Innsikt nr. 17 2013 | Skap engasjement

Kun 13% av arbeidsstyrken i verden er virkelig engasjert i jobben sin, det viser en undersøkelse Gallup har utført i 142 land. At en så stor andel er uengasjerte, får store konsekvenser for bunnlinjen. Bedrifter som ikke tar dette på alvor, kan risikere å miste de beste, og sitte igjen med en demotivert og uproduktiv gjeng. Størst utslag på engasjementsnivået gir relasjonen til nærmeste leder.

Jeg holdt nylig et foredrag om Employee Engagement for 60 direktører innen servicenæringen, og ble overrasket da jeg leste de nyeste rapportene fra 2013. Det står dårlig til med engasjementet på arbeidsplasser. De 13% som er i kategorien “Engaged”, beskrives som brennende engasjert i jobben, de er sterkt knyttet til firmaet og bidrar til å drive selskapet fremover. Kategorien “Unengaged” er på jobb og hever lønnen, men de bryr seg ikke, bidrar lite og mangler motivasjon. Den siste kategorien “Actively disengaged” er ikke bare misfornøyd, de kaster bort sin egen og andres tid på å klage, og underminerer derfor også sine kollegers innsats. Andre omfattende studier viser samme trend.

Ifølge McKinsey er det som påvirker en medarbeiders engasjement aller mest, relasjonen til nærmeste leder. Det som driver oss, og får oss til å yte litt ekstra, er å bli sett, få tilbakemeldinger og bli gitt muligheter til å utvikle oss. Noen ledere er gode på dette, men Aftenposten belyste nylig at problemet er at mange ikke vet hva sjefen forventer, og får sjelden eller aldri tilbakemelding. Det skal ofte så lite til for å skape fornyet engasjement, at det er overraskende hvor sjelden dette prioriteres. Litt mer oppmerksomhet fra sjefen, som tar seg tid til å snakke med deg én-til-én også utenom de formelle arenaene (medarbeidersamtaler og faste møter), viser seg å gi en enorm avkastning. Motiverte medarbeidere gir fornøyde og lojale kunder, og bedre bunnlinje. Andre sideeffekter er høyere produktivitet, bedre kvalitet og lavere sykefravær. Turnover skyldes ofte at medarbeiderne ikke føler at de får brukt sitt fulle potensial.

Her er topp tre tips som går igjen i litteraturen, og blant medarbeidere jeg har snakket med. Det er ikke akkurat rocket science, men det funker. Gjør det, og se hva som skjer…
1. Opp av stolen og prioriter tid med dine medarbeidere, det lønner seg.
2. Vis oppriktig interesse, still spørsmål, og gi tydelige tilbakemeldinger.
3. Gi medarbeiderne utviklingsmuligheter før de begynner å søke andre steder.

Håper at dette var til inspirasjon og nytte på tampen av året, og benytter anledningen til å ønske deg en riktig god jul og alt godt for 2014!

Du finner tidligere utgaver av Innsikt her.

Ticato AS

Kristian Kølles vei 29

1367 Snarøya