Innsikt 52 2023 | Motiverende samspill

Vi har alle hørt om ROI – Return on Investment – men hva med Return On Involvement? Det skal så lite til for at vi opplever å bli sett, mens effekten ofte er uforholdsmessigg stor. Hva får oss til å ønske å hente frem det beste i oss selv? Riccardo Muti var dirigent ved La Scala i Milano. En dag fikk han et brev signert av 700 ansatte, med følgende beskjed: «You’re a great conductor. We don’t want to work with you, please resign. Why? Because you don’t let us develop. You’re using us as instruments, not as partners». Musikerne hadde mistet gleden ved å spille. Han måtte gå. Dirigenten Carlos Kleiber har en helt annen lederstil og utstråling enn Muti. Legg merke til øynene og kroppsspråket til Kleiber, det er lekent og åpent. Han får spillerne til å ønske å bringe frem sitt beste, gjennom å invitere til inspirerende samspill. Partnerskapet mellom dirigent og orkester er lystbetont og gjensidig forsterkende. X- og Y-ledelse Det minner meg om teori X og Y innen ledelse. Douglas McGregor var en amerikansk professor i ledelse ved MIT Sloan School of Management. I sin bok «Mennesket og bedriften» lanserte han teori X og Y. Muti ville falt innenfor hans teori X, som beskriver en hemmende, autoritær og kontrollerende leder, som ikke gir utviklingsmuligheter til sine ansatte. Teori Y derimot oppleves som frigjørende. Lederen viser tillit, gir ansvar og rom for utvikling. Hvor motiverende er du? Ledere forventer motiverte medarbeidere, men hvor motiverende er lederne? Det skal så lite til for at en medarbeider opplever å bli sett, mens effekten er stor. Jeg opplevde en gang at min leder uanmeldt kom inn på kontoret mitt og dumpet ned i gjestestolen. Han spurte: Hvordan går det Catherine? Vi hadde en 10-15 minutters samtale om ulike prosjekter jeg jobbet med. Jeg husker den dag i dag hvor motivert jeg følte meg av at han viste slik interesse. Jeg opplevde at han ikke hadde noen annen agenda enn bare å høre hvordan jeg hadde det. Det gjorde et dypt inntrykk, og minner meg om et sitat av forfatter Annette Simmons hentet fra boken The Story Factor: Husk at alle du møter opplever et underskudd på oppmerksomhet. Det har jeg tenkt på mange ganger, og det har inspirert meg til å vise litt ekstra oppmerksomhet til andre. Et annet eksempel leste jeg om i The Happiness Advantage av Shawn Achor. Han skriver om lederen som bestemte seg for å starte hver dag med å sende en hyggelig e-post eller tekstmelding til en person i sitt team. Det kunne være en takk for god innsats eller noe han satte pris på hos vedkommende. Det tok ham to minutter og på kort tid økte produktiviteten i avdelingen med 31 prosent. En liten investering ga en uforholdsmessig stor avkastning. Return on Involvement Vi har alle hørt om ROI – Return on Investment – men hva med Return On Involvement? Det er så enkelt, men få gjør det. Sett av noen minutter hver dag til å vise andre oppriktig interesse og oppmerksomhet. Ta en uformell prat med en medarbeider, vis interesse og lytt aktivt. Legg merke til hvilken «Return On Involvement» du får. Det motiverer, gir energi og skaper engasjement. Det beste er at det blir en vinn-vinn-situasjon, begge parter får glede av det. Avslutningsvis vil jeg gjerne dele foredraget av Itay Talgam som historien om dirigentene er hentet fra: «Lead like the great conductors». Jeg ble tipset om videoen av en tidligere kollega og god venninne, og ble betatt! Klippet illustrerer så godt forskjellen som gjør en forskjell innen ledelse. Gled deg til å la deg inspirere! Itay Talgam | Lead like great conductors Takk for at du leser Innsikt og ha en fin dag! Catherine ;o)