle en utfordrende oppgave.

Jeg tenker at vi viser Chutzpah når vi bryter ut av komfortsonen, tar sjanser, våger oss ut i det ukjente, møter motstand, går på trynet (for det gjør vi ofte når vi utvikler oss), men gir ikke opp og får belønningen – vi lærer noe nytt, og opplever etterhvert mestring på et høyere nivå. Det er tilfredsstillende, og vi mennesker drives av utvikling.

Uten utfordringer sovner vi. Med for store utfordringer i forhold til vårt ferdighetsnivå, kan vi bli skrekkslagne og paralysert av stress. Det gjelder å utfordre seg selv og sine medarbeidere i passe doser.

Som illustrasjonen viser, er det også viktig å trene på de nye ferdighetene vi tilegner oss, gi oss selv tid og anledning til å oppleve mestring. Da får vi også inspirasjon og motivasjon til å søke videre oppover utviklingstrappen.

Du finner tidligere utgaver av Innsikt her.


 

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.