Innsikt nr. 5 2012 | Sterke merkevarer

For noen år siden i forbindelse med et foredrag jeg holdt for Rotary, utfordret jeg meg selv på å forklare på en enkel måte hva merkevarebygging eller branding er.

Hvis jeg skulle brukte bare ett ord, hva ville det være?

Jeg landet på valg, merkevarebygging handler om valg – summen av det vi velger å eksponere for omverdenen for at andre skal velge oss. Skal vi være tydelige, må vi også være villige til å velge bort.

Harvard Business School har lenge vært opptatt av hva de bedriftene som lykkes aller best gjør annerledes. Hva er forskjellen som gjør en forskjell? Det viser seg at merkevarer som lykkes over tid har fire ting til felles:

En sterk visjon som inspirerer (utover det å tjene penger til aksjonærene), verdier vi står for, som er kjent og etterleves i organisasjonen, krystallklare
mål og fengende historier. Historiene blir bærerne av de andre elementene.
Jo bedre de er og jo oftere de fortelles både internt og eksternt, jo tydeligere blir merkevaren i folks bevissthet.

Hvilke historier velger dine ledere og medarbeidere å fortelle i det daglige, når de møter kunder og poteniselle kunder, og hvor fengende er historiene?

Taleskriveren til Bill Clinton, Vinca La Fleur, var i Norge for noen år siden. Ett av hennes budskap var: “Facts tell, stories sell”. Vi liker å bli fortalt historier til, de gjør at vi lytter, husker og – dersom de er gode nok – gjenforteller dem. Det er ikke bare barn som liker historier, vi voksne vil også underholdes. Så tenk på det neste gang du får spørsmålet vi ofte får: “Hva driver du med?”. Fortell en historie som er verdt å lytte til.

Ønsker deg en riktig god sommer, og velkommen til flere innsiktsmailer til høsten.

Catherine ;o)

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.