Innsikt nr. 27 2016 | Se for deg…

Vi mennesker har en unik evne til å forestille oss fremtiden, det skiller oss fra dyrene.

Ordet visjon stammer opprinnelig fra latin visio, se: syn, åpenbaring; og betyr en fremtidsrettet forestilling. En visjon er et mentalt bilde av en  ønsket fremtid. En god visjon inspirerer deg til å gjøre ditt beste. Mange bedrifter har en visjon, selv om den ikke alltid er kommunisert godt nok internt i organisasjonen.
Tusen takk for at du tok deg tid til å lese dette, håper at du vil ha glede av det.


Hvorfor skal vi ha en visjon?

 


En god visjon

  • er en ledestjerne
  • angir retninger
  • noe å strekke seg etter
  • motiverer til innsats
  • gir energi og inspirerer deg.

Enkeltpersoner kan også ha stor glede av å ha sin egen visjon. Det viktigste med en visjon er retningen den angir. En metafor på det, er fyrtårnet som blinker i det fjerne, og hjelper deg å holde en stø kurs mot dit du vil. Når du ser det tydelig for deg, blir det lettere å komme seg dit, og å holde motivasjonen oppe.

Visjonen din kan inspirere deg til ekstra innsats, særlig når du møter motgang eller er usikker på hva du skal gjøre i en gitt situasjon. Visjonen bygger på dine verdier og det som er viktig for deg.


Mange fokuserer på det de IKKE vil ha, og navigerer i full fart mot det. Hjernen har problemer med “ikke”. En negasjon forkludrer kommunikasjonen. Hvis jeg sier til deg: “Ikke tenk på en rød rose”, hva skjer da? Nettopp!


Tips: Fokusér fullt og helt på det du vil ha, det gir hjernen et klart bilde å styre mot.


Lykke til!
Catherine ;o)