Innsikt nr. 9 2012 | Storytelling

Abraham Lincoln praktiserte som advokat før han ble president, og han var legendarisk for sine åpnings- og sluttprosedyrer. Han hadde juryen i sin hule hånd.

Det var ingen tilfeldighet, han trente historiefortelling på den lokale kneipen sammen med sine venner hver uke, fordi han visste hvilken kraft og overbevisning det ligger i en god historie.

Historier og metaforer er “snarveier” og bygger bro til en raskere og dypere forståelse. De er også minneverdige – en god historie holder seg i tilhørernes bevissthet lenge etter at alt annet er glemt.

Å fortelle og lytte til historier er et ritual som etablerer fellesskap. Tenk bare på din egen reaksjon, når noen begynner å fortelle… Du blir fokusert og oppmerksom.

Vi liker å bli underholdt med en god historie, vi blir revet med og husker budskapet lettere, fordi historier skaper bilder i hjernen og lagres andre steder enn ordene. Vinca LaFleur, taleskriveren til Bill Clinton, sa det slik: “Facts tell, stories sell.”

En metafor, eller sammenligning, kan være et sitat eller en fortelling som har likhetstrekk med noe annet. Metaforer treffer ofte på et dypt ubevisst nivå, og tillater at andre trekker egne slutninger. En metafor er en elegant kommunikasjonsform, som har en umiddelbar effekt, treffer med emosjonell intensitet og møter mindre motstand enn en påstand. En av mine favoritter er det kinesiske ordtaket: “Når forandringens vind blåser, kryper noen i skjul mens andre går ut for å bygge vindmøller.”

Historier og metaforer har det til felles at de inspirer og motiverer. Ved å trene på dem, og innlemme dem i din kommunikasjon, vil du oppleve å bli lyttet til på en helt annen måte enn før.

Du finner tidligere utgaver av Innsikt her.

Lykke til! Catherine ;o)

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.