Innsikt nr. 7 2012 | I delfinens ånd

Ved å studere dyrenes adferd, kan vi lære noen viktige prinsipper om hva som skaper styrke i team. Ett eksempel er gjess. Når hver gås slår med vingene, skaper den en oppdrift for fuglene som følger etter. Ved å fly i en V-formasjon, skapes det en synergi-effekt på 71%. Dette vil si at flokken kan fly 71% lenger enn hva en enkelt gås kan klare alene. Lærdom: Mennesker som arbeider for samme mål og føler at de spiller på samme lag, kommer mye raskere og enklere til målet fordi de får en ekstra kraft gjennom tillit, støtte og samhørighet.

Delfinen er et dyr fylt av glede og eleganse.

Fra sitt første åndedrett, arbeider delfiner i team. De lærer at for å overleve, må de samarbeide – for å finne mat og beskytte hverandre mot farer. Når vi jobber i team, har vi størst sjanse til å overleve og lykkes. Vi må dyrke frem teamet og feire de triumfer det oppnår.

De har naturlig anlegg for læring. Etter hvert som de vokser, lærer de videre de ferdighetene de har – til de unge i flokken. Som barn lærer vi. Som voksne slutter vi ofte med det. Lær konstant. Del det du lærer med andre. Lær videre med iver.

Delfiner søker mangfold. For å nyte og få det meste ut av livet, søker de selskap hos andre. Vi kan finne det beste av det som er oppnåelig – når vi søker til og innlemmer de som er annerledes enn oss selv.

Delfiner har evne til å tilgi. De tilbyr en ny sjanse. Fokuser på fremtiden, i stedet for på fortiden. Kreativiteten blomstrer når det er lov å lære av sine feil.

Delfiner feirer og nyter livet. De innlemmer moro i kampen for tilværelsen. De legger hele sitt hjerte i alt de gjør. Søk glede i arbeidet og arbeid med glede. Se etter muligheter til å feire noe hver dag.

Kilde: The Spirit of the Dolphin, video, Teknologisk Institutt

 

Vi kan la oss inspirere av disse vakre og kloke delfinene

  • Livslang læring og mentoring
  • Å dyrke frem teamet og mangfoldet
  • Fokus på fremtiden
  • Søke glede i det vi gjør

Lyst på mer inspirasjon? Du finner tidligere utgaver av Innsikt her.